РЕШЕНИЕ ПО РЕКЛАМАЦИЯ

РЕШЕНИЕ ПО РЕКЛАМАЦИЯ

по рекламация № / , г.

 

 

  1. Диагностика на продукта:

 

  1. Становище по рекламацията: Основателна, подлежи на удовлетворяване по:

 

  1. Заключение по рекламацията

 

Предвид горното, Търговецът:

 

УДОВЛЕТВОРЯВА претенцията на Клиента като ЗАМЕНЯ дефектиралия продукт, предмет на горепосочената рекламация с нов, както следва:

 

Име на продукта:

Код на върнатия продукт:

Код на новия продукт:

Количество

1

 

1

 

*Тази замяна не увеличава гаранцията, а запазва първоначалните гаранционни условия.

 

 

Личните данни на Потребителя (три имена, имейл и телефон) се събират и обработват с цел съдействие при гаранционно и/или извънгаранционно обслужване на IQOS продукти.

 

 

Потребител:                                         За Търговеца:

 

                                           

/име, фамилия, подпис/    /име, фамилия, длъжност и подпис/