АКТ ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ НА РЕКЛАМАЦИЯ

РЕШЕНИЕ ПО РЕКЛАМАЦИЯ

по рекламация № / , г.

 

 

  1. Диагностика на продукта:

 

  1. Становище по рекламацията: Неоснователна

 

  1. Заключение по рекламацията

 

Предвид горното, Търговецът:

 

НЕ удовлетворява претенцията на Клиента и ОТКАЗВА ДА ЗАМЕНИ продукта, предмет на горепосочената рекламация, поради следните причини:

 

Име на продукта:

Код на продукта:

Дата на покупка

Количество

1

1

 

 

Личните данни на Потребителя (три имена, имейл и телефон) се събират и обработват с цел съдействие при гаранционно и/или извънгаранционно обслужване на IQOS продукти.

 

 

 

 

 

 

 

Потребител:                                      За Търговеца:

                                       

/име, фамилия, подпис/  /име, фамилия, длъжност и подпис/