Loading...

Доставка и Плащане

Доставка

 1. Закупените от Вас чрез електронния магазин IQOS Продукти се доставят по куриер – „СПИДИ“ АД, с електронен адрес: http://www.speedy.bg. IQOS Продавачът си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да е длъжен да Ви информира предварително, стига това да не рефлектира на посочените тук срокове, цени, способи и други условия на доставка.

 2. Доставят се единствено IQOS Продукти съгласно поръчки, заявени от Вас и потвърдени от IQOS Продавача.

 3. Доставката се осъществява единствено на територията на Република България.

 4. Срокът на доставка е от 3 (три) до 5 (пет) работни дни от деня на потвърждаването на съответната поръчка от страна на IQOS Продавача. В този срок поръчката се обработва, поръчаният IQOS Продукт се предава на куриер и се доставя до Вас.

  Поръчки, направени до 13.00 ч., се обработват на същия работен ден. Поръчки, направени след 13.00 ч., се обработват на следващия работен ден. IQOS Продавачът не носи отговорност за удължаване на посочения срок за доставка поради непредвидени обстоятелства, намиращи се извън неговия контрол (например непредвидими климатични условия, стачки и др.).

 5. Стойността на доставката за закупени IQOS Продукти на стойност до 89.99 лв. е 3.99 лв. Доставката на закупени IQOS Продукти на стойност над 90.00 лв. е безплатна. Цената на доставката се калкулира автоматично в стойността на поръчката и е посочена под информацията за поръчвания артикул.
 1. Поръчаният IQOS Продукт се доставя в оригиналната си запечатана опаковка от производителя.

 2. Поръчаният IQOS Продукт се доставя на адреса, който сте посочили в поръчката.

  Посочени неверен или грешен адрес, и/или телефон за контакт при подаване на поръчката, могат да доведат до невъзможност за връчване на пратката. IQOS Продавачът не носи отговорност за неизпълнение на поръчката в следствие на подадената от Вас невярна информация. В тези случаи договорът за онлайн покупка се прекратява автоматично.
 1. При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, не по вина на IQOS Продавача и/или куриера, в случаите в които куриерът не Ви намери на адреса, посочен в поръчката или сте посочили неточен или непълен адрес за доставката, лицето извършващо доставката оставя известие (чрез телефонно обаждане, SMS или съобщение във Viber), в което посочва телефон за връзка, на който следва да се обадите в срок от три работни дни за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката.

  При невъзможност за връчване на пратката и при второ посещение не по вина на IQOS Продавача и/или куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява. Казаното в предходното изречение се отнася и за случаите, когато Вие неоснователно откажете да приемете пратката.
 1. Куриерът ще Ви предаде поръчаните IQOS Продукти само след като верифицира Вашата самоличност. Поръчани IQOS Продукти няма да бъдат предавани на лица, които нямат навършени 18 години и самоличността им не отговаря на посочената в поръчката. В тези случаи куриерът отказва връчването на пратката и договорът за онлайн покупка се прекратява автоматично.

 2. Във всички горепосочени случаи на автоматично прекратяване на договора за онлайн покупка, IQOS Продуктите се връщат на IQOS Продавача. В случай, че сте платили цената на IQOS Продуктите, IQOS Продавачът Ви възстановява заплатената от Вас сума в срок от 14 дни от получаване на върнатите от куриера IQOS Продукти, като използва същото платежно средство (начина на плащане), използвано от Вас за първоначалната трансакция.

  IQOS Продавачът не носи отговорност, в случай че Ви бъдат начислени банкови такси или комисионни от обслужващата Ви банка/финансова институция. IQOS Продавачът не носи отговорност за такси и допълнителни суми за доставка, начислени от куриера на Клиента поради невъзможността за връчване на пратката на Клиента и връщането ѝ към IQOS Продавача  (например такса за отговорно пазене от куриера при неполучаване на IQOS Продукта на датата на доставката или други такси, ако е приложимо).
 1. При получаване на доставката, Вие следва внимателно да прегледате получените IQOS Продукти. При констатиране на явни недостатъци в получените продукти, Вие следва да подпишете констативен протокол в присъствието на куриера, в който се посочват следните данни:
 • - мястото и времето на подаване;

- адресите на подателя и получателя;

- данни относно датата и часа на доставката;

- вида на пратката;

- констатираните дефекти и несъответствия.

За „явни недостатъци“ се считат всички видими дефекти, отклонения и несъответствия с договореното, които са налице по отношение на IQOS Продуктите  и/или тяхната опаковка (като счупване, надраскване, вдлъбнати, нарушена цялост и други механични увреждания), липсваща документация, която по закон следва да придружава IQOS Продуктите, липсващи части/аксесоари/принадлежности, сгрешен артикул и други, които Вие сте установили или не бихте могли да не установите при обикновен преглед на IQOS Продуктите при тяхната доставка.

Куриерът ще Ви предостави копие/ екземпляр от протокола и Вие може да направите рекламация за получена стока с явни недостатъци.

Имате възможност веднага и на място да върнете IQOS Продуктите с явни недостатъци по куриера, обратно на IQOS Продавача, заедно с придружаващата ги документация и екземпляр от подписания констативен протокол, като по този начин упражните правото си на рекламация спрямо IQOS Продавача.

Ако приемете доставката без забележки или в случай че не бъде изготвен и подписан констативен протокол в присъствието на куриера при получаването на IQOS Продуктите, всички и всякакви последващи претенции за явни недостатъци на получените IQOS Продукти ще се считат неоснователни и няма да бъдат удовлетворявани от IQOS Продавача.

 

 

Плащане

7.1. Допустимите начини на плащане в IQOS електронния магазин са:

a) чрез наложен платеж, в който случай Вие заплащате стойността на поръчката на куриера в брой, в момента на доставка на поръчания IQOS Продукт;

б) чрез банкова платежна карта (кредитна или дебитна), в който случай Вие заплащате стойността на поръчката авансово, преди доставката на поръчания IQOS продукт.

Когато попълвате заявката за поръчка на IQOS Продукт, Вие следва да изберете и укажете по кой от двата начина ще извършите плащането.

7.2.1. При плащане на поръчката чрез наложен платеж, Вие заплащате обявената стойност на наложения платеж, включваща цената на закупения IQOS Продукт и цената на доставката (ако такава се дължи съгласно Общите условия за онлайн покупка) на куриера в момента на доставката, като плащането се извършва в брой, в български лева.

7.2.2. Ще получите от куриера фактура/касова бележка, в която е посочена цялата дължима сума, включваща цената на закупения IQOS Продукт и цената за доставка (ако такава се дължи). Вие следва да предаде на куриера цялата дължима сума и плащането следва да се  отбележи в документа, удостоверяващ предаването на IQOS Продукта, като този документ служи и за разписка за извършеното плащане.

7.3.1.  За да извършите плащане чрез използването на банкова платежна карта (кредитна или дебитна), трябва да са налице следните условия:

а) банковата платежна карта следва да е от някой от следните видове: MasterCard, MasterCardElectronic, Maestro, Visa, VisaElectron, Diners Club, Bcard, Borica,

б) банковата платежна карта следва да поддържа възможност за извършване на трансакции чрез картата в интернет.

7.3.2. При плащане от Ваша страна чрез банкова платежна карта (кредитна или дебитна) се отваря платежна страница на Борика-Банксервиз, който е картов процесор на банката, обслужваща IQOS Продавача по отношение на интернет търговията. На платежната страница Вие следва да въведете данните на картата, чрез която ще извършите плащането: номер на картата, дата на валидност и код за сигурност.

Ако картата Ви е абонирана за услугата „Сигурни плащания в Интернет“ Verified by VISA или MasterCard SecureCode - ще се отвори нова страница, където Вие следва да въведете паролата си за автентикация. След успешното й въвеждане плащането ще бъде изпратено за авторизация до банката издател на картата.

Ако картата Ви не е абонирана за услугата „Сигурни плащания в Интернет“ Verified by VISA или MasterCard SecureCode - трансакцията ще бъде изпратена за авторизация директно след  въвеждане на картовите данни от Ваша страна.

7.3.3. При успешна трансакция, на екрана ще се визуализира съобщение за успешно плащане  и Вие ще получите имейл с потвърждение на поръчката. При неуспешна трансакция, на екрана ще се отвори интернет-страница за грешка, която Ви уведомява за неосъществяването на трансакцията. В случай на неуспешна трансакция имате възможност да инициирате ново плащане чрез картата, като повторите необходимите стъпки.

7.3.4. Със завършване на поръчката Вие потвърждавате, че сте оправомощен ползвател на кредитната/дебитната карта, която се използва – т.е., че сте легитимният картодържател съгласно сключен договор с банката-издател или че сте изрично упълномощени от легитимния картодържател да използвате картата. Всички притежатели на кредитни/дебитни карти са обект на проверки за потвърждаване и разрешение от издателя на съответната карта. При отказ от издателя да одобри инициираното към IQOS Продавача плащане на цената на поръчания IQOS Продукт, последното не е извършено и IQOS Продавачът не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на доставката на поръчан от Вас IQOS Продукт.

7.3.5. Трансакционната валута при плащане с платежна карта е български лева (лв).

7.3.6. При плащане с банкова карта могат да Ви бъдат начислени банкови такси/комисионни, определяни едностранно от съответната обслужваща банка/финансова институция. Тези такси са за Ваша сметка.

7.3.7. За да Ви предпази от злоупотреби при плащане с Visa или MasterCard карта, IQOS Продавачът прилага най-добрите практики, препоръчани от международните картови организации:

а) сигурността при въвеждане и пренос на данните от картата е осигурена чрез използване на SSL-протокол за криптиране на връзката между сървъра на IQOS Продавача и платежната страница на обслужващата банка;

б) автентичността на Вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2);

в) платежният сървър за електронна търговия на обслужващата банка (Уникредит Булбанк) поддържа и схемите за автентикация на международните картови организации - Verified by VISA и MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги използвате.

7.3.8. IQOS Продавачът не носи отговорност за проблеми, възникнали в процеса на плащане с кредитна/дебитна карта. Тази отговорност се носи от обслужваща банка на IQOS Продавача (УниКредит Булбанк) и/или нейният картов процесор (Борика-Банксервиз).

7.3.9. IQOS Продавачът може да не потвърди/ да отхвърли Ваша поръчка или да отмени онлайн покупката, ако бъде установено или са налице съмнения за проблем във връзка с данните на картата. В тази връзка Вие носите пълна и изключителна отговорност за въвеждането на правилни и пълни данни за своята карта в системата за разплащания.

7.3.10. IQOS Продавачът не събира, не съхранява и не обработва картови данни и други данни за плащането, предоставени от Вас и няма достъп до тях. Картови данни и други данни за плащането се събират, съхраняват и обработват единствено от обслужваща банка на IQOS Продавача (УниКредит Булбанк) и нейния картов процесор (Борика-Банксервиз) за целите на успешно приключване на плащането, неговата максимална сигурност и опазване на предоставените от Вас данни. Отговорността във връзка със събирането, съхраняването и обработката на картовите данни и други данни се носи изцяло от обслужващата банка на IQOS Продавача (УниКредит Булбанк) и нейния картов процесор (Борика-Банксервиз).

 

IQOS e електронно устройство за нагряване на тютюн. Употребата му по предназначение не е без риск и е само за пълнолетни.