Loading...

Потвърждение

Потвърждавам коректността на личните ми данни и направения избор за участие в програми и комуникации. Клиентски номер: Дата на регистрация: Имейл: Телефон: Пол: Град: Година на раждане: Съгласие за участие в Care Plus (No=Не, Yes=Да): Сигласие за получаване на маркетинг комуникация (No=Не, Yes=Да): Име: Подпис:
IQOS e електронно устройство за нагряване на тютюн. Употребата му по предназначение не е без риск и е само за пълнолетни.