IQOS акаунти в социалните медии

 

IQOS акаунти в социалните медии

Условия за ползване и защита на лични данни

Най-вероятно сте бил/а пренасочени тук от някой от официалните акаунти на IQOS в социалните медии, по-специално от някоя от страниците ни за обслужване на клиенти в социалните медии като Facebook, Twitter или акаунти за комуникация с IQOS във Viber, според случая, колективно наричани по-долу за краткост  „акаунти в социалните медии“.

Акаунтите в социалните медии са предназначени за пълнолетни пушачи, които искат да продължат да пушат или да употребяват други никотинови изделия, и за пълнолетни потребители на IQOS с местожителство в България. Когато ползвате наши акаунти в социалните медии, Вие потвърждавате, че отговаряте на тези критерии.

Кои сме ние?

Ние сме Филип Морис България ЕООД, вписано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ с ЕИК 831152996, идентификационен номер по ДДС BG831152996 и със седалище и адрес на управление: гр. София,  ул. „Атанас Дуков“ № 32, офис сграда „М Плаза“, ет. 2, телефон: 0800 40004, имейл: contact.bg@iqos.com , член на групата компании Филип Морис Интернешънъл (ФМИ). Допълнителна информация и координати за контакт може да са налични в уебсайта, където са публикувани настоящите  Условия за ползване и защита на лични данни (наричани по-долу за краткост „Условията“), или в съответните акаунти в социалните медии.

Как приемате настоящите Условия? 

Като ползвате нашите акаунти в социалните медии, Вие давате съгласие да спазвате настоящите Условия. Вие се съгласявате да спазвате и всички други условия за ползване, приложими за съответната платформа (например: Декларацията за права и отговорности на Facebook, Условията за използване на Instagram, Условията за ползване на Twitter, и др.). 

Вашите публикации

Ние ще следим редовно акаунтите в социалните медии, като отговаряме на Вашите въпроси и Ви даваме възможно най-много полезни препоръки. Радваме се, че сте тук и очакваме Вашата обратна връзка и интересните разговори с Вас, но нека те са възпитани и с позитивен тон.

 1. Вие носите отговорност за съдържанието, което поствате в акаунтите в социалните медии, и ние си запазваме правото да премахваме съдържание, което съдържа:
 • Обиди или език, призоваващ към насилие
 • Коментари, които насаждат омраза или са дискриминационни по отношение на раса, етнически произход, религия, пол, увреждане, сексуална ориентация или политически убеждения
 • Линкове или коментари с открито сексуално съдържание
 • Нарушения на авторски права или права на интелектуална собственост
 • Спам, линкбейт или файлове, съдържащи вируси, които могат да повредят компютрите или мобилните устройства на другите хора
 • Атаки срещу определени групи или коментари със заплахи, обиди и тормоз
 • Търговски предложения или промоция на конкуренти
 • Конфиденциална информация или търговски тайни
 • Представяне под чужда самоличност за друг човек или организация
 1. Запазваме си правото да блокираме потребители, които качват съдържание като описаното по-горе, съдържание което по наша преценка е неуместно или съдържание, което съдържа пряка или непряка реклама на тютюневи изделия, както и да премахваме постове в нашите акаунти в социалните медии, ако по наша преценка тези постове не съответстват на настоящите Условия или на условията за ползване на съответната платформа. Не сме задължени да Ви уведомим за взимане на такова решение.
 2. Лицензия за ползване на съдържание, генерирано от потребителите (“UGC съдържание”, накратко от “user-generated content”). Бихме желали да ползваме съдържанието, предоставено от Вас, като и съдържанието, което поствате или ни изпращате в лични съобщения (ЛС) в нашите акаунти в социалните медии.

а) За всяко UGC съдържание, което споделяте с нас, Вие заявявате и декларирате, че:

 1. Вие сте настоящ потребител на IQOS и сте навършил/а 18 години (ако Вашето изображение не се появява в съответното UGC съдържание) или 25 години (ако Ваше разпознаваемо изображение се появява в съответното UGC съдържание);
 2. UGC съдържанието е Ваше оригинално произведение и не нарушава права на интелектуална собственост, права на защита на личните данни или други права на трети лица;
 3. Разрешението за ползване на Вашето UGC съдържание по силата на настоящото споразумение („Вашата лицензия“) не е в нарушение и противоречие с Ваши настоящи договорни задължения и приложимите закони;
 4. Всички лица, чието разпознаваемо изображение се появява в съдържание, генерирано от потребителите (UGC), включително и Вие, трябва да са навършили поне 25 години, както и Вие трябва да имате разрешение от тези хора да: i) ги снимате, записвате или филмирате, ii) да включите техни фотографии, аудио запис или видео запис в UGC съдържанието и iii) ако е приложимо, да споделяте техните имена с ФМИ и нейни свързани лица за изброените по-долу цели, без да се дължи възнаграждение за това, и iv) да предоставите при поискване от ФМИ копие от писменото разрешение, получено от тях.

b) Вие запазвате всички права върху UGC съдържанието, но с настоящото предоставяте на ФМИ и нейните свързани лица безсрочна лицензия да ползва и копира съдържанието за всякакви законосъобразни цели, в т.ч. и за търговски цели,, без заплащане и по преценка на ФМИ, и без поемане на отговорност или гаранции (изрични или по подразбиране) във връзка с ползването му, от датата, в която предоставите на ФМИ и нейните свързани лица Вашата лицензия.

c) Вие предоставяте на ФМИ и нейните свързани лица права за възпроизвеждане, видоизменяне, показване, излагане и изготвяне на производни произведения, публично представяне, разпространение, излъчване и друго ползване на UGC съдържанието, в неговата цялост или на части от него според желанието на ФМИ (или нейни свързани лица), за горепосочените цели и във всякакви средства за комуникация, както и във всички географски региони.

d) Вие давате разрешение на ФМИ и нейни свързани лица да използват Вашите име, псевдоним, изображение, потребителско име, права върху човешки образ, глас, представяне на живо или на запис, автограф, фотографии или биографична информация за Вас или тези на други хора, включени в UGC съдържанието съгласно съобщението за защита на лични данни на нашите бизнес партньори, достъпно на https://www.pmiprivacy.com/bg/business-partner, и декларирате, че сте уведомили другите хора, включени в съдържанието, за тези условия.

e) ФМИ и нейните свързани лица не носят отговорност в случай че съдържанието нарушава имуществени права или права върху човешки образ на трети лица, оклеветява трети лица или накърнява личния живот на трети лица, Вие следва да обезщетите и да предпазите ФМИ и нейните свързани лица от отговорност във връзка с всички искове и претенции, вреди, отговорност, загуби, дължими суми, разходи и разноски, възникнали от или свързани с нарушението.

f) Вие се съгласявате, че давате Вашата лицензия доброволно и имате право да предоставите лицензията на ФМИ.

g) Вие можете по всяко време да се откажете от споразумението с ФМИ за предоставяне на лицензия за бъдещо генерирано от Вас UGC съдържание, като се свържете на адрес ugc-claims@pmi.com (имейл идентификация) или по друг начин съобразно инструкциите, предвидени в условията за ползване на нашите канали, но след този отказ Вашата лицензия остава валидна и в сила по отношение на UGC съдържанието, за което Вашата лицензия се отнася и/или съдържанието, публикувано в нашите канали, акаунти, когато е приложимо, съгласно съответните условия за ползване, преди отказа. Моля да имате предвид, че обработката на искането за отказ може да отнеме време, но ние ще направим всичко възможно тя да е максимално бърза.

h) Можете да се свържете с ugc-claims@pmi.com (имейл идентификация), ако имате въпроси или се нуждаете от пояснения във връзка с Вашата лицензия, ако смятате, че Ваши авторски права или права на интелектуална собственост са били използвани без Ваше разрешение или ако са били нарушени Ваши права на личен живот или защита на лични данни.

i) Вашата лицензия се управлява от законодателството на България и е под юрисдикцията на съдилищата в София, България, без да се прилагат стълкновителните правни норми на българското законодателство и с изключване на действието на Конвенция на ООН относно договорите за международна продажба на стоки.

Помнете, че Вашите постове и тези на други хора не отразяват непременно позициите на Филип Морис Интернешънъл. Ние не носим отговорност за съдържание или линкове, споделени от Вас или други хора. Ако желаете да споделите тази страница или нейното съдържание, уверете се, че хората, които виждат Вашите постове са пълнолетни пушачи или пълнолетни потребители на IQOS.

ОТГОВОРНОСТ И ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Вие ползвате акаунтите в социалните медии на свой собствен риск. Нашите сайтове в социалните медии се предоставят “във вида, в който са“ и „докато са в наличност“. Когато е възможно, ние може да ограничим Вашия достъп до нашите акаунти в социалните медии или техни функции или части,  по всяко време. Ние не даваме никакви гаранции, изрично или по подразбиране, включително, но не само, гаранции по подразбиране за добър търговски вид, задоволително качество и пригодност за конкретни цели, че достъпът до сайта ще бъде непрекъснат или без грешки, че нашите сайтове в социалните медии са сигурни; или че информацията в нашите сайтове в социалните медии е пълна, точна и актуална.

В случай на претенции за обезщетение срещу нас във връзка с Ваши действия или публикации, Вие сте длъжен/а да ни обезщетите и предпазите от отговорност за всички щети, загуби и разходи (включително разумни разходи и разноски за правна защита), свързани с претенцията.

Доколкото приложимото законодателство позволява това, Вие приемате и се съгласявате, че ние не носим отговорност за преки, непреки, случайни, специални, фактически, последващи или морални вреди, свързани с или произтичащи от ползването от Вас или невъзможността за ползване на нашите сайтове в социалните медии. Това включва претенции във връзка с грешки, бездействие, прекъсване, дефекти, забавяне, компютърни вируси, Ваши пропуснати ползи, загуба на данни, неразрешен достъп или промяна на Вашите данни или предаване, както и други материални и нематериални загуби. Това ограничение е валидно, независимо дали претенциите за вреди са направени по силата на договор, вследствие на небрежност, или по друг начин, и дори и ако ние или наши представители сме проявили небрежност или сме били уведомени за възможността за причиняване на вреди.

Вашите лични данни

Ако предоставите свои лични данни в нашите акаунти в социалните медии, ние ще ги обработим по начина, предвиден в Съобщението на ФМИ до потребителите за защита на лични данни – там можете да намерите информация как обработваме Вашите лични данни, какви видове лични данни събираме, защо ги използваме и с кого ги споделяме, както и как ги защитаваме и какви права имате в тази връзка.

Изменения на тези Условия

Ние имаме право да изменяме настоящите Условия, без да Ви уведомяваме за това. Съветваме Ви да проверявате Условията всеки път, когато влизате в и ползвате нашите акаунти в социалните медии, за да сте запознати с последната им версия. Ако продължите да ползвате нашите акаунти в социалните медии, това означава, че сте приели актуализираните Условия. Датата, посочена по-долу в документа, е датата на последна актуализация на Условията.

Юрисдикция

Тези Условия и ползването на нашите сайтове в социалните медии от Ваша страна се управляват от законодателството на България и Вие давате своето неотменимо съгласие с изключителната юрисдикция на съдилищата в София, България, без да се прилагат стълкновителните правни норми на българското законодателство и с изключване на действието на Конвенция на ООН относно договорите за международна продажба на стоки.

Право на прехвърляне, непоемане на отговорност, разделност на клаузите

ФМИ може да прехвърля своите права и задължения по настоящите Условия на други лица по всяко време и без да Ви уведоми, освен ако приложимото законодателство не предвижда Вие да бъдете уведомени, но това не влияе на Вашите права и задължения по настоящите Условия.

Ако ние не приложим или не настояваме за строго прилагане на настоящите Условия, това не представлява отказ от тези Условия или от права на ФМИ.  Потребителите следва да приемат, че настоящите Условия са приложими във всеки един момент.

Ако разпоредба от настоящите Условия бъде обявена за невалидна или неприложима, останалите разпоредби в настоящите Условия остават приложими.

 

Благодарим Ви, че се запознахте с нашите Условия. Приятно изкарване в нашата общност!

Бележки за редакция:

Последна редакция 15.10.2021г.