IQOS има предоставена от производителя търговска гаранция, която е валидна за срок от 1 година след покупката (при условие, че междувременно не е превишен броят от 7300 употреби). Търговската гаранция дава право на замяна или ремонт на устройството при дефект в материала или изработката на продукта, с изключение на случаите на козметични дефекти в устройствата, повреди, настъпили в случай на неправилна употреба, и други. Условията на търговската гаранция можете да намерите в опаковката на IQOS. Вие разполагате и с всички права по Закона за защита на потребителите във връзка с гаранцията на потребителска стока (осигуряване на съотвествието на стоката с договора за продажба) за срок от 2 години след покупката, включително но не само с правата по чл. 112- 115 от Закона за защита на потребителите.
Ако смятате, че устройството ви има дефект, свържете се с Центъра за обслужване на клиенти на IQOS, където можем да направим диагностика на устройството по телефона Може да посетете официален IQOS магазин или IQOS зоните в бензиностанции ОМВ за по-обстойна проверка.
Не е необходима подмяна на части. При спазване на инструкциите за употреба, джобното зарядно устройство е проектирано и тествано така, че да се осигури консумация на около 7300 тютюневи стика. IQOS има предоставена от производителя търговска гаранция, която е валидна за срок от 1 година след покупката (при условие, че междувременно не е превишен броят от 7300 употреби). Търговската гаранция дава право на замяна или ремонт на устройството при дефект в материала или изработката на продукта, с изключение на случаите на козметични дефекти в устройствата, повреди, настъпили в случай на неправилна употреба, и други. Условията на търговската гаранция можете да намерите в опаковката на IQOS. Вие разполагате и с всички права по Закона за защита на потребителите във връзка с гаранцията на потребителска стока (осигуряване на съотвествието на стоката с договора за продажба) за срок от 2 години след покупката, включително но не само с правата по чл. 112- 115 от Закона за защита на потребителите.
Да. Разопакованите продукти се ползват от правото за гаранция.

Регистрирани потребители, чиито Регистрирани устройства IQOS / Регистрирани компоненти IQOS са претърпели случайно увреждане, могат да предявят искане за замяна, както следва:

 

 • чрез обаждане в Център за обслужване на клиенти на телефон 0800 40004;
 • чрез посещение на специализиран IQOS магазин в България;
 • чрез посещение в търговски обект, в който има присъствие на IQOS консултант (информация за тези обекти може да намерите на Уебсайта или като се обадите на Център за обслужване на клиенти на телефон 0800 40004).
 • Клиентът разполага с търговска гаранция, предоставена от производителя/вносителя/ на устройството. Търговската гаранция е валидна само за територията на Република България за срок от 12 месеца от датата на покупката.
  Можеш да се възползваш като се свържеш с телефон 00800 2559 2559 и избереш кода на държавата, от която е закупено устройството чрез гласовото меню. Центъра за обслужване на клиенти от тази държава ще ти съдейства с гаранцията.

  Ако Регистрирано устройство IQOS или Регистриран компонент IQOS, ти принадлежи и си регистриран потребител, претърпи случайно или неволно увреждане (извън повредите, подлежащи на отстраняване по реда на законовата гаранция по Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки), което засяга неговата функционалност и което не се дължи на неправилна употреба или безразсъдно поведение, имаш право на замяна на повреденото Регистрирано устройство IQOS / Регистриран компонент IQOS по силата на условията, предвидени в настоящия раздел.

   

  В случай че Регистрирано устройство IQOS / Регистриран компонент IQOS подлежи на замяна по настоящите Общи условия за ползване на уебсайта, трябва да предадеш повреденото Устройство/Компонент IQOS на Търговец, на който са възложени дейности по замяната, за да получиш в замяна Устройство / Компонент IQOS в замяна от същия вид и с еквивалентни функции и надеждност.

   

  Ако няма в наличност Устройство/ Компонент IQOS от същия вид, в замяна ще ти бъде предоставено Устройство/ Компонент IQOS, което/който да е с поне еквивалентна функционалност. Търговецът задържа всички заменени Устройства/Компоненти IQOS и придобива собствеността върху тях.

   

  Новото Устройство/Компонент IQOS става твоя собственост в програмата „ Услуги и предимства. Когато всички компоненти на Устройството IQOS са неизправни или ако Устройството IQOS няма отделни Компоненти, се заменя цялото Устройство IQOS.

   

  В случай че само един Kомпонент IQOS е повреден (например само холдър или само джобно зарядно), се заменя само и единствено повреденият Kомпонент IQOS.

   

  IQOS е с една година търговска гаранция от датата на закупуване, с която се покриват всички функционални проблеми.
  Да. Докато си в чужбина трябва да се свържеш с телефон 00800 2559 2559 и да избереш кода на България от гласовото меню. Центъра ни за обслужване на клиенти ще ти съдейства за евентуална замяна.

  Екипът за обслужване на клиенти ще ремонтира или замени всички компоненти, които са дефектни от гледна точка на материал или изработка, които са предмет на валидна рекламация по доброволна гаранция и когато устройството е използвано в съответствие с ръководството на потребителя на IQOS™.

   

  Условията на тази гаранция са валидни само за държавата на закупуване. Какво не покриваме с гаранцията на IQOS:

   

 • Повреди в резултат на обичайно износване
 • Козметични повреди (като драскотини, вдлъбнатини, счупена пластмаса и т.н.)
 • Повреди, предизвикани от неправилна употреба, токов удар, неправилни манипулации, контакт с течности или пожар
 • Неизправност, предизвикана от използване на устройството с несъвместими продукти
 • Повреда или неизправност, предизвикана от опити за отваряне, модифициране и ремонт, както от потребителя, така и от доставчик на услуги, който не е акредитиран от IQOS
 • Повреда или неизправност поради използване не по начина, описан в съответното ръководство на потребителя на IQOS Научете повече за замяната и гаранцията тук.
 •  

  Научете повече за замяната и гаранцията тук.