Loading...

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТ И ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОНЛАЙН ПОКУПКА НА IQOS ПРОДУКТИ ЧРЕЗ IQOS ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН (ОБЩИ УСЛОВИЯ)

 

ЧАСТ А. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА

ЧАСТ Б. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОНЛАЙН ПОКУПКА НА  IQOS ПРОДУКТИ ЧРЕЗ IQOS ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

 

ЧАСТ А. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА

Моля, прочетете внимателно Общите условия за ползване на уебсайта.

Всяко действие като посещение на Уебсайта, достъпване и/или навигация, или браузване на раздели от Уебсайта се счита за съгласие от страна на Потребителя с настоящите Общи условия за ползване на уебсайта www.bg.iqos.com. Ако не сте съгласни с Общите условия за ползване на уебсайта, моля, излезте от Уебсайта и не го посещавайте.

1. Обща информация

1.1. Общи условия за ползване на уебсайт уреждат условията и реда за ползване на Уебсайт https://bg.iqos.com, а Общи условия за онлайн покупка на IQOS продукти са приложими към договор за покупка на IQOS продукти, сключен през IQOS електронния магазин (IQOS e-Shop), достъпен на Уебсайта.

1.2. Администратор на Уебсайта е Филип Морис България ЕООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 831152996 и със седалище и адрес на управление: гр. София,  ул. „Атанас Дуков“ № 32, офис сграда „М Плаза“, ет. 2, телефон: 0800 40004, имейл: contact.bg@iqos.com.

1.3. Администратор на IQOS електронния магазин (достъпен през Уебсайта) е Орбико България ЕООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 131012382 и със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Източна тангента“ №161, телефон: +359 884 460 041, имейл: info.bg@orbico.com

2. Дефиниции

2.1. „Уебсайт/платформа“ е IOQS уебсайтът, достъпен на адрес www.bg.iqos.com

2.2. „IQOS онлайн магазин/електронен магазин (IQOS e-Shop)“ е електронният магазин, който представлява раздел в Уебсайта, където потребителите могат да закупят продукти с марката IQOS.

2.3. „Потребител“ е физическо лице на възраст над 18 години (навършени преди достъп до Уебсайта и извършване на каквито и да било действия, свързани с него), което е пушач, потребител на тютюневи изделия и/или изделия, свързани с тютюн и което е посетител на Уебсайта.

2.4. „IQOS Продавач“ е  Орбико България ЕООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 131012382, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Източна тангента“ №161, който разпространява и продава IQOS продуктите чрез IQOS електронния магазин.

2.5. „Филип Морис“ е Филип Морис България ЕООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 831152996, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Атанас Дуков“ № 32, офис сграда „М Плаза“, ет. 2, телефон: 0800 40004; имейл: contact.bg@iqos.com.

2.6. „IQOS Продукти“ означава IQOS устройства и аксесоари, внесени от Филип Морис и предлагани от IQOS продавача чрез IQOS електронния магазин на Уебсайта.

2.7. „Регистриран потребител“ е физическо лице на възраст над 18 години (навършени преди достъп до Уебсайта и извършване на каквито и да било действия, свързани с него), което е пушач, потребител на тютюневи изделия и/или изделия, свързани с тютюн и което регистрира Потребителски акаунт.

2.8. “Клиент” е Регистриран потребител, който закупува IQOS Продукти през Уебсайта.

2.9. „Потребителски акаунт“ е раздел в Уебсайта, достъпен на https://bg.iqos.com, който съдържа информация за Регистрирания потребител, неговите/нейните покупки и други действия, осъществени от него/нея в качеството му/ѝ на Потребител, чийто данни се обработват и използват от Филип Морис и Орбико България съгласно Съобщението за защита на личните данни на Филип Морис и Орбико България и действащото законодателство. Потребителят следва да въведе имейл или телефон и парола за достъп до Потребителския акаунт.   

2.10. „Умишлено действие“ е всяко действие в нарушение на стандартните правила за браузване и ползване на интернет, което е увреждащо за останалите потребители на интернет като изпращане на спам, хакване на сайтове или информация, повреждане или унищожаване на други информационни системи или бази данни, изпращане на „Троянски кон“ или инсталиране на вируси, или системи за дистанционен достъп, всяко друго действие, което може да се счита за престъпление или административно нарушение съгласно приложимото законодателство.   

2.11. „Деактивиране на Потребителски акаунт“ означава блокиране на достъпа на Регистрирания потребител до неговия/нейния Потребителски акаунт, така че Потребителят вече не може да ползва или осъществява действия в Уебсайта или IQOS онлайн магазина през Потребителския акаунт. 

2.12. „Изтриване на Потребителски акаунт“ означава необратимо изтриване на Потребителския акаунт и съдържанието в Потребителския акаунт, така че Потребителят вече не може да влезе в него с имейл или телефон и парола и няма достъп до съдържанието в своя Потребителски акаунт. Нито Филип Морис, нито трети лица могат да достъпват информацията и съдържанието на Потребителския акаунт, с изключение за съхранение на определени анонимизирани данни, както е посочено в настоящите Общи условия за ползване на уебсайта.

3. Уебсайт. Услуги, предлагани през Уебсайта

3.1. Съдържанието на Уебсайта цели да осигури релевантна информация за IQOS Продуктите за тяхната поддръжка, използване и гаранционно обслужване, както и новини за инициативи и за научноизследователски и развойни проекти на Филип Морис. Съдържанието на Уебсайта е само от информационен характер и не представлява препоръка за продукт, както и не цели да насърчи закупуването на продукт.

3.2. За да получи достъп и да навигира през Уебсайта, Потребителят трябва да отговаря кумулативно на следните изисквания:

а) Потребителят е физическо лице на възраст над 18 години (навършени преди достъп до Уебсайта и извършване на каквито и да било действия, свързани с него);

б) Потребителят е пушач, използва тютюневи изделия и/или изделия, свързани с тютюн.

3.3. Потребителят може да осъществи достъп до съдържанието на Уебсайта, след като изрично потвърди своята възраст и статуса си на пушач. Потребителят носи пълна отговорност за декларирането на вярна информация с оглед достъп до съдържанието на Уебсайта. Уебсайтът е предназначен единствено за лица, които отговарят на изискванията, посочени в член 3.2 и основната му цел е предоставяне на информация за IQOS Продуктитe по инициатива на Потребителя.

3.4. За достъп до съдържанието на Уебсайта не се изисква регистриране на Потребителски акаунт от Потребителя, а само удостоверяване на възрастта на Потребителя и на обстоятелството, че той/тя е пушач.

3.5. За покупка на IQOS Продукти, предлагани в IQOS електронния магазин, се изисква регистрация на Потребителски акаунт. Общите условия за ползване на уебсайта уреждат процедурата и изискванията за регистрация, както и задълженията на Филип Морис и Регистрирания потребител във връзка с регистрацията, ползването и поддръжката на Потребителския акаунт в Уебсайта. Изискванията за осъществяване на поръчка за покупка, процесът на доставка и друга релевантна информация относно покупката на IQOS Продукти са посочени по-долу в Общите условия за онлайн покупка на IQOS продукти. Изрично посочваме, че Филип Морис е предоставил правото на IQOS Продавача да оперира IQOS онлайн магазина. Филип Морис не носи отговорност за продажбата и доставката на IQOS Продукти чрез IQOS електронния магазин.

4. Регистрация на Потребителски акаунт за Уебсайта

4.1. За създаването на Потребителски акаунт Потребителят следва да отговаря на следните изисквания:

а) Потребителят е физическо лице на възраст над 18 години (навършени преди достъп до Уебсайта и извършване на каквито и да било действия, свързани с него);

б) Потребителят е пушач, използва тютюневи изделия и/или изделия, свързани с тютюн;

в) Потребителят е дееспособен.

4.2. При регистрация Потребителят трябва да попълни задължителните данни в полетата за регистрация (и/или незадължителните данни по свое желание), да се съгласи с Общите условия за ползване на уебсайта и Общите условия за онлайн покупка на IQOS продукти, както и да потвърди, че се е запознал със Съобщението за защита на лични данни на Филип Морис и Орбико България.

a) При регистрация на Потребителски акаунт на нов Потребител, той следва да предостави следната валидна информация: две имена, телефонен номер, имейл, парола, потвърждение на паролата, пол, град, година на раждане (над 18 години).

б) При регистрация на Потребителски акаунт на съществуващ IQOS Потребител (потребител, който вече е дал своите телефонен номер и/или имейл на Филип Морис), той трябва да се обади на Центъра за обслужване на клиенти на телефон 0800 40004 за следващи стъпки за активиране на Потребителски акаунт. Центърът за обслужване на клиенти изпраща линк на имейла на съществуващия IQOS Потребител, където той трябва да влезе и да следва процеса за промяна на парола.

4.3. По време на регистрацията на Потребителски акаунт Потребителят ще получи SMS с код за верифициране на акаунта. Потребителят трябва да въведе кода в посоченото поле на Уебсайта и след това може да довърши регистрацията. След активиране на Потребителския акаунт Потребителят ще получи на електронната си поща потвърждение за успешната регистрация, заедно с копие от и/или линк към Общите условия за ползване на уебсайта и Общите условия за онлайн покупка на IQOS продукти, приети от Потребителя.

4.4. Едно физическо лице може да има само един Потребителски акаунт. Ако Филип Морис има информация, че едно физическо лице е регистрирано с повече от един Потребителски акаунт, Филип Морис има право да деактивира всички акаунти.

4.5. Когато в процеса на регистрация на Потребителски акаунт Потребителят маркира полето „Съгласен/а съм с Общите условия“ и избере бутона „Регистрация“, той изрично прави електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, като декларира, че е запознат/а с настоящите Общи условия за ползване на уебсайта и Общи условия за онлайн покупка на IQOS Продукти, приема ги и се съгласява с тях, и се задължава да ги спазва. Филип Морис  може да съхранява в лог-файлове на своя сървър, както и да предоставя на Орбико България при поискване, IP адреса на Потребителя, както и друга информация, необходима за идентификация на Потребителя и възпроизвеждане на електронно изявление за приемане на Общите условия за ползване на уебсайта и Общите условия за онлайн покупка на IQOS Продукти  в случай на правен спор.

4.5.1. Страните се съгласяват, че създаването на парола за достъп до Потребителския акаунт представлява уникална идентификация на Регистриран потребител като автор при извършване на електронни изявления посредством Потребителския си акаунт. Електронните изявления (текстови съобщения), които изхождат от Потребителски акаунт,  електронна поща или телефонен номер, посочени от Потребителя, както и електронните изявления, изхождащи от електронната поща или телефонни номера на Филип Морис, посочени в Общите условия за ползване на уебсайта , се считат за подписани с електронен подпис по смисъла на член 3, точка 10 от Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и страните приемат, че те имат стойността на саморъчен подпис във връзка с отношенията между тях. 

5. Точна информация, предоставена от Потребителя

5.1. В процеса на регистрация Потребителят е длъжен да предостави точни, верни, коректни и актуални данни. Потребителят е длъжен да следи данните да са точни, верни, коректни и актуални през целия период, в който Потребителският акаунт е активен. Всеки Потребител може да променя личните данни, съхранявани в профила му по всяко време чрез достъп до раздела от Уебсайта, наречен „Моят профил“. Данните, предоставени от Потребителя, ще бъдат използвани от Филип Морис и от IQOS Продавача за връзка с Потребителя и изпълнение на законовите и/или договорните им задължения.

5.2. В случай че Филип Морис или IQOS Продавачът не може да изпълни свое договорно или законово задължение своевременно и надлежно, защото Потребителят е предоставил неверни, грешни или неактуални лични данни, Филип Морис и/или IQOS Продавачът не носи отговорност за това. Освен това, Потребителят носи пълна отговорност за вреди, понесени от Филип Морис и/или от IQOS Продавача поради неверните, грешни или неактуални данни, декларирани от Потребителя. Всяко уведомление или съобщение, изпратено (като част от законовите задължения на Филип Морис или на IQOS Продавача) на електронната поща или телефонния номер или пощенския адрес (ако такъв е предоставен), посочени от Потребителя в Потребителския акаунт, се счита за валидно, дори и ако Потребителят не го е получил поради грешка в данните, записани от Потребителя и/или техническа, или друга повреда на сървъра на Потребителя, и/или на телефона, и/или при доставчика на телекомуникационни услуги.

 

6. Защита на Потребителския акаунт

6.1. В процеса на регистрация Потребителят трябва да създаде парола въз основа на приложимите правила за сигурност на Филип Морис относно създаването на пароли (дължина, символи, които да се използват и др.). С електронната поща или телефона и паролата Потребителят получава достъп до цялото съдържание на Уебсайта, до своя Потребителски акаунт и до IQOS електронния магазин.

6.2. Регистрираните потребители са длъжни да не разкриват потребителското име (имейл или телефон) и парола на други лица с цел да се избегне неразрешен достъп и ползване (особено, но не само, от непълнолетни лица). Всеки Потребител следва своевременно да уведоми Филип Морис, ако има основания да смята, че:

а) е възможно или би могло потребителското име и/или парола да са станали известни на трето лице, или

б) има риск тяхното потребителско име и/или парола да бъдат използвани без тяхно разрешение.

6.3. Регистрираните потребители носят пълна отговорност за всяко действие (действие или бездействие), извършено през техния Потребителски акаунт. Филип Морис не носи отговорност за вреди, произтичащи от използването на Потребителски акаунт на Регистриран потребител и претърпени от IQOS Продавача, който предлага IQOS продукти в IQOS електронния магазин или от трети лица, поради неразрешен достъп или неразрешено ползване на Потребителски акаунт, освен в случаите, когато Филип Морис е бил надлежно уведомен за това предварително, съгласно член 6.4.

6.4. Ако Регистриран потребител има информация или съмнения, че потребителското име и парола може да са били разкрити на трети лица, Потребителят следва да уведоми за това Филип Морис във възможно най-кратък срок на contact.bg@iqos.com или чрез обаждане в Центъра за обслужване на клиенти на телефон 0800 40004.

6.5. Филип Морис може да деактивира Потребителски акаунт, ако:

а) Потребителят наруши Общите условия за ползване на уебсайта или приложения и допълнения към тях, ако има такива и са били приети от Потребителя;

б) Потребителят наруши приложимите законови и нормативни разпоредби;

в) при съмнения за злонамерени действия от страна на Регистрирания потребител срещу Филип Морис или други потребители на Уебсайта;

г) ако предоставените от Потребителя данни за регистрация на Потребителски акаунт са неверни, неточни или неправилно използвани;

д) при злоупотреба с или манипулиране на съдържанието в Потребителския акаунт, за което Филип Морис е уведомен от Потребителя.

7. Права и задължения на Потребителя

7.1. При използване на Потребителския акаунт през Уебсайта Регистрираният потребител има право:

а) на достъп до съдържанието на Уебсайта, като съдържанието може да е различно в зависимост от настройките, избрани от Потребителя;

б) да изиска деактивиране или изтриване на своя Потребителски акаунт по всяко време, без да представя основания за искането си.

7.2. При използване на Потребителския акаунт през Уебсайта Потребителят е длъжен да спазва следното:

а) да спазва действащото в България законодателство и приложимите Общи условия за ползване на уебсайта;

б) да ползва Потребителския акаунт за покупки на IQOS продукти и достъп до информацията, достъпна на Уебсайта;

в) да не разкрива своите потребителско име и парола и да не ползва технически или други средства за разкриване на потребителски имена и пароли на други потребители, и да не разкрива такава информация, ако има достъп до нея;

г) да не извършва никакви злоумишлени действия във връзка с Уебсайта;

д) да уведоми Филип Морис за всяко неразрешено използване или съмнение за неразрешено използване на неговия/нейния Потребителски акаунт или други несъответствия или нарушения, които може да са свързани с умишлено използване на неговия/нейния Потребителски акаунт; 

е) да не извършва никакви действия, които могат да причинят неизправност на Уебсайта или да попречат на достъпа на други Потребители до Уебсайта;

ж) да не осъществява достъп до Уебсайта чрез друга технология или оборудване освен чрез нормалната функционалност на Уебсайта и да не копира или извлича информация и ресурси от Уебсайта или раздели на Уебсайта, и да не създава свои собствени бази данни. 

8. Права и задължения на Филип Морис

8.1. Филип Морис има право:

а) да променя външния вид (интерфейс), функционалностите или съдържанието на Уебсайта, да прекъсва временно или прекратява функционирането на Уебсайта или да блокира (постоянно или временно) достъпа на Регистрирани потребители до Уебсайта с или без предварително известие за това;

б) по своя преценка да дава достъп до различен вид съдържание на Уебсайта  в зависимост от това дали Потребителят има регистриран Потребителски акаунт или не, или в зависимост от разрешенията в Потребителския акаунт;

в) да блокира (постоянно или временно) достъпа до Уебсайта или раздели от него за всички или определени Потребители при съмнения за нарушения на настоящите Общи условия за ползване на уебсайта, приложимите регулации и закони или други условия; в случай на измама, незаконни дейности от Потребителите или нарушения на договорните взаимоотношения с Филип Морис;

г) да деактивира Потребителски акаунт в случаите, предвидени в член 6.5.

9. Правила относно съдържанието, публикувано на Уебсайта

9.1. Уебсайтът може да включва раздели като блогове, новини или съобщения, публикувани от Потребители, които са достъпни за всички Потребители. Филип Морис не осъществява предварителна редакция и/или друг тип административен контрол на съдържането, публикувано от Потребителите. Всички данни, информация, изявления, позиции и мнения, публикувани от Потребители на Уебсайта не изразяват позицията или политиката на Филип Морис. Всеки Потребител или трето лице с достъп до такава информация може да уведоми Филип Морис за съдържание, създадено от Потребители на contact.bg@iqos.com.

9.2. Когато Потребител публикува данни или информация на Уебсайта или ги оповестява на други Потребители, той е длъжен да спазва следните стандарти за съдържанието:

Забранено е публикуването на данни или информация, които: 

 • нарушават права на интелектуална собственост на трети лица; 
 • са обидни, нецензурни или нарушават приложимото законодателство или обществения ред;
 • съставляват клевета; 
 • представляват промоция или реклама на продукти или услуги на трети лица;
 • нарушават Общите условия за ползване на уебсайта.

9.3. Съдържанието, публикувано от Потребителя на Уебсайта, трябва да отговаря на горните изисквания и на Общите условия за ползване на уебсайта. Потребителят носи пълна отговорност за вреди, понесени от Филип Морис във връзка с публикуване на съдържание, което не е в съответствие с член 9.2. 

9.4. Филип Морис има право по своя преценка да изтрива или ограничава достъпа до съдържание, публикувано от Потребители, което не съответства на член 9.2. 

9.5. Съдържанието, публикувано от Потребителите, се счита за неповерително и не е обект на правна защита. Потребителите предоставят неограничен, постоянен, неизключителен, подлежащ на прехвърляне лиценз за съхраняване, ползване, възпроизвеждане и разпространение на това съдържание. С публикуването на съдържанието Потребителят дава разрешение то да бъде достъпно за други Потребители и да бъде използвано от Филип Морис. 

10. Разрешение за достъп, достъп и използване на Уебсайта

10.1. Достъпът до пълното съдържание на Уебсайта и възможността за покупки чрез IQOS електронния магазин (управляван от IQOS пПродавача) е възможен само след регистрация на Потребителски акаунт съгласно разпоредбите, предвидени в член 4 по-горе.

10.2. Потребител не трябва да допуска използването на Уебсайта от лица, които не отговарят на условията в член 4.1 по-горе, в това число да не оставя Уебсайта отворен и/или без надзор в присъствие на такива лица. Потребителят няма право съзнателно да осъществява контакт с непълнолетни лица с цел да ги информира или насърчава да ползват Уебсайта. Постване от страна на Потребител на съдържание от този Уебсайт на други уебсайтове не дава автоматичен достъп до съдържанието на този Уебсайт.

10.3. При приемане на настоящите Общи условия за ползване на уебсайта Регистрираният потребител получава неизключително разрешение за достъп и лично ползване на Уебсайта. Това разрешение в никаъв случай не включва разрешение за копиране на съдържание или промяна на Уебсайта или части от него, което може да бъде предоставено само с писмено разрешение от Филип Морис. Това разрешение за достъп, дадено на Потребителя, не дава право за препродажба или търговско ползване, възпроизвеждане, копиране, пренос, изменяне или прехвърляне на разрешението, събиране и ползване на списъци, описания или фотографии на продукти, извличане на данни или друг вид неразрешено използване на настоящия Уебсайт или неговото съдържание. Ползването по какъвто и да е начин на Уебсайта и неговото съдържание за професионални или търговски цели е забранено.

10.4. Филип Морис държи изключителните права върху името на домейните www.bg.iqos.com, www.iqos.com, и www.iqos.bg. Oсвен това всички търговски наименования, използвани на Уебсайта, са обект на правна защита.

10.5. Достъпът до Уебсайта през конкретен линк, публикуван от Потребител в който и да е друг уебсайт е възможен само след като са изпълнени всички условия в член 4.1. по-горе.

10.6. Ползването на Уебсайта е разрешено, само при условие че Потребителят действа правомерно и законосъобразно и се въздържа от действия, които вредят на репутацията на Филип Морис или водят до незаконно използване на сайта. Потребителят няма право да внушава наличието на взаимоотношения между Потребителя или трети лица с Филип Морис или на одобрение и подкрепа от Филип Морис, когато такива не съществуват. Забранено е Уебсайтът да се поставя в рамките на друг уебсайт. Филип Морис си запазва правото да премахва разрешението за връзка, без да представя основания за това, без да понася санкции за това и без предварително известие до Потребителя.

10.7. Потребителят няма право да ползва рамкиране или техники за рамкиране  на търговска марка, лого или друга фирмена информация (в т.ч. изображения, текст, оформление на страница или формат) от Уебсайта или уебсайтове, свързани с компании от Групата на Филип Морис без предварително писмено съгласие. Потребителят не може да ползва „мета тагове“ или друг „скрит текст“ на база търговски наименования или търговски марки на Филип Морис или компании от Групата на Филип Морис без предварително писмено съгласие. В случай на неразрешено ползване, действието на даденото от Филип Морис разрешение за достъп до Уебсайта автоматично и незабавно се прекратява.

10.8. Възпрепятстването на функционирането на Уебсайта и подмяната, или видоизменянето на съдържание (изображения, фотографии, текстове и др.) е забранено. Извършването или подпомагането по какъвто и да е начин на престъпни деяния като изпращане на вируси, троянски коне, червеи, логически бомби и други действия, които могат да доведат до непозволено или продължително натоварване на инфраструктурата или функционирането на Уебсайта е забранено. Потребителите са длъжни да спазват задълженията за опазване на лични данни, като същевременно се въздържат от ползване на Уебсайта по вулгарен, обиден, незаконен или неприличен начин.

10.9. Потребителят няма право да унищожава данни, да предизвиква недоволството на другите Потребители, да нарушава правата на собственост на други лица, да изпраща нежелани рекламни или промоционални материали, известни като спам, или да се опитва да влияе на работата или функционалността на Уебсайта или негови характеристики, до които Потребителят има достъп през Уебсайта. Филип Морис информира своите Потребители, че ще уведоми компетентните органи за всяко такова нарушение, ако то му стане известно. Филип Морис също така ще предостави на властите, поискани по силата на закона данни.

10.10. Потребителят използва Уебсайта единствено на своя пълна отговорност, по свое желание и въз основа на Общите условия за ползване на уебсайта. Връзката на Потребителя с Уебсайта се осъществява с технически средства и посредством доставчици по избор на Потребителя.

10.11. Този Уебсайт може да бъде свързан посредством хиперлинкове с други уебсайтове, които не са свързани с Филип Морис и чието съдържание не се контролира от същия („Свързани уебсайтове“). Затова Филип Морис не гарантира, че съдържанието, качено на свързаните уебсайтове е коректно, законосъобразно, пълно, актуално, вярно, точно или с високо качество, и не носи отговорност за него или за загуби или щети, причинени в резултат на или по повод на неговото ползване, или в резултат на или по повод на продажба на продукти чрез него. Също така Филип Морис не може да провери събирането и обработването на лични данни на Потребителите от свързаните уебсайтове и следователно не носи отговорност във връзка с такова събиране и обработване. Когато Потребителят използва свързани уебсайтове, към това ползване са приложими общите условия и политиката за поверителност на личните данни на съответния сайт. Потребителят следва да се обърне пряко към собственика или администратора на свързания сайт във връзка с проблеми, възникнали по отношение на съдържанието и ползването на свързания сайт. Филип Морис не поема отговорност, не приема или не одобрява по никакъв начин съдържанието или услугите на свързаните уебсайтове, до които хиперлинковете препращат Потребителя.

 

11. Интелектуална собственост, софтуер, съдържание и търговски марки

11.1. Правата на интелектуална собственост върху софтуера и съдържанието на Уебсайта са собственост или на Филип Морис или на компаниите от Групата на Филип Морис, или на други законни ползватели, и са защитени от действащите закони за правата на интелектуална собственост.

11.2. Потребителят може да съхранява, отпечатва и ползва съдържанието на Уебсайта единствено за лично ползване. Потребителите и третите лица нямат право да публикуват, управляват, разпространяват, копират цялостно или частично, прехвърлят, променят, съхраняват, публикуват повторно, видоизменят или възпроизвеждат по какъвто и да начин и в каквато и да е форма части от съдържанието или негови копия, които са показани на Уебсайта. Също така, Потребителите нямат право да видоизменят, превеждат, декомпилират, реконструират или създават производни произведения чрез използване на софтуер или по друг начин. Търговските марки, използвани в Уебсайта, са собственост на Филип Морис или компании от Групата на Филип Морис. Потребителят или трети лица нямат разрешение или съгласие за използване на търговските марки на Филип Морис или търговските марки на компании от Групата на Филип Морис без специално писмено разрешение от Филип Морис или компании от Групата на Филип Морис.

12. Отговорност

12.1. Потребителят използва Уебсайта и съдържанието в него по своя собствена инициатива и при своя изключителна отговорност. Потребителят се съгласява да обезщети Филип Морис във връзка с доказани вреди и/или разходи, възникнали в резултат от или по повод на виновно нарушаване от страна на Потребителя на Общите условия за ползване на уебсайта. При всички случаи Потребителят трябва своевременно да уведоми Филип Морис чрез раздела Контакти „Връзка с нас“ на Уебсайта, на contact.bg@iqos.com или на телефон 0800 40004, ако му/ѝ е известно или има разумни съмнения, че Уебсайтът се използва по незаконен начин или по начин, които нарушава договорните задължения от Потребителя (дори и поради небрежност на Потребителя) или от друго лице.

12.2. Филип Морис не носи отговорност за вреди, пропуснати ползи или други щети, които произтичат от невъзможност за използването на Уебсайта и/или невъзможност за покупка на IQOS Продукт чрез Уебсайта.

12.3. Филип Морис не е страна по договорите за продажба на продукти между   IQOS Продавача и Потребителите, които закупуват IQOS Продукти през електронния магазин. Следователно Филип Морис не носи отговорност за изпълнението на договорните задължения на IQOS Продавача към купувачите на продуктите, за предоставената от IQOS Продавача или от трети лица на Уебсайта информация, изявления, образи, оферти, коментари, оценки или за други въпроси/ проблеми, възникнали в резултат на и/или по повод покупката на IQOS Продукт през електронния магазин, освен в обхвата на отговорността, установен съгласно Закона за електронната търговия и в други нормативни актове, регулиращи материята по администриране на интернет страници (уебсайтове).

12.4. Филип Морис не носи отговорност за вреди, причинени на Потребители или трети лица вследствие на:

а) липсата на достъп до Уебсайта независимо по каква причина;

б) променен външен вид (интерфейс), функции и свойства, временно спиране или прекратяване на ползването на Уебсайта.

12.5. Достъпът и ползването на Уебсайта се осъществяват чрез собствени средства на Потребителя (електронно устройство и достъп до интернет, предоставен от трето лице). Филип Морис не носи отговорност за щети в резултат от вируси, хакерски атаки или друг опасен софтуер, които може да засегнат функционирането на електронното устройство, компютърното оборудване или други уреди, използвани от Потребителя за достъп до Уебсайта или по време на ползване на Уебсайта. Филип Морис не носи отговорност за прекъсване на достъпа до Уебсайта по причини извън неговия контрол или поради технически или други слабости на мрежата, или поради форсмажорни обстоятелства, или непредвидени обстоятелства.

13. Изтриване на акаунт

13.1. Потребителски акаунт може да бъде изтрит в следните случаи:

а) по искане на Потребителя по всяко време без посочване на основание за това. Искането се извършва с натискане на бутона „Изтрий акаунт“ в „Моят профил“. Данните на Потребителя се изтриват автоматично. Потребителят може да отправи искане за изтриване на данните му/й по всяко време като изпрати имейл на  contact.bg@iqos.com или да се обади на телефон 0800 40004.

б) ако Потребителският акаунт е деактивиран от Филип Морис, съгласно някое от основанията в член 6.5. по-горе. В този случай Потребителският акаунт се изтрива, ако е бил деактивиран за повече от [6] месеца и след изтичане на срока не са налице основания за активиране, освен в случаите когато Потребителският акаунт и съдържанието в него са предмет на наказателно разследване или упражняване на законови права от страна на Филип Морис.

в) ако Потребителският акаунт е регистриран, но в срок от 30 дни от регистрацията не са извършени покупки, той се изтрива автоматично.

13.2. При изтриване на Потребителски акаунт Потребителят губи всички данни, свързани с акаунта или съдържанието, създадено или достъпно в Потребителския акаунт, както и правата, свързани с него.

13.3. При изтриване на Потребителски акаунт, съдържанието и данните от акаунта се съхраняват в анонимизиран вид от Филип Морис за срок не по-дълъг от 2 (две) години.

13.4. Изтриването на Потребителски акаунт прекратява договорните отношения между Регистрирания потребител и Филип Морис.

14. Приложимо законодателство и юрисдикция

Настоящите условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Република България. С приемането на настоящите Общи условия за ползване на уебсайта Потребителят и Филип Морис се съгласяват, че всички спорове, възникнали във връзка с изпълнението или неизпълнението на Общите условия за ползване на уебсайта, ще бъдат отнасяни до компетентния съд в гр. София, България.

15. Заключителни разпоредби

15.1. Общите условия за ползване на уебсайта и техните изменения представляват договорната рамка, с която се уреждат отношенията между Потребителя и Филип Морис.

15.2. Ако дадена разпоредба бъде обявена за недействителна или бъде отменена, това не засяга останалите разпоредби, които остават приложими и задължителни за страните.

15.3. Филип Морис си запазва правото:

а) да променя по всяко време части от или целите Общи условия за ползване на уебсайта;

б) да подновява или доразвива части или цялото съдържание на Уебсайта;

в) да подновява или доразвива части или целия интерфейс, структура или конфигурация на Уебсайта, както и техническата спецификация; и

г) да ограничава достъпа до целия Уебсайт или части от него. Филип Морис също си запазва правото да прекъсва (постоянно или временно) или прекратява функционирането на Уебсайта по всяко време, без да представя основания за това и без предварително известие до Потребителите.

15.4. Изменените Общи условия за ползване на уебсайта се публикуват на Уебсайта и в срок от 7 (седем) дни Филип Морис изпраща уведомление за това на Регистрираните потребители на електронната поща, посочена от съответния Потребител.

15.5. Ако Регистриран потребител не е съгласен/а с измененията, той/тя трябва да уведоми за това Филип Морис в срок от 1 (един) месец след получаване на уведомлението за измененията на contact.bg@iqos.com. В този случай договорът между Филип Морис и Потребителя се прекратява при получаване на уведомлението от Потребителя. В този случай Потребителският акаунт се деактивира и в случай че е бил деактивиран за повече от 6 месеца Потребителският акаунт се изтрива и се прилагат съответно членове 13.2.-13.4. по-горе.

15.6. Ако в срок от 1 (един) месец Регистрираният потребител не направи възражения срещу измененията, се счита, че Регистрираният потребител приема измененията и се задължава да спазва изменените Общи условия за ползване на уебсайта.

ЧАСТ Б. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОНЛАЙН ПОКУПКА НА IQOS ПРОДУКТИ ЧРЕЗ IQOS ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Настоящите Общи условия за онлайн покупка се прилагат към договорите за покупка на IQOS Продукти, сключени чрез IQOS електронния магазин, достъпен на Уебсайта www.bg.iqos.com ("Уебсайта").

1. Данни за контакт на IQOS Продавача

1.1. Организацията, управлението и дистанционните продажби на IQOS Продукти, както и цялостната им дистрибуция чрез IQOS електронния магазин на адрес www.bg.iqos.com се осъществява от Орбико България ЕООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 131012382, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Източна тангента“ №161,  телефон: +359 884 460 041, имейл: info.bg@orbico.com (наричано по-долу за краткост „IQOS Продавач“).

1.2. Данните за контакт с IQOS Продавача са следните: Орбико България ЕООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 131012382, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Източна тангента“ №161, телефон: +359 884 460 041, имейл: info.bg@orbico.com.

2. Сключване на договор. Условия

2.1. Всеки Потребител на Уебсайта може да направи поръчка за покупка на IQOS Продукти, при условие че са изпълнени следните изисквания:

а) Потребителят е физическо лице на възраст над 18 години (навършени преди достъп до Уебсайта и извършване на каквито и да било действия, свързани с него);

б) Потребителят е пушач, потребител на тютюневи изделия и/или изделия, свързани с тютюн;

в) Потребителят има постоянно местожителство или пребивава в България;

г) Потребителят е напълно дееспособен; 

д) Потребителят е Регистриран потребител в съответствие с член 4 от Общите условия за ползване на уебсайта (Част А по-горе).

Физическите лица, които отговарят на горните изисквания и са създали Потребителски акаунт в Уебсайта, имат право да извършват покупки чрез IQOS електронния магазин (наричани по-долу за кратко „Клиент“). Регистрацията на Потребителски акаунт е необходимо условие за поръчка. IQOS Продавачът си запазва правото да откаже продажба и/или доставка на IQOS Продукти на всяко лице при наличие на основателно съмнение, че това лице нарушава горните условия.

2.2. Страните се съгласяват, че електронните изявления (текстови съобщения), които изхождат от Потребителски акаунт, електронна поща или телефонен номер, посочени от Клиента, както и електронните изявления, изхождащи от електронните пощи или телефонни номера на Орбико България, посочени в Общите условия за онлайн покупки, се считат за подписани с електронен подпис по смисъла на член 3, точка 10 от Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и страните приемат, че те имат стойността на саморъчен подпис във връзка с отношенията между тях. В случай на правен спор IQOS Продавачът може да използва IP адреса на Потребителя, както и друга информация, която Филип Морис съхранява в лог-файлове на сървъра си, за целите на идентификация на Потребителя и възпроизвеждане на електронно изявление за приемане на Общите условия и за регистрация за Потребителя.

3. Чрез IQOS електронния магазин IQOS Продавачът предлага и продава IQOS Продукти на Филип Морис и компаниите от Групата на Филип Морис. IQOS Електронният магазин е предназначен единствено за Регистрирани потребители - Клиенти. По смисъла на договора от разстояние потребител означава физическо лице, чийто действия не са свързани с негова търговска, бизнес и промишлена дейност или свободна професия.

3.1. Специални условия за продажба: Клиент може да извърши покупка от IQOS електронния магазин при кумулативно изпълнение на изискванията, предвидени в член 2.1. по-горе. При доставка на IQOS Продукта, куриерът, с когото IQOS Продавачът има договорни отношения, проверява по лична карта имената и възрастта на лицето, направило поръчката. IQOS Продавачът си запазва правото да откаже доставка на Продукти, в случай че декларираните данни не бъдат потвърдени или при установяване на неверни данни (самоличност и законоустановена възраст).

3.2. IQOS Продавачът си запазва правото по своя преценка да избере IQOS Продуктите, които да предложи за продажба в IQOS електронния магазин, и да променя, обновява и/или изтегля IQOS Продукти по всяко време, без да носи отговорност за това и без предварително известие до Клиентите. Същото важи и за цените на IQOS Продуктите, за оферти и отстъпки, които се предлагат от него единствено по негова преценка, като те могат да бъдат променяни, без предварително известие до Клиентите.  

3.3. Клиентът носи отговорност за избора на IQOS Продукт и правилното извършване на поръчката през IQOS електронния магазин. Изрично се подчертава, че информацията на Уебсайта и в електронния магазин не представлява предложение за сключване на договор към Клиента. В електронния магазин е предоставена информация за продуктите и тяхната наличност и цени, и на основата на тази информация Клиентът по своя инициатива и преценка може да поръча продукт.

4. Етапи от извършване на поръчката и сключване на договора

4.1. Клиентът избира желания IQOS Продукт (и) и го/ги добавя в своята количка чрез натискане на бутона „Добави в количка“. Клиентът може по всяко време да провери съдържанието на количката (т.е. избраните от него продукти за покупка на предишните етапи) и да получи информация за техните цени, както и за разходите за доставка. Клиентът може също така да променя съдържанието на количката, като изтрива някои или всички продукти или като променя избраните количества. 

4.2. За да приключи поръчката, Клиентът трябва да влезе в Потребителския си акаунт. Ако Клиентът е Регистриран потребител с Потребителски акаунт, той влиза в него с въвеждане на потребителско име (електронна поща или телефон) и парола.  Ако Клиентът няма регистриран акаунт, той следва да създаде Потребителски акаунт, като спазва правилата за регистрация на Потребителски акаунт, предвидени в член 4 от Общите условия за ползване  на уебсайта. 

4.3. Клиентът трябва да провери личните данни, които предоставя при създаване на своя Потребителски акаунт. Клиентът може да въведе различни данни в процеса на покупката (например адрес за доставка), но той не може да променя данните за самоличност (две имена и година на раждане), тъй като процедурата за потвърждение на имената и възрастта при доставка на продукта е задължително условие за доставка.  

4.4. Клиентът трябва да попълни всички полета с необходимата инфомация за доставката и начина на плащането. Клиентът може да избере плащане с банкова карта – кредитна или дебитна -  или с наложен платеж при доставката. При плащания с банкова карта Клиентът трябва да въведе данните за банковата карта. 

4.5. Клиентът трябва да провери своята поръчка въз основа на въведените съгласно член 4.1-4.4. по-горе данни и ако желае да изпрати поръчката, да натисне бутона „Покупка“. В случай че Клиентът иска да промени поръчката си, той трябва да се върне на съответния етап от поръчката, на който трябва да се направи промяната и да направи съответната промяна.

4.6. След като Клиентът приключи процедурата по изпращане на поръчката, той ще получи автоматично съобщение на електронната му поща с потвърждение на поръчката с всички изискуеми детайли и линк към настоящите Общи условия за онлайн покупка.

а) Договорът за продажба е сключен, само когато на Клиента е изпратено съобщение, с което е потвърдена поръчката за покупка.

б) Сроковете, предвидени в настоящите Общи условия за онлайн покупка започват да текат след изпращане на потвърдителния имейл (член 4.6.), независимо дали Клиентът го е прочел.

4.7. Клиентът ще бъде уведомен на електронната си поща и когато продуктът е предаден на куриер за доставка и за очакваната дата на доставката. В електронното съобщение ще бъде посочена и информацията, необходима на Клиента, за да проследи поръчката си.

4.8. В случай на възникнал проблем във връзка с поръчката или сроковете за доставка Клиентът ще получи съответната информация на предоставените електронна поща или по телефон.

4.9. Клиентът потвърждава, че се е запознал със Съобщението за защита на лични данни на Филип Морис и Орбико България. IQOS Продавачът не носи отговорност, в случай че Клиентът не получи или получи недостатъчно информация във връзка с поръчката поради грешка или неточност в данните за връзка, които Клиентът е предоставил.

4.10. IQOS Продавачът може да използва подизпълнители и куриери за доставка на IQOS Продукти до Клиента без да е необходимо да уведомява Клиента за конкретен подизпълнител или куриер. При използване на подизпълнители IQOS Продавачът носи отговорност за изпълнението на  настоящите Общи условия за онлайн покупка.

5. Отмяна на потвърдена поръчка за покупка

5.1. IQOS Продавачът има право да отмени регистрирана или потвърдена поръчка, без да носи отговорност за това, в случай че:

а) кредитната/дебитната карта на Клиента бъде отхвърлена при извършване на онлайн плащане;

б) плащането не може да бъде приключено и дължимите суми за покупката не са получени от IQOS Продавача;

в) Клиентът е предоставил неверни или непълни данни в Потребителския си акаунт или във формулярите за поръчка (адрес за доставка, информация за плащането, и др.);

г) по разумната преценка на IQOS Продавача, в случай че установи, че поръчката се извършва с търговска цел и/или от лице, чийто действия са свързани с негова търговска, бизнес и промишлена дейност или свободна професия.

6. Цени на продуктите

6.1. Цените на продуктите, посочени в IQOS електронния магазин, са в български левове с включен данък добавена стойност (ДДС) и представляват пълната цена на стоките. Цената за доставка е калкулирана в общата сума и се плаща от Клиента заедно с цената на стоките според начина на плащане, избран от Клиента (наложен платеж или кредитна/дебитна карта).

6.2. Ако има ограничения на максималното количество IQOS Продукти, които могат да бъдат еднократно поръчани (промоционални продукти, продукти с отстъпка и др.) или за определен срок, това се посочва на Уебсайта при извършване на поръчката (при поставяне на продуктите в количката). IQOS Продавачът си запазва правото да променя търговската си политика във връзка с разходите за доставка или начините на плащане по всяко време. Информацията се съдържа в съответните раздели на Уебсайта и IQOS електронния магазин по време на процеса на поръчване, както и в настоящите Общи условия за онлайн покупка.

6.3. IQOS Продавачът си запазва правото да определя свободно цените на продуктите, да променя, изменя и/или оттегля по всяко време дадени предложения. Клиентът ще бъде информиран за актуалната цена на съответната продуктова страница в IQOS електронния магазин и тази цена е приложима за покупките в момента на извършване на поръчката.  

7. Условия за плащане

7.1. Допустимите начини на плащане в IQOS електронния магазин са:

a) чрез наложен платеж, в който случай Клиентът заплаща стойността на поръчката на куриера в брой, в момента на доставка на поръчания IQOS Продукт.

б) чрез банкова платежна карта (кредитна или дебитна) – Клиентът заплаща стойността на поръчката авансово, преди доставката на поръчания IQOS продукт.

Когато попълва заявката за поръчка на IQOS Продукт, Клиентът следва да избере и укаже по кой от двата начина ще извърши плащането.

7.2.1. При плащане на поръчката чрез наложен платеж, Клиентът заплаща обявената стойност на наложения платеж, включваща цената на закупения IQOS Продукт и цената на доставката (ако такава се дължи съгласно настоящите Общите условия за онлайн покупка) на куриера в момента на доставката, като плащането се извършва в брой, в български лева.

7.2.2. Клиентът следва да получи от куриера фактура/касова бележка, в която е посочена цялата дължима сума, включваща цената на закупения IQOS Продукт и цената за доставка (ако такава се дължи). Клиентът следва да предаде на куриера цялата дължима сума и плащането следва да се  отбележи в документа, удостоверяващ предаването на IQOS Продуктът, като този документ служи и за разписка за извършеното плащане.

7.3.1.  За да извърши Клиентът плащане чрез използването на банкова платежна карта (кредитна или дебитна), трябва да са налице следните условия:

а) банковата платежна карта следва да е от някой от следните видове: MasterCard, MasterCardElectronic, Maestro, Visa, VisaElectron, Diners Club, Bcard, Borica,

б) банковата платежна карта следва да поддържа възможност за извършване на транзакции чрез картата в интернет.

7.3.2. При плащане от страна на Клиента чрез банкова платежна карта (кредитна или дебитна) се отваря платежна страница на Борика-Банксервиз, който е картов процесор на банката, обслужваща IQOS Продавача по отношение на интернет търговията. На платежната страница Клиентът следва да въведе данните на картата, чрез която ще извърши плащането: номер на картата, дата на валидност и код за сигурност. ако картата на клиента е абонирана за услугата „Сигурни плащания в Интернет“ Verified by VISA или MasterCard SecureCode - ще се отвори нова страница, където Клиентът следва да въведе паролата си за автентикация. След успешното й въвеждане плащането ще бъде изпратено за авторизация до банката издател на картата. Ако картата на Клиента не е абонирана за услугата „Сигурни плащания в Интернет“ Verified by VISA или MasterCard SecureCode - транзакцията ще бъде изпратена за авторизация директно след въвеждане на картовите данни от страна на Клиента.

7.3.3. При успешна транзакция, на екрана ще се визуализира съобщение за успешно плащане  и Клиентът ще получи имейл с потвърждение на поръчката. При неуспешна транзакция, на екрана ще се отвори интернет-страница за грешка, която уведомява Клиента за неосъществяването на транзакцията.В случай на неуспешна транзакция Клиентът има възможност да инициира ново плащане чрез картата, като повтори необходимите стъпки.

7.3.4. Със завършване на поръчката Клиентът потвърждава, че е оправомощен ползвател на кредитната/дебитната карта, която се използва – т.е., че той е легитимният картодържател съгласно сключен договор с банката-издател или че е изрично упълномощен от легитимния картодържател да използва картата. Всички притежатели на кредитни/дебитни карти са обект на проверки за потвърждаване и разрешение от издателя на съответната карта. При отказ от издателя да одобри инициираното към IQOS Продавача плащане на цената на поръчания IQOS продукт, последното не е извършено и IQOS Продавачът не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на доставката на поръчан от Клиента IQOS Продукт.

7.3.5. Транзакционната валута при плащане с платежна карта е български лева (лв).

7.3.6. При плащане с банкова карта на Клиента могат да бъдат начислени банкови такси/комисионни, определяни едностранно от съответната обслужваща банка/финансова институция. Тези такси са за сметка на Клиента.

7.3.7. За да предпази Клиентите от злоупотреби при плащане с Visa или MasterCard карта, IQOS Продавачът прилага най-добрите практики, препоръчани от международните картови организации:

а) Сигурността при въвеждане и пренос на данните от картата е осигурена чрез използване на SSL-протокол за криптиране на връзката между сървъра на IQOS Продавача и платежната страница на обслужващата банка;

б) автентичността на картата на Клиента се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2);

в) платежният сървър за електронна търговия на обслужващата банка (Уникредит Булбанк) поддържа и схемите за автентикация на международните картови организации - Verified by VISA и MasterCard SecureCode, в случай, че Клиентът е регистриран да ги използва.

7.3.8. IQOS Продавачът не носи оттговорноста за проблеми, възникнали в процеса на плащане с кредитна/дебитна карта. Тази отговорност се носи от обслужваща банка на IQOS Продавача (УниКредит Булбанк и/или нейният картов процесор (Борика-Банксервиз).

7.3.9. IQOS Продавачът може да не потвърди/ да отхвърли поръчка на Клиент или да отмени онлайн покупката, ако бъде установено или са налице съмнения за проблем във връзка с данните на картата. В тази връзка Клиентът носи пълна и изключителна отговорност за въвеждането на правилни и пълни данни за своята карта в системата за разплащания.

7.3.10. IQOS Продавачът не събира, не съхранява и не обработва картови данни и други данни за плащането, представени от Клиента и няма достъп до тях. Картови данни и други данни за плащането се събират, съхраняват и обработват единствено от обслужваща банка на IQOS Продавача (УниКредит Булбанк) и нейният картов процесор (Борика-Банксервиз) за целите на успешно приключване на плащането, неговата максимална сигурност и опазване на предоставените от Клиента данни. Отговорността във връзка със събирането, съхраняването и обработката на картовите данни и други данни се носи изцяло от IQOS Продавача (УниКредит Булбанк) и нейният картов процесор (Борика-Банксервиз).

8. Доставка

8.1. Закупените от Клиента чрез електронния магазин IQOS Продукти се доставят по куриер – „СПИДИ“ АД, с електронен адрес: http://www.speedy.bg. IQOS Продавачът си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да е длъжен да информира предварително Клиента, стига това да не рефлектира на посочените тук срокове, цени, способи и други условия на доставка.

8.2. Доставят се единствено стоките съгласно поръчки, заявени от съответния Клиент и потвърдени от IQOS Продавача.

8.3. Доставката се осъществява единствено на територията на Република България.

8.4. Срокът на доставка е от 1 (един) до 3 (три) работни дни от деня на потвърждаването на съответната поръчка от страна на IQOS Продавача. В този срок поръчката се обработва, поръчаният IQOS Продукт се предава на куриер и се доставя до Клиента. Поръчки, направени до 13 ч., се обработват на същия работен ден. Поръчки, направени след 13 ч., се обработват на следващия работен ден. IQOS Продавачът не носи отговорност за удължаване на посочения срок за доставка поради непредвидени обстоятелства, намиращи се извън неговия контрол (например непредвидими климатични условия, стачки и др.).

8.5. Стойността на доставката за закупени IQOS Продукти на стойност до 64.99 лв. е 3.99 лв. Доставката на закупени IQOS Продукти на стойност над 65.00 лв. е безплатна. Цената на доставката се калкулира автоматично в стойността на поръчката и е посочена под информацията за поръчвания артикул.

8.6. Поръчаният IQOS Продукт се доставя в оригиналната си запечатана опаковка от производителя.

8.7. Поръчаният IQOS Продукт се доставя на адреса, посочен от Клиента в поръчката.

Посочени неверен или грешен адрес, и/или телефон за контакт при подаване на поръчката, могат да доведат до невъзможност за връчване на пратката. IQOS Продавачът не носи отговорност за неизпълнение на поръчката в следствие на подадената невярна информация от Клиента. В тези случаи договорът за онлайн покупка се прекратява автоматично.

8.8. При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, не по вина на IQOS Продавача и/или куриера, в случаите в които Клентът не е намерен на адреса, посочен в поръчката или Клиентът е посочил неточен или непълен адрес за доставката, лицето извършващо доставката оставя известие (чрез телефонно обаждане, SMS или съобщение във Viber), в което посочва телефон за връзка, на който получателят следва да се обади в срок от три работни дни за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката.

При невъзможност за връчване на пратката и при второ посещение не по вина на IQOS Продавача и/или куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява. Казаното в предходното изречение се отнася и за случаите, когато Клиентът неоснователно откаже да приеме пратката.

8.9. Поръчаните IQOS Продукти се предават от куриера на Клиента само след като куриерът верифицира неговата самоличност. Поръчани IQOS Продукти няма да бъдат предавани на лица, които нямат навършени 18 години и самоличността им не отговаря на посочената в поръчката. В тези случаи куриерът отказва връчването на пратката и договорът за онлайн покупка се прекратява автоматично.

8.10. Във всички посочени по-горе в настоящия раздел случаи на автоматично прекратяване на договора за онлайн покупка, IQOS Продуктите се връщат на IQOS Продавача. В случай че Клиентът е платил цената на IQOS Продуктите, IQOS Продавачът възстановява на Клиента заплатената от него сума в срок от 14 дни от получаване на върнатите от куриера IQOS Продукти,  като използва същото платежно средство (начина на плащане), използвано от Клиента за първоначалната транзакция.

IQOS Продавачът не носи отговорност, в случай че на Клиента бъдат начислени банкови такси или комисионни от обслужващата го банка/финансова институция. IQOS Продавачът не носи отговорност за такси и допълнителни суми за доставка, начислени от куриера на Клиента поради невъзможността за връчване на пратката на Клиента и връщането й към IQOS Продавача  (например такса за отговорно пазене от куриера при неполучаване на IQOS Продукта на датата на доставката или други такси, ако е приложимо).

8.11. При получаване на доставката, Клиентът следва внимателно да прегледа получените IQOS Продукти. При констатиране на явни недостатъци в получените продукти, Клиентът следва да подпише констативен протокол в присъствието на куриера, в който се посочват следните данни:

- мястото и времето на подаване;

- адресите на подателя и получателя;

- данни относно датата и часа на доставката;

- вида на пратката;

- констатираните дефекти и несъответствия.

За „явни недостатъци“ се считат всички видими дефекти, отклонения и несъответствия с договореното, които са налице по отношение на IQOS Продуктите  и/или тяхната опаковка (като счупване, надраскване, вдлъбнати, нарушена цялост и други механични увреждания), липсваща документация, която по закон следва да придружава IQOS Продуктите, липсващи части/аксесоари/принадлежности, сгрешен артикул и други, които Клиентът е установил или не би могъл да не установи при обикновен преглед на IQOS Продуктите при тяхната доставка.

Копие от протокола се връчва на Клиента, който може да направи рекламация за получена стока с явни недостатъци.

Клиентът има възможност веднага и на място да върне IQOS Продуктите с явни недостатъци по куриера, обратно на IQOS Продавача, заедно с придружаващата я документация и екземпляр от подписания констативен протокол, като по този начин упражни правото си на рекламация спрямо IQOS Продавача.При приемане на доставката от Клиента без забележки или в случай че не бъде изготвен и подписан констативен протокол в присъствието на куриера при получаването на IQOS Продуктите, всички и всякакви последващи претенции за явни недостатъци на получените IQOS Продукти ще се считат неоснователни и няма да бъдат удовлетворявани от IQOS Продавача.

 

9. Право на отказ

9.1.1. Kлиентът, който е физическо лице и действа в качеството си на потребител, има право да се откаже от договора за онлайн покупка, без да посочва причините за това. Срокът за упражните на правото на отказ е 14 /четиринадесет/ дни, считано от:

а) при договори за онлайн покупка за един IQOS Продукт - от момента, в който Клиентът получи IQOS Продукта (физически му е предаден) или

б) при договори за онлайн покупка на няколко IQOS Продукта, поръчани от Клиента в рамките на единична поръчка, които се доставят отделно: от момента, в който Клиентът получи (физически му е предаден) последния IQOS Продукт от поръчката.

9.1.2. За да упражни правото си на отказ, Клиентът трябва да уведоми IQOS Продавача за  решението си да се откажете от договора за онлайн покупка с недвусмислено заявление, което може да бъде подадено, както следва:

а) по пощата/ куриер на адрес: гр. София, ул. „Източна тангента“ № 161, получател: „Орбико България“ ЕООД, телефон за контакт: +359 884 460 041

или

б) чрез изпращане на имейл до следния електронен адрес: contact.bg@iqos.com; ако използва тази възможност ще му бъде изпратен имейл незабавно за потвърждение на получаването на отказа.

9.1.3. В уведомлението за отказ от договора Клиентът трябва да посочи: номер и дата на поръчката, датата на която е получен IQOS Продуктът, куриерската фирма чрез която е получен IQOS Продукта, описание на IQOS Продукта, чието връщане се иска като се посочат неговото наименование/вид и идентификационен номер, сериен номер или QR код (ако има такъв и е посочен в потвърждението за поръчката/договора за онлайн покупка), цвят, модел (ако има такъв), цената на IQOS Продукта, която е платена, име на Клиента и адрес за кореспонденция и ако има такива - телефонен номер и имейл адрес за кореспонденция.

9.1.4.  За да оформи своето изявление за отказ от договора Клиентът може да използва Стандартния формуляр за отказ, предоставен от IQOS Продавача, но не е задължително. Стандартния формуляр за отказ може да изтеглите ТУК.

9.1.5. За да спази срока за отказ от договора, е достатъчно Клиентът да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на 14 - дневния срок по точка 9.1.1 по-горе.

9.2.1. IQOS Продуктът, предмет на договора за онлайн покупка от който Клиентът се отказва, трябва да бъдат върнати обратно на IQOS Продавача, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който Клиентът е информирал IQOS Продавача за отказа си от договора като го изпрати по пощата/ куриер на адрес: “гр. София, п.к. 1592, ул. Източна тангента № 161, получател: „Орбико България“ ЕООД, телефон за контакт: +359 884 460 041.

 

Срокът се счита спазен ако IQOS Продуктът е изпратен обратно преди изтичането на 14-дневния срок.

 

По свое желание Клентът може да изпрати IQOS Продукта на адреса посочен по-горе в настоящата точка едновременно с изпращането на изявлението си за отказ от договора за онлайн поръчка (тоест в 14-дневния срок от датата на която Клиентът е получил IQOS Продукта от куриера).

 

9.2.2. IQOS Продуктът трябва да бъде върнат:

 

 • в оригиналната му опаковка, в нейната цялост, без следи от механични и други увреждания по опаковката като намачкване, надраскване и други (разпечатване на целофан/фолио, част от опаковката, необходимо с оглед нейното отваряне и достъп до IQOS Продукта в нея не се счита за нарушаване на целостта на опаковката);
 • в добър търговски вид и без следи от механични и други увреждания или изменения по IQOS Продукта като надраскване, счупване и други подобни както и без следи от персонализиране (т.е. без номера, имена или други знаци за идентификация);
 • в пълна окомплектовка, така както IQOS Продуктът е бил закупен (в това число всички части, аксесоари, резервни части и принадлежности, в случай че IQOS Продуктът представлява комплект от няколко отделни продукта);
 • с придружаващата IQOS Продукта документация (в това число гаранционна карта, ръководство на потребителя, инструкции за употреба, предупреждения и рискове при употреба и други подобни, ако има такива);
 • заедно с доказателство за плащането на цената на IQOS Продукта (касов бон или друг документ, удостоверяващ заплащането на цената).

 

9.3.1. Ако Клиентът се откаже от договора, IQOS Продавачът ще му възстанови всички плащания, които е получил от него, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Клиента начин за доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от IQOS Продавача),  без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която Клиентът е информирал IQOS Продавача за решението за отказ от договора. IQOS Продавачът има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на IQOS Продуктите обратно или докато Клиентът не представи доказателства, че е изпратил обратно продуктите, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

 

9.3.2 IQOS Продавачът ще възстанови платените от Клиента суми, като използва същото платежно средство, използвано от Клиента при първоначалната трансакция за плащане цената на закупените IQOS Продукти, освен ако Клиентът изрично не е съгласил за друг начин. Във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Клиента. Клиентът отговаря единствено за намаляване стойността на IQOS Продуктите вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране. Преките разходи във връзка с връщането на IQOS Продуктите (транспортни разходи, куриерски/ пощенски такски и други) са за сметка на Клиента и не се възстановяват от IQOS Продавача.

9.4. В случай че поръчката се отнася за няколко Продукта и само някои от тях са върнати, или само някои отговарят на условията по член 9.2.2.,  IQOS Продавачът връща съответстващата сума (т.е. възстановява само цената на върнатите и отговарящите на условията за връщане IQOS Продукти и тяхната доставка, ако е начислена отделно).

9.5. IQOS Продавачът не носи отговорност за забавяне при получаването на върнатите суми от Клиента, ако последният е предоставил невярна банкова информация или поради други причини извън контрола на IQOS Продавача.

10. Несъответствие на продуктите с договора за продажба (онлайн покупка). Законова гаранция. Претенции при явни недостатъци.

10.1. За всички IQOS Продукти, които  Клиентът е закупил от електронния магазин, Потребителят разполага с правата произтичащи от законовата гаранция за съответствието на стоките с договора за продажба съгласно Закона за защита на потребителите.

10.2. IQOS Продавачът е длъжен да предаде на Клиента IQOS Продукт, който съответства на договора за продажба (онлайн покупка).  IQOS Продавачът отговаря за всяка липса на съответствие на IQOS Продукта с договора, която съществува при предаване на IQOS Продукта на Клиента и се прояви до две години след предаването му, дори и да не е знаел за несъответствието.

10.3. Клиентът има право на рекламация за всяко несъответствие на закупения IQOS Проудт с договореното, когато след доставката, при първоначалния преглед или при съхранението, монтажа, изпитванията или експлоатацията са открити несъответствия с договора за онлайн покупка. При несъответствие на доставения IQOS продукт с договора Клиентът има право да предяви рекламация, като поиска от IQOS Продавача да приведе IQOS Продукта в съответствие с договора за онлайн покупка. В този случай Клиентът може да избира между извършване на ремонт на IQOS продукта или замяната му с нов, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

10.4. Рекламацията на IQOS Продукти по законовата гаранция може да се предяви до две години от получаването на IQOS Продукта, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното. Всяко несъответствие на IQOS Продукта с договора за онлайн покупка, което се прояви до 6 месеца след предаване на IQOS Продукта, се смята, че е съществувало при предаването му, освен ако се докаже, че липсата на съответствие се дължи на естеството на IQOS Продукта или на характера на несъответствието. Клиентът не може да оспори съответствието на IQOS Продукта с договора за продажбата, когато при сключването на договора за онлайн покупка е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието.

10.5. Рекламацията се предявява устно или писмено от Клиента пред  IQOS  Продавача или пред упълномощено от него лице. При подаване на рекламация Клиентът задължително прилага и документите, на които се основава претенцията му: касова бележка или фактура,  както и протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на IQOS Продукта с договореното, в случай, че разполага с такива, други налични документи, установяващи претенцията по основание и размер. Приемането на рекламации се извършва на адреса на управление на IQOS Продавача („Орбико България“ ЕООД, гр. София, п.к. 1592, ул. Източна Тангента № 161, телефон за контакт: +359 884 460 041) или във всеки един от неговите специализирани IQOS магазини на територията на страната. Правото на избор на място за предявяване на рекламацията принадлежи изцяло на Клиента.

10.6. В случай че при доставката на IQOS Продукта, предмет на договора за онлайн покупка, Клиентът го е приел без забележки като това е отбелязано изрично в документ, подписан от Клиента и лицето доставило IQOS Продукта или такъв документ изобщо не е бил съставен,  IQOS Продуктът се смята одобрен и всички последващи претенции (рекламации) на Клиента за явни недостатъци на IQOS Продукта, ще се считат за неоснователни и няма да бъдат удовлетворявани от IQOS Продавача. За явни недостатъци се считат всички дефекти, отклонения и несъответствия с договореното, които са налице по отношение на IQOS Продукта и/или неговата опаковка (като счупване, надраскване, вдлъбнати, нарушена цялост и други механични увреждания), липсваща документация, която по закон следва да придружава IQOS Продукта, липсващи части/аксесоари/принадлежности, сгрешен артикул и други, както и всички и всякакви други отклонения и несъответствия, които Клиентът е узнал или не би могъл да не узнае при обикновен преглед при доставката на IQOS Продукта. 

10.7. Клиентът има право да предяви рекламация на IQOS Продукта съгласно законовата гаранция за потребителска стока, независимо от това дали за  IQOS Продукта е предоставена и търговска гаранция.

10.8. Правата на Клиента във връзка със законовата гаранция на IQOS Продуктите, предмет на договора за онлайн покупка, в това число и процедурата за рекламации по нея, се уреждат съгласно разпоредбите на глава V-та, раздели II-ри и III-ти от Закона за защита на потребителите. Извлечение от Закона за защита на потребителите с правата на Клинта по законовата гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба, регламентирани от чл. 112- 115 от закона може да видите в Приложение 1 към настоящите Общи условия за онлайн покупка на IQOS продукти.

11. Търговска гаранция

11.1. За стоки, представляващи електронни устройства, които Клиентът е закупил от електронния магазин,  Клиентът разполага и с търговска гаранция, предоставена от производителя/вносителя/ на устройството. Търговската гаранция е валидна само за територията на Република България за срок от 12 месеца от датата на покупката.

11.2. По силата на търговската гаранция Клиентът има право на ремонт или замяна на всички компоненти на устройствата, които са дефектни по отношение на материалите или изработката, при условие, че  са използвани в съответствие с инструкциите, дадени в придружаващата ги документация и  са предмет на валидно предявена рекламация по търговската гаранция. Търговската гаранция не покрива посочените тук случаи: а) повреда, дължаща се на нормално износване; б) козметична повреда (като надраскване, вдлъбнатини, счупване на пластмасата и др.); в) повреда, причинена от неправилна употреба, токов удар, неправилна поддръжка, контакт с течности и огън; г) неизправност, дължаща се на употреба с несъвместим продукт; д) повреда или неизправност, причинени от опит за отваряне, модифициране или ремонтиране, независимо дали от страна на потребителя или в сервиз, който не е оторизиран от производителя; е) повреда или неизправност, причинени от неспазване на инструкциите за употреба, придружаващи устройството.

11.3.  За да предяви рекламация по търговската гаранция Клиентът трябва (i) да позвъни на Центъра за обслужване на клиенти на IQOS на безплатен телефон: 0800 40004 и да следва дадените от оператора инструкции или (ii)  да отиде на място в който и да е специализиран IQOS магазин или друг търговски обект за продажба/гаранционно обслужване на IQOS продукти на територията на страната (информация, за които можете на намерите ТУК,  като представи устройството за диагностика и документ, удостоверяващ покупката. В случай, че в документът за търговска гаранция, придружаващ закупената стока, са посочени и други начини за предявяване на рекламации по търговската гаранция, Клиентът има право да използва и тях.

11.4. Заявлението за търговската гаранция на стоките – електронни устройства, в което се съдържа подробно описание на изброените тук условия по търговската гаранция е неразделна част от документацията, придружаваща стоката.

11.5.  Търговската гаранция не оказва влияние върху законовите права на Потребителя, произтичащи от гаранцията по чл. 112 – 115 от Закона за защита на потребителите.

12. Обслужване на клиенти след продажбата

IQOS Продавачът полага всички разумни усилия да удовлетвори напълно Клиента. При възникнал проблем или въпроси във връзка с Продуктите след продажбата, в случай на въпроси и нужда от допълнителна информация във връзка с процедурите по гаранционно обслужване и рекламации и други, Клиентът може да се свърже с Центъра за обслужване на клиенти на IQOS на телефон 0800 40004 или по имейл на contact.bg@iqos.com.

За избягване на всякакво съмнение IQOS продавачът не се ангажира да поема за своя сметка ремонта на Продуктите или тяхната замяна извън гаранционния срок или в гаранционния срок, но извън обхвата на законовата или предоставената търговска гаранция.

 

13. Отговорност

13.1. Клиентът използва IQOS електронния магазин и получава достъп до съдържанието в него по своя собствена инициатива и при своя изключителна отговорност. Клиентът се съгласява да обезщети  IQOS Продавача за доказани вреди и/или разходи, възникнали в резултат от или по повод на неправомерно, незаконно или противоречащо на Общите условия за онлайн покупка използване на електронния магазин от Клиента, или на умишлено нарушаване от страна на Клиента на Общите условия за онлайн покупка.

13.2. Филип Морис не е страна по договорите за продажба на продукти между   IQOS Продавача и Потребителите, които закупуват IQOS Продукти през електронния магазин. Следователно Филип Морис не носи отговорност за изпълнението на договорните задължения на IQOS Продавача към купувачите на продуктите, за предоставената от IQOS Продавача или от трети лица на Уебсайта информация, изявления, образи, оферти, коментари, оценки или за други въпроси/ проблеми, възникнали в резултат на и/или по повод покупката на IQOS Продукт през електронния магазин, освен в обхвата на отговорността, установен съгласно Закона за електронната търговия и в други нормативни актове, регулиращи материята по администриране на интернет страници (уебсайтове).

14. Разрешение за достъп, достъп и използване на електронния магазин

14.1. IQOS електронният магазин е предназначен за Клиенти с регистриран Потребителски акаунт, които отговарят кумулативно на изискванията, предвидени в член 2.1. по-горе. Достъпът, разрешенията за ползване и ползването на електронния магазин са уредени в член 10 от Общите условия за ползване на уебсайта.

15. Приложимо законодателство и юрисдикция

Настоящите условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Република България. С приемането на настоящите Общи условия за онлайн покупка Клиентът се съгласява, че всички спорове във връзка с Общите условия за онлайн покупка и/или изпълнението и отговорността на страните във връзка с покупките през IQOS електронния магазин ще се разглежда от компетентните съдилища в гр. София, България.

16. Заключителни разпоредби

16.1. Общите условия за онлайн покупка са задължителни за страните (IQOS Продавача и Клиентите) и представляват целия договор между страните, като имат превес над всички предходни или текущи договори между Клиента и IQOS Продавача.

16.2. Ако дадена разпоредба бъде обявена за недействителна или бъде отменена, това не засяга останалите разпоредби, които остават приложими и задължителни за страните.

16.3. Настоящите Общи условия за онлайн покупка могат да бъдат изменяни. Изменените Общи условия за онлайн покупка се публикуват на Уебсайта, като Регистрираните потребители ще бъдат уведомени в срок от 7 (седем) дни от публикуването им, на електронната поща, посочена от съответния Потребител.

16.4. Ако Регистриран потребител не е съгласен/а с измененията, той/тя трябва да изпрати уведомление в срок от 1 (един) месец след получаване на уведомлението за измененията на contact.bg@iqos.com. В този случай договорът между IQOS Продавача и Потребителя се прекратява при получаване на уведомлението от Потребителя. Неприемането на измененията води до прекратяване и на договора между Филип Морис и Потребителя относно ползването на Уебсайта. В този случай Потребителският акаунт се деактивира и в случай че е бил деактивиран за повече от 6 месеца Потребителският акаунт се изтрива  и се прилагат съответно членове 13.2.-13.4 по-горе от Част А - Общите условия за ползване на уебсайта.

16.5. Ако в срок от 1 (един) месец Регистрираният потребител не направи възражения срещу измененията, се счита, че Регистрираният потребител приема измененията и се задължава да спазва изменените Общи условия за онлайн покупка.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

"Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
 2. значимостта на несъответствието;
 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно ч. 114.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
 2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

 

IQOS e електронно устройство за нагряване на тютюн. Употребата му по предназначение не е без риск и е само за пълнолетни.