Loading...

IQOS Club ОБЩИ УСЛОВИЯ

IQOS CLUB

Общи условия за участие на програмата IQOS CLUB

 1. Общи разпоредби

  1.1 Настоящите Общи условия уреждат отношенията между „Филип Морис България“ ЕООД (ФМБГ) и членовете на програмата IQOS CLUB.

  1.2 IQOS CLUB е програма, насочена към лоялни потребители на IQOS. Членовете на IQOS CLUB могат да събират Точки чрез осъществяване на конкретни действия, като в замяна получават Привилегии, отговарящи на Нивото, достигнато посредством събраните Точки.

  1.3 Всеки Член на IQOS CLUB трябва да прочете внимателно настоящите Общи условия при регистрацията си за участие в IQOS CLUB. Членовете се съгласяват да спазват Общите условия на програмата IQOS CLUB за срока на членството. В случай на несъгласие (или невъзможност за спазване на Общите условия) членовете могат да прекратят членството си по всяко време директно от своя акаунт или като се свържат с Център за обслужване на клиенти на IQOS на имейл адрес: contact.bg@iqos.com или безплатен номер: 080040004

  1.4 Членството в IQOS CLUB и Общите условия са валидни в държавата по местоживеене в съответствие с Система за управление на отношенията с клиентите на IQOS на ФМБГ.

 2. Организатор

  2.1 Организатор на програмата IQOS CLUB за лоялни потребители на IQOS е “Филип Морис България” ЕООД, дружество, вписано в Търговския регистър с ЕИК 831152996, със седалище: София, ж.к. Лозенец, ул. Атанас Дуков №32, офис сграда M Plaza, ет. 2, тел.: +359 2 806 3100, email contact.bg@iqos.com.

 3. Територия

  3.1 Програмата IQOS CLUB се изпълнява на територията на Република България.

 4. Дефиниции

  „IQOS“ представлява иновативно електронно устройство за нагряване на тютюн до 350ºС. Тъй като при употребата на IQOS няма процес на горене, съответно няма дим и пепел. При нагряването на тютюна се образува пара/аерозол, която съдържа основно 80% вода, никотин и глицерин.

  „IQOS Устройство“ означава устройството IQOS за нагряване на тютюн от портфолиото на ФМБГ. ФМБГ може едностранно да вземе решение да извади устройството от портфолиото си или да добави нови устройства за нагряване на тютюн в него.

  „Компонент на IQOS“ е холдърът на IQOS устройството или джобното зарядно на IQOS, всеки от които е отделно електронно устройство, а заедно представляват IQOS Устройството (според дефиницията по-горе).

  „IQOS CLUB“ е програма, насочена към лоялни IQOS Потребители.

  „IQOS Потребител“ е пълнолетно физическо лице, което (i) е потребител на IQOS Устройството; (ii) е регистрирано в Системата за управление на отношенията с клиентите на ФМБГ и (iii) има активен потребителски акаунт на iqos.bg.

  „Аксесоар“ е аксесоар, проектиран за използване с IQOS Устройство, включително, но не само капачка, калъф, мобилно зарядно, зарядно за автомобил, стойка за автомобил, контейнер, клечки за почистване и други аксесоари за IQOS Устройството.

  „Регистриран потребител“ означава пълнолетно физическо лице, което има активен потребителски акаунт в iqos.bg.

  „Регистрирано устройство“ означава IQOS Устройство, което е собственост на IQOS Потребител и което е регистрирано в Системата за управление на отношенията с клиентите на ФМБ.

  „Член на IQOS CLUB“ или „Член“ е всеки IQOS Потребител, който реши да се запише за участие в IQOS CLUB и приеме настоящите Общи условия. Само Членовете имат право да ползват услугите и Привилегиите, предлагани в IQOS CLUB.

  „Комуникация от IQOS CLUB“ е колективното наименование на съобщенията, използвани в програмата IQOS CLUB с цел изпълнение на настоящите Общи условия, включително, но не само съобщения за потвърждение, уведомления, свързани с промени в Общите условия, съобщения, свързани с членството, уведомления, изискващи се по закон, както и друга подобна комуникация.

  „Точки“ са точки, които Членовете събират за определени действия, за които се полагат точки, и чрез които Членовете достигат определени Нива в IQOS CLUB.

  „Ниво“ зависи от броя спечелени Точки за определен период от време и се достига съгласно критериите, предвидени в Раздел 7 от тези Общи условия.

  „Действия, за които се полагат точки“ имат смисъла, посочен в Раздел 6 от тези Общи условия.

  „Привилегии“ имат смисъла, посочен в раздел 8 от тези Общи условия.

  „Промоционалните оферти“ се дефинират като специални временни оферти, които дават възможност на Членовете да печелят допълнителни Точки.

  „Дата на записване“ се определя като датата, на която чрез приложението на програмата е подадено заявление за участие до ФМБГ.

  „Парола“ е личен код за идентификация, който предоставя достъп до личния акаунт на Членовете.

  „Общи условия“ са настоящите общи условия, уреждащи програмата IQOS CLUB.

  „ФМБГ“ означава „Филип Морис България“ ЕООД.

  „Партньор“ означава дистрибутори на ФМБГ и други търговци, които предлагат за продажба продукти на ФМБГ.

  „Продукти на ФМБГ“ означава IQOS Устройства и Аксесоари за тях.

  „Екстра услуги“ включва услуги при случайно увреждане, помощ в чужбина и индивидуално обслужване за устройства IQOS съгласно условията, предвидени в Раздел 8.9 от настоящите Общи условия.

  „Код за препоръка“ представлява уникален 8 - цифрен номер, който всеки Член получава в своя профил в IQOS CLUB. Всеки Член може да ползва своя Код за препоръка, за да препоръча на пълнолетни пушачи да закупят първото си IQOS Устройство. За всяка успешна препоръка Членът на IQOS CLUB ще получава Точки в съответствие с Раздел 8 по-долу. При предоставяне на Кода за препоръка всеки пълнолетен пушач, който към момента не притежава IQOS Устройство, може да закупи първото си IQOS Устройство с 20 лв. отстъпка от продажната му цена.

  „Върни старото си IQOS устройство и вземи IQOS 2.4P или IQOS 3 DUO с отстъпка“ е възможността Членовете да върнат регистрираното си устройство, при условие че всички компоненти на устройството IQOS са регистрирани на името на съответния Член в неговия акаунт, и да закупят устройство IQOS 2.4P или IQOS 3 DUO (или по преценка на ФМБГ за подобрена версия на устройство IQOS) с 40% отстъпка от цената на дребно.

 5. Записване

  5.1. Програмата IQOS CLUB е достъпна само за IQOS Потребители. Служителите на ФМБГ или служители на Партньорите, участващи в провеждане на кампании / промоционални оферти, достъпни чрез IQOS CLUB, нямат право на участие в програмата.

  5.2. С присъединяването си към IQOS CLUB, Членовете декларират, че са запознати с необходимостта да получават Kомуникация от IQOS CLUB. Членовете носят отговорност да предоставят на ФМБГ точен имейл адрес, на който да получат данните за участие в програмата и Комуникация от IQOS CLUB, като за целта ФМБГ ги потвърждава от своя страна по имейл. При промяна на имейл адреса на Член, той/тя следва да актуализира информацията в страницата на IQOS CLUB без излишно забавяне. Съответният Член ще получи потвърдителен имейл за промяната, но това действие не носи Точки. За да се избегне всякакво съмнение, ФМБГ ще изпраща маркетингови съобщения само на потребители на IQOS, които са дали доброволно, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие за получаване на маркетингови съобщения.

  5.3. Всеки IQOS Потребител, който желае да участва в IQOS CLUB, трябва да попълни онлайн заявлението за членство, за да създаде IQOS CLUB акаунт. Ще се счита, че всички лица, които са заявили участие, са прочели и приели Общите условия.

  5.4. ФМБГ си запазва правото да откаже членство на лице, което не отговаря на изискванията за участие в IQOS CLUB.

  5.5. Всяко лице с прието от ФМБГ заявление за членство използва един и същ индивидуален акаунт в iqos.bg и парола за достъп до интернет и други услуги, описани в Общите условия. Ще се изисква лицето да посочи потребителското име и парола за акаунта при запитвания, свързани с акаунта. Паролата винаги се изпраща на Члена и единствено на него/нея по имейл. Членът носи отговорност за ползването на паролата и не трябва да я разкрива на трети лица.

  5.6. Естеството на членството в IQOS CLUB, както и услугите и Привилегиите, предоставяни в рамките на програмата, са лични и не могат да бъдат прехвърляни на трети лица.

  5.7. Настоящите Общи условия са валидни само на територията на Република България и програмата IQOS CLUB е ограничена до тази територия. Ако Член промени държавата, в която живее, членството му/ѝ се прекратява с уведомление до него/нея за прекратяването.

 6. Точки и Действия, за които се полагат точки

  6.1. Всеки Член на IQOS CLUB може да получава Точки за следните действия, осъществени с ФМБГ или негови Партньори:

  Записване за участие в IQOS CLUB

  150 точки – еднократно

  Покупка на допълнително IQOS устройство

  250 точки/покупка (до 5 покупки за 12 месеца)

  Покупка на Аксесоар (<30 лв.)

  50 точки/покупка (до 10 покупки за 12 месеца)

  Покупка на Аксесоар (>30 лв.)

  100 точки/покупка (до 10 покупки за 12 месеца)

  Покупка на Компонент за IQOS (холдър или джобно зарядно)

  100 точки/покупка (до 5 покупки за 12 месеца)

  Потвърждаване на имейл

  150 точки/еднократно

  Препоръка на пълнолетен пушач с Кода за препоръка

  300 точки/успешна препоръка

  Годишнина от членството в IQOS CLUB

  100 точки

  Покупка на клечки за почистване

  20 точки/покупка

  6.2. По своя преценка ФМБГ може по всяко време да променя правилата и методите за получаване на Точки, като информира за това Членовете чрез Комуникация от IQOS CLUB.

  6.3. Точките не могат да бъдат прехвърляни на друг Член или на трети лица.

  6.4.Точките се регистрират от ФМБГ в акаунта на всеки Член и могат да бъдат проверени в акаунта.

  6.5. Точките не могат да се използват и важат единствено за достигане до съответното Ниво в IQOS CLUB. Точките нямат паричен еквивалент и срещу тях не могат да бъдат получавани парични суми.

  6.6. При възникване на спор във връзка с получаване на Точки ФМБГ ще изиска съответният Член да представи доказателство за осъществена активност, за която твърди, че трябва да бъдат получени Точки. Всички претенции за неполучени Точки следва да бъдат предявени в срок от шест (6) месеца от извършване на въпросната активност.

  6.7. Претенциите се предявяват на следния имейл адрес: contact.bg@iqos.com или на телефонен номер: 080040004

  6.8. За Действия, за които се получават Точки, свързани с покупки, Членовете трябва да приложат към претенцията платежен документ, който удостоверява извършената транзакция. За другите видове дейности Партньорите на ФМБГ ще окажат съдействие съобразно всеки отделен случай, за да се гарантира точното разпределяне на Точките. С настоящото Членовете се съгласяват, че за целите на техническата верификация всички подобни претенции ще бъдат регистрирани в системата.

  6.9. Точките не мога да се ползват за друго Ниво или за други програми за лоялни клиенти.

 7. Нива

  7.1. IQOS CLUB има три Нива:

  1. SILVER – основно ниво, което се достига при записване за участие;
  2. GOLD – 1 000 до 1 999 Точки; и
  3. PLATINUM – 2 000 и над 2 000 Точки.

  Услугите и Привилегиите, на които Членовете на IQOS CLUB имат право, се определят от Нивото.

  7.2. На Датата на записване за участие Членовете автоматично придобиват Ниво SILVER.

  7.3. Броят събрани Точки от един Член за една пълна календарна година определя Нивото на този Член в IQOS CLUB. Когато Членът събере необходимия за достигане до следващо Ниво брой Точки, той автоматично преминава на това Ниво.

  7.4. Преминаването на следващо Ниво се осъществява в следния ред: SILVER до GOLD, GOLD до PLATINUM, в зависимост от броя на Точките, спечелени в рамките на една пълна календарна година.

  7.5. След първоначален гратисен период (1 пълна календарна година + оставащите от текущата календарна година дни, през които потребителят е участвал в IQOS CLUB), който се дава за натрупани точки и който е валиден само за нови Членове, в края на всяка календарна година Точките на всеки Член се зануляват и ФМБГ прави преглед на Нивото и го актуализира съгласно броя на събраните от Члена Точки за предходната пълна календарна година. Ако през следващата календарна година Членът не събере достатъчен брой Точки, необходими за оставане в съответното Ниво, той преминава на Нивото, което отговаря на броя на спечелените Точки за съответната календарна година.

  7.6. По своя преценка ФМБГ може по всяко време да променя броя на Точките за всяко Ниво чрез Комуникация от IQOS CLUB.

  7.7. ФМБГ получава, съхранява и обработва Ваши лични данни във връзка с управлението на програмата IQOS CLUB и Вашето участие в нея. За да научите повече за начина, по който обработваме Ваша лична информация, прочетете Съобщението за защита на личните данни на адрес https://bg.iqos.com/bg/usloviya/3-saobshtenie-za-zashtita-na-lichnite-danni

 8. Привилегии

  8.1. Като член на IQOS CLUB и въз основа на достигнатото Ниво, Вие имате право на следните Привилегии:

  Привилегия/Ниво

  SILVER

  GOLD (1 000 – 1 999 точки)

  PLATINUM  (2 000 и > точки)

  50 отстъпка

  Отстъпката може да се ползва от Членове достигнали  Ниво GOLD еднократно за периода, в който съответният Член е в Ниво GOLD.

  Безплатно IQOS 3 DUO - еднократно за периода, в който съответният Член е с в Ниво PLATINUM

  „Екстра услуги“ (8.9)

  „Екстра услуги“ (8.9)

  „Екстра услуги“ (8.9)

  „Върни старото си IQOS устройство и вземи IQOS 2.4P или IQOS 3 DUO с 40% отстъпка” – може да се ползва еднократно за период от 12 месеца, независимо дали Привилегията е използвана преди преминаване на това Ниво.

  “Върни старото си IQOS устройство и вземи IQOS 2.4.P или IQOS 3 DUO с 40% отстъпка” - може да се ползва еднократно за период от 12 месеца, независимо дали Привилегията е използвана преди преминаване на това Ниво.

  “Върни старото си IQOS устройство и вземи IQOS 2.4.P или IQOS 3 DUO с 40% отстъпка” - може да се ползва еднократно за период от 12 месеца, независимо дали Привилегията е използвана преди преминаване на това Ниво.

  10% отстъпка при всяка  покупка на Аксесоари. Не се кумулира с други оферти/промоции на пазара.

  10 отстъпка за Аксесоари  всяка покупка на IQOS Устройство или съответно Аксесоар. Не се кумулира с други оферти/промоции на пазара.

  20 отстъпка  за Аксесоари при всяка покупка на IQOS Устройство или съответно на Аксесоар. Не се кумулира с други оферти/промоции на пазара.

  Първи научаваш за пускане на нови Продукти на ФМБГ.

  Първи научаваш за пускане на нови Продукти на ФМБГ.

  Първи научаваш за пускане на нови Продукти на ФМБГ.

   

  Безплатна доставка при онлайн поръчки от iqos.bg.

  Безплатна доставка при онлайн поръчки от iqos.bg.

   

   

  Безплатни клечки за почистване (1 на месец без възможност неизползваната Привилегия да се използва с натрупване в следващ месец) с безплатна доставка при онлайн поръчки от iqos.bg.

   

   

  1 допълнителна замяна за неизправно устройство извън условията по търговската гаранция.

  8.2. Членовете могат да получат горепосочените Привилегии чрез получаване на Точки и достигане до съответното Ниво. Изборът на Привилегии за всеки Член зависи от наличностите.

  8.3. Само Член, на когото се полага съответната Привилегия, има право да го получи въз основа на Нивото.

  8.4. За Привилегиите, представляващи отстъпки за IQOS Устройства и Аксесоари IQOS, ФМБГ издава индивидуален еднократен код за отстъпка, който Членовете получават в своя акаунт. Кодът за отстъпка може да се ползва при всеки Партньор - в онлайн магазина на IQOS или на местата, където се предлагат такива продукти, само след като е получен от Члена в неговия акаунт и въз основа на механиката, която е установена от ФМБГ за получаване на продукти с намаление. На страницата на IQOS CLUB има списък с обектите на Партньорите.

  8.5. Членовете могат да се възползват от Привилегиите само докато са в съответното Ниво или, ако е приложимо, в предвидения за Привилегията срок. Получени кодове за отстъпка, които не са използвани в срок от три месеца след като съответният Член е преминал на по-ниско Ниво, се считат за кодове с изтекъл срок. Ако Членовете не се възползват от дадена Привилегия до определената дата или в определения срок, Привилегията няма да може да бъде използвана след това и ще се счита за невалидна.

  8.6. ФМБГ може едностранно да променя структурата на Привилегиите и ще информира Членовете за новата структура чрез Комуникация от IQOS CLUB.

  8.7. Някои Привилегии може да се предлагат от Партньори на ФМБГ. За Привилегиите, предлагани от Партньори, може да важат Общите условия на Партньора. ФМБГ ще направи разумно усилие да гарантира наличност на Привилегиите, но не носи отговорност за загуби, причинени от невъзможност на Партньора да предостави Привилегията, освен в случаите, когато тази невъзможност е умишлено причинена от ФМБГ. В този случай отговорността на ФМБГ е ограничена до паричната стойност на съответния неполучена Привилегия.

  8.8. ФМБГ си запазва правото да: (i) прекрати отношенията си със свои Партньори и достъпа до Привилегии на тези Партньори по всяко време и на каквото и да е основание; и (ii) да изменя на каквото и да е основание и по всяко време Привилегиите. ФМБГ ще уведоми Членовете за тези промени.

  8.9. Екстра услугите покриват следните събития:

  1. Случайно увреждане

   Ако IQOS Устройството или Компонент на IQOS Устройството, принадлежащ на Член, претърпи случайно или неволно увреждане, което засяга неговата функционалност и което не се дължи на неправилна употреба или безразсъдно поведение, Членът има право на замяна на повреденото IQOS Устройство/Компонент по силата на условията, предвидени в настоящия член.

   В случай че IQOS устройството/Компонент подлежи на замяна по настоящите правила, трябва да предадете повреденото IQOS Устройство/Компонент на Партньор, на който са възложени дейности по замяната и да получите в замяна IQOS Устройство/Компонент в замяна от същия вид и с еквивалентни функции и надеждност. Ако няма в наличност IQOS Устройство/ Компонент от същия вид, в замяна ще Ви бъде предоставено IQOS Устройство/ Компонент, което/който да е с поне еквивалентна функционалност. Партньорът задържа всички заменени IQOS Устройства/Компоненти и придобива собствеността върху тях. Новото IQOS Устройство/Компонент става собственост на Члена на IQOS CLUB. Когато всички компоненти на IQOS Устройството са неизправни или ако устройството IQOS няма отделни Компоненти, се заменя цялото IQOS Устройство. В случай че само един IQOS Kомпонент е повреден (например само холдър или само джобно зарядно), се заменя само и единствено повреденият IQOS Kомпонент.

  2. Ограничения за случайно увреждане

   Членовете трябва да предприемат всички разумни предпазни мерки за защита на своето IQOS Устройство/Компонент и да ги ползват и поддържат съгласно инструкциите и Ръководството за потребители. В противен случай нямат право на замяна.

   Членовете имат право само на една замяна поради случайно увреждане за всеки регистриран компонент. Когато IQOS устройството няма отделни компоненти (какъвто е случаят с IQOS 3 Multi), Членовете имат право на една замяна за всяко регистрирано устройство.

   IQOS Устройството/Компонент не подлежат на замяна при следните обстоятелства:

   • ако случайното увреждане е възникнало преди датата на записване за участие в програмата IQOS CLUB;
   • повредата се дължи на неправилна употреба или злоупотреба, действително видоизменяне или опит за такова на IQOS Устройството/Компонента, токов удар;
   • IQOS Устройства/Компоненти, чиито сериен номер е бил променен, заличен или премахнат;
   • IQOS Устройства/Компоненти, които са отваряни, ремонтирани, видоизменяни или променяни по начин, неразрешен от ФМБГ;
   • загуба или кражба на IQOS Устройството/Компонент;
   • козметични увреждания по IQOS Устройството/Компонента, които не влияят на неговата функционалност, в т.ч. но не само леки пукнатини, драскотини, нащърбване, счупена пластмаса по портове и обезцветяване;
   • повреда или неизправност, дължащи се на обичайно износване и/или употреба на IQOS Устройството/Компонент;
   • неправилно боравене, контакт с течност, повреди, дължащи се на пожар, наводнение, или природно бедствие, война, тероризъм или непреодолима сила;
   • неизправност поради използване на продукт, който не е съвместим с IQOS Устройството/Компонента;
   • повреда или неизправност, дължащи се на неспазване на инструкциите за употреба в Ръководството за потребители или
   • повреда, поради дефектни материали и/или изработка, и/или дизайн; тези повреди обаче се покриват отделно съгласно Вашите потребителски права или от търговската гаранция за IQOS Устройството/Компонента, която допълва и не засяга всички останали права и средства за правна защита на потребителя, предвидени в законодателството за защита на потребителите в държавата, където е закупен продуктът.

  3. Подаване на рекламация по процедурата за случайно увреждане

   Членове, чиито IQOS Устройства са претърпели случайно увреждане, могат да предявят рекламация за замяна, както следва:

   • чрез обаждане в Център за обслужване на клиенти на телефон 0800 40004;
   • чрез посещение на специализиран IQOS магазин в държавата;
   • чрез посещение в търговски обект – обект, опериран от Партньор, на когото ФМБГ е възложил изпълнение на програмата (информация за тези обекти може да намерите на уебсайта bg.iqos.com или като се обадите на Център за обслужване на клиента на телефон 0800 40004)

   Всички други продукти на ФМБГ, различни от IQOS Устройства и/или Компоненти, не попадат в обхвата на Екстра услугите.

   Членовете, които имат право на замяна съгласно Екстра услугите, могат да получат своето заменено IQOS Устройство/Компонент, както следва:

   • За рекламации, предявени в Център за обслужване на клиенти: замененото IQOS Устройство/Компонент ще бъде доставено по куриер, след като посоченият от ФМБГ Партньор получи повреденото IQOS Устройство/ Компонент IQOS по куриер.
   • За рекламации, предявени в специализиран IQOS магазин или друг търговски обект-сервизен пункт, оперирано от Партньор: повреденото IQOS устройство/Компонент може да бъде върнато в специализиран IQOS магазин или друг търговски обект-сервизен пункт в страната и замяната се извършва в съответния магазин/обект.

   Замяната на IQOS Устройство/Компонент IQOS в държава, различна от държавата, където е закупен, може да доведе до допълнителни такси, свързани с мита, ДДС или други данъци и такси, ако са приложими.

  4. Помощ в чужбина

   Членовете имат достъп до безплатен номер 00800 2559 2559* при пътуване в чужбина в държавите, посочени в този Раздел, който може да бъде актуализиран от ФМБГ. В някои държави разговорът може да се таксува според тарифите на вашия оператор. Моля, проверете условията на своя мобилен оператор преди да се обадите на безплатния номер 00800 2559 2559. Някои мобилни оператори може да имат технически ограничения за достъп до този вид номера. Ако Вашият доставчик има такива ограничения, можете да се свържете с нас на телефон 0041 21 5478888 (разговорът ще бъде таксуван по тарифния план на Вашия оператор).

   Услугата включва помощ за отстраняване на проблеми от Център за обслужване на клиенти на IQOS и при необходимост, замяна на Вашето IQOS Устройство/Компонент при (i) случайно увреждане в съответствие с настоящия Раздел (ii) проблеми с IQOS Устройството/Компонента, определени като дължащи се на материали или изработка, при условие че продуктът е ползван в съответствие с Ръководството за потребители (iii) поддръжка съгласно търговската гаранция на Вашето IQOS Устройство/Компонент извън държавата, където то е закупено.

   Вариантите за обслужване, наличността на IQOS Устройствата/Компонентите, времето за реакция и доставка са различни в различните държави. Тази услуга не засяга Вашите законови права и правата Ви по търговската гаранция за IQOS, валидна в държавата, където е закупен продуктът.

  5. Ограничения за помощ в чужбина

   Ограниченията, предвидени в тези Общи условия, са приложими по отношение на замяна на IQOS устройство/компонент при случайно увреждане в рамките на помощ в чужбина.

   Не подлежат на замяна IQOS устройства/Компоненти с повреди, дължащи се на материалите или изработката, при условие че се ползват съгласно Ръководството за потребители, в следните случаи:

   • при повреди поради обичайно износване;
   • при козметични увреждания (като драскотини, нащърбване, счупена пластмаса и др.);
   • при повреди, дължащи се на неправилна употреба, токов удар, неправилно боравене с продукта, контакт с течност или огън;
   • при неизправност поради използване на продукт, който не е съвместим с IQOS Устройството/Компонента;
   • при повреда или неизправност, причинени от опит за отваряне, видоизменяне или ремонтиране на IQOS Устройството/Компонента от потребителя или от доставчик на сервизни услуги, който не е акредитиран от производителя; или
   • при повреда или неизправност, причинени от неспазване на инструкциите за употреба в Ръководството за потребителите.
  6. Предявяване на рекламация по помощ в чужбина

   Членовете следва:

   • да предявят рекламацията си чрез обаждане в Център за обслужване на клиенти на телефон 00800 2559 2559 във възможно най-кратък срок от датата, на която IQOS Устройство/Компонентът е претърпяло случайно увреждане или показва проблеми, свързани с материалите или изработката, при условие че се ползва съгласно инструкциите за употреба в Ръководството за потребители, като предоставят и следната информация: (1) сериен номер на засегнатото IQOS Устройство; (2) описание на симптомите, проблемите или причините за увреждането на IQOS Устройството/Компонента; (3) съобщения за грешки и (4) предприети действия преди устройството да покаже проблемите и стъпки за решаване на проблема;
   • да следват инструкциите за опаковане и изпращане на Центъра за обслужване на клиенти за доставка на засегнатото IQOS Устройство/Компонент до ФМБГ (или филиалите му или упълномощени партньори).

   ФМБГ (или филиалите му или упълномощени партньори) определя дали членът има право на замяна на IQOS устройството/Компонента в съответствие с настоящия Раздел.

   Членовете, които имат право на замяна по процедурата за помощ в чужбина като част от Екстра услугите, могат да получат подмененото устройство/компонент, както следва:

   • За рекламации, предявени в Център за обслужване на клиенти: подмененото IQOS Устройство/Компонент ще бъде доставено по куриер, след като посоченият от ФМБГ Партньор получи повреденото IQOS Устройство/ Компонент чрез куриер.
   • За рекламации, предявени в специализиран IQOS магазин или друг търговски обект: повреденото устройство/компонент IQOS може да бъде върнато в специализиран IQOS магазин или друг търговски обект в държавата и замяната се извършва в съответния магазин/обект. Информация за магазините, предлагащи тази услуга, можете да получите на телефон 00800 2559 2559.

   Членовете трябва да спазват приложимите закони и нормативни изисквания за внос и износ, като носят отговорност за заплащането на мита, данък добавена стойност и други данъци и такси, ако са приложими.

   Към датата на публикуване на настоящите Общи условия държавите, където е валидна услугата помощ в чужбина са: Армения, България, Канада, Колумбия, Хърватска, Кюрасао, Кипър, Чехия, Дания, Доминиканска Република, Франция, Германия, Гърция, Гватемала, Израел, Италия, Япония, Казахстан, Южна Корея, Латвия, Литва, Молдова, Нидерландия, Нова Зеландия, Палестина, Полша, Португалия, Остров Реюнион, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия, Словения, Южна Африка, Испания, Швейцария, Великобритания. Помощ в чужбина може да не се предлага след датата на публикуване на Общите условия в някои от тези държави или други държави, които не са в горния списък, може да започнат да предлагат тази услуга. Актуална информация можете да получите от Център за обслужване на клиенти на телефон 0800 40004 или на уебсайта bg.iqos.com.

 9. Срок и прекратяване

  9.1. Членството в IQOS CLUB започва от Датата на записване за участие и продължава до момента, в който съответният Член прекрати членството си.

  9.2. Членовете могат да отменят членството си по всяко време директно от своя акаунт или чрез обаждане в Център за обслужване на клиенти на IQOS (имейл адрес: contact.bg@iqos.com; безплатен номер: 0800 40004). Членът може да получи материалните Привилегии (т.е. отстъпките), полагащи се за неговото/нейното Ниво, в срок от четири седмици след подаване на заявление за прекратяване на членството. Членовете, които след прекратяване отново се записват за участие в IQOS CLUB, нямат право да получат Точките, които са били събрани в техния акаунт преди прекратяването.

  9.3. ФМБГ може да прекрати членството на Член по всяко време и с незабавно действие при нарушения и/или неспособност на Члена да спази настоящите Общи условия.

  9.4. При прекратяване или изтичане на членството Членовете вече нямат право на Привилегии от IQOS CLUB, с изключение на тези по чл. 9.2. и тези част от Екстра услугите (ако имат право на тях в съответствие с достигнатото Ниво), които остават в сила до изтичането на гаранционния срок по търговската гаранция.

  9.5. Членовете имат право да оттеглят своето съгласие за получаване на маркетингови съобщения от ФМБГ с разбирането, че това оттегляне на съгласието не води до изключване от участие в програмата IQOS CLUB, както и до отказ от получаване на Комуникация от IQOS CLUB.

 10. Отговорност

  10.1. ФМБГ не носи отговорност за щети, забавяне, вреди или загуби, възникнали от или във връзка с участието в IQOS CLUB, с изключение и доколкото тези щети и загуби се дължат на небрежност от страна на ФМБГ или са виновно причинени от ФМБГ, или от неразумно поведение на ФМБГ със знанието, че е възможно да доведат до вреди.

  10.2. Освен ако изрично не е предвидено в настоящите Общи условия, ФМБГ не носи отговорност за загуби или щети, претърпени в резултат на прекратяване или изменение на програмата IQOS CLUB или за оттегляне от програмата на негови Партньори. ФМБГ ще направи разумни усилия да уведоми Членовете за такива промени или оттегляне в максимално кратък срок.

  10.3. Ако ФМБГ или негови Партньори неоснователно откажат Точки, Привилегии или други услуги, произтичащи от членството в IQOS CLUB, изключително средство за правна защита на съответния Член е предоставянето от ФМБГ на Точки или Привилегии, ако са налични, или други разумни, алтернативни и съпоставими ползи по преценка на ФМБГ. В случай на необоснован отказ, както е посочено по-горе, отговорността на ФМБГ е ограничена до стойността на отказаната Привилегия, като обезщетението следва да е единствено под формата на съответната Привилегия или неин подходящ заместител по преценка на ФМБГ.

  10.4. ФМБГ не носи отговорност, ако Член не се възползва от полагащ му/ѝ се Привилегия в срока на нейната валидност, посочен в настоящите Общи условия. ФМБГ не носи отговорност за изчерпване на количества от продукти на ФМБГ, предлагани като Привилегия в магазини на Партньори.

  10.5. Освен ако изрично не е предвидено по закон, ФМБГ не носи отговорност, ако на Членовете бъдат удържани или те трябва да заплатят данъци или други финансови задължения, свързани с Привилегиите, предлагани по програмата IQOS CLUB.

 11. Условия за ползване на уебсайта на IQOS CLUB

  11.1. Уебсайтът е достъпен за пълнолетни граждани на Република България, които имат активен IQOS акаунт на уебсайта: bg.iqos.com и които са регистрирали в този акаунт поне едно устройство IQOS, както и които са с временно или постоянно местожителство в Република България.

  11.2. Уебсайтът съдържа раздел, който дава възможност на Членовете да проверят Точките и Нивото си.

  11.3. ФМБГ е собственик и оператор на уебсайта. ФМБГ е предоставил на “Орбико България” ЕООД, дружество със седалище и адрес в гр. София, бул. Източна тангента № 161, България, правото да управлява, продава и изпраща от своите наличности продукти на ФМБГ, поръчани от Членовете през уебсайта.

  11.4. Всеки опит за промяна на външния вид и информацията в уебсайта, както и за създаване на огледални сайтове, без предварително съгласие на ФМБГ е забранен и дава право на ФМБГ да сезира компетентния съд, за да търси обезщетения за вреди, нанесени в резултат от нарушението.

  11.5. Уебсайтът е предназначен единствено за пълнолетни физически лица. За да получи достъп до сайта, всеки потребител трябва да потвърди на своя отговорност, че изпълнява тези изисквания. Членовете следва да се регистрират и да изберат парола, която само те могат да ползват. Тези елементи на сигурността не могат да бъдат преотстъпвани на трети лица с цел да не се допуска неразрешен достъп до акаунтите на Членовете. Всеки Член е длъжен да вземе мерки, за да опази в тайна потребителското си име (имейл адрес) и съответната парола. Всеки Член следва незабавно да уведоми ФМБГ, ако има основания да смята, че (i) неговите парола и потребителско име се използват от трети лица или (ii) има риск потребителското име и парола да бъдат използвани от друг без разрешение. Членовете носят отговорност за всички действия, предприети с техните потребителско име (имейл адрес) и парола. ФМБГ не носи отговорност за щети, в т.ч. вреди и пропуснати ползи, възникнали от умишлено или неумишлено разкриване на паролата и/или потребителското име (имейл адрес) на трети лица.

  11.6. Уебсайтът може да се ползва само на територията на Република България. Цялото съдържание на уебсайта (избрани програми, файлове, дизайн, графики и данни) е собственост на ФМБГ и е със защитени права на интелектуална собственост. Всяка неразрешена употреба на уебсайта, по-специално: (i) ползване на уебсайта за търговски цели или по друг начин, различен от предназначението на сайта и (ii) всяка декларация, преход, комуникация, разпространение, модификация, отдаване на лиценз, продажба или друго с цел злоупотреба със сайта, неговото съдържание, текстове или части от него, или фиксирани или анимирани изображения, звукови данни, продукти или други данни или информация е забранено без предварително писмено съгласие от ФМБГ.

  11.7. ФМБГ не носи отговорност и не дава гаранции, свързани с: (i) доброто функциониране на уебсайта, (ii) възможността за достъп и ползване, (iii) пълнотата и точността на съдържанието, информацията и данните на сайта, (iv) отсъствието на грешки в уебсайта и съдържанието му, по-конкретно отсъствие на вируси и друг зловреден софтуер. Когато членовете достъпват сайта, ползват го и даунлоудват съдържание от него, те правят това по собствена воля и на своя отговорност. Като последствие, ФМБГ не носи отговорност за загуба на данни или щети, нанесени на неговата софтуерна система. ФМБГ няма задължение да предоставя услуга, данни или информация, или да създаде правни и технически условия за използване на уебсайта. ФМБГ си запазва правото да изменя, адаптира, съкращава, допълва и/или закрива уебсайта, както и да премахва съдържание от него по всяко време и без да предоставя достъп до предходна версия. Уебсайтът може да съдържа линкове към сайтове на трети лица, които не се управляват или контролират от ФМБГ. Следователно, ФМБГ не носи отговорност за съдържанието и законосъобразността на правилата за защита на лични данни на операторите на тези уебсайтове.

 12. Други разпоредби

  12.1. ФМБГ си запазва правото да преустанови временно или да прекрати права на Ч ленове при злоупотреба с IQOS CLUB. Наред с временното преустановяване или прекратяване на правата за ползване на IQOS CLUB, ФМБГ има право да предприеме подходящи административни и/или правни действия, ако прецени че са необходими, за да получи обезщетение за вредите, възникнали от злоупотребата.

  12.2. Ако ФМБГ не приложи настоящите Общи условия, това не следва да се счита за отказ от общите условия или отделни разпоредби, предвидени в тях.

  12.3. ФМБГ не носи отговорност за претенции от страна на Членове за получена неправилна или подвеждаща информация, която не е част от настоящите Общи условия, както и за загубено или погрешно уведомление, получено от Член във връзка с програмата IQOS CLUB.

  12.4. Всички въпроси, свързани с влизането в сила, измененията и прекратяването на Общите условия, се уреждат от приложимото законодателство в България.

  12.5. Спорове, възникнали във връзка с действия, изпълнение и отговорности на страните по Общите условия, се отнасят за решаване от компетентен български съд.

IQOS e електронно устройство за нагряване на тютюн. Употребата му по предназначение не е без риск и е само за пълнолетни.