Връщане и рекламация

Периодът за отказ от покупка, направена в IQOS.com е 14 дни от датата на получаване на продукта. През този период IQOS устройствата могат да бъдат връщани, но винаги към мястото, от което са закупени. Можеш да научиш точно какво да направиш, за да върнеш поръчката от онлайн магазина като прочетеш втория въпрос от секцията "Връщане и рекламация".

За да упражниш правото си на отказ, трябва да ни уведомиш за  решението си да се откажеш от договора за онлайн покупка с недвусмислено заявление, което може да бъде подадено, както следва:

а) по пощата/ куриер на адрес: гр. София, ул. „Челопешко шосе“ № 24, получател: „Орбико България“ ЕООД, телефон за контакт: +359 884 460 041

или

б) чрез изпращане на имейл до следния електронен адрес: contact.bg@iqos.com; ако използваш тази възможност, ще ти бъде изпратен имейл незабавно за потвърждение на получаването на отказа.

 В уведомлението за отказ от договора трябва да посочиш: номер и дата на поръчката, датата, на която е получен Продукта, куриерската фирма, чрез която е получен Продукта, описание на Продукта, чието връщане се иска като се посочат неговото наименование/вид и идентификационен номер, сериен номер или QR код (ако има такъв и е посочен в потвърждението за поръчката/договора за онлайн покупка), цвят, модел (ако има такъв), цената на Продукта, която е платена, име на Клиента и адрес за кореспонденция и ако има такива - телефонен номер и имейл адрес за кореспонденция.

За да оформиш своето изявление за отказ от договора можеш да използваш Стандартния формуляр за отказ, предоставен от Продавача, но не е задължително. Стандартният формуляр за отказ може да изтеглиш ТУК

За да спазиш срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратиш съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на 14 - дневния срок от датата на получаване на продукта.

Продуктът, предмет на договора за онлайн покупка, от който се отказваш, трябва да бъде върнат обратно на Продавача, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който си информирал Продавача за отказа си от договора, като го изпратиш по пощата/ куриер на адрес: “гр. София, п.к. 1839, ул. Челопешко шосе № 24, получател: „Орбико България“ ЕООД, телефон за контакт: +359 884 460 041.

Срокът се счита спазен ако Продуктът е изпратен обратно преди изтичането на 14-дневния срок.

По свое желание можеш да изпратиш Продукта на адреса, посочен по-горе в настоящата точка, едновременно с изпращането на изявлението си за отказ от договора за онлайн поръчка (тоест в 14-дневния срок от датата, на която си получил Продукта от куриера).

Продуктът трябва да бъде върнат:

 • в оригиналната му опаковка, в нейната цялост, без следи от механични и други увреждания по опаковката като намачкване, надраскване и други (разпечатване на целофан/фолио, част от опаковката, необходимо с оглед нейното отваряне и достъп до Продукта в нея не се счита за нарушаване на целостта на опаковката);
 • в добър търговски вид и без следи от механични и други увреждания или изменения по Продукта като надраскване, счупване и други подобни, както и без следи от персонализиране (т.е. без номера, имена или други знаци за идентификация);
 • в пълна окомплектовка така, както Продуктът е бил закупен (в това число всички части, аксесоари, резервни части и принадлежности, в случай че Продуктът представлява комплект от няколко отделни продукта);
 • с придружаващата Продукта документация (в това число гаранционна карта, ръководство на потребителя, инструкции за употреба, предупреждения и рискове при употреба и други подобни, ако има такива);
 • заедно с доказателство за плащането на цената на Продукта (касов бон или друг документ, удостоверяващ заплащането на цената).
 • Ако се откажеш от договора, Продавачът ще ти възстанови всички плащания, които си получил от него, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от теб начин за доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от Продавача),  без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която си информирал Продавача за решението за отказ от договора. Продавачът има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на Продуктите обратно или докато не представиш доказателства, че си изпратил обратно продуктите, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

  Продавачът ще възстанови платените от теб суми, като използва същото платежно средство, което си използвал при първоначалната трансакция за плащане цената на закупените Продукти, освен ако изрично не си се е съгласил за друг начин. Във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за теб. Ти отговаряш единствено за намаляване стойността на Продуктите вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране. Преките разходи във връзка с връщането на Продуктите (транспортни разходи, куриерски/ пощенски такси и други), са за твоя сметка и не се възстановяват от Продавача.

  В случай че поръчката се отнася за няколко Продукта и само някои от тях са върнати, или само някои отговарят на условията по член 2.2., Продавачът връща съответстващата сума (т.е. възстановява само цената на върнатите и отговарящите на условията за връщане Продукти и тяхната доставка, ако е начислена отделно).

  Продавачът не носи отговорност за забавяне при получаването на върнатите суми, ако си предоставил невярна банкова информация или поради други причини извън контрола на Продавача.

  Моля свържете се с нас на 0800 40004 за допълнителна информация.

  IQOS устройствата трябва винаги да бъдат връщани към мястото, от което са закупени.

   

  Можеш да научиш точно какво да направиш, за да върнеш поръчката от онлайн магазина като прочетеш втория въпрос от секцията "Връщане и рекламация".

  За да упражниш правото си на отказ, трябва да ни уведомиш за  решението си да се откажеш от договора за онлайн покупка с недвусмислено заявление, което може да бъде подадено, както следва:

  а) по пощата/ куриер на адрес: гр. София, ул. „Челопешко шосе“ № 24, получател: „Орбико България“ ЕООД, телефон за контакт: +359 884 460 041

  или

  б) чрез изпращане на имейл до следния електронен адрес: contact.bg@iqos.com; ако използваш тази възможност, ще ти бъде изпратен имейл незабавно за потвърждение на получаването на отказа.

   В уведомлението за отказ от договора трябва да посочиш: номер и дата на поръчката, датата, на която е получен Продукта, куриерската фирма, чрез която е получен Продукта, описание на Продукта, чието връщане се иска като се посочат неговото наименование/вид и идентификационен номер, сериен номер или QR код (ако има такъв и е посочен в потвърждението за поръчката/договора за онлайн покупка), цвят, модел (ако има такъв), цената на Продукта, която е платена, име на Клиента и адрес за кореспонденция и ако има такива - телефонен номер и имейл адрес за кореспонденция.

  За да оформиш своето изявление за отказ от договора можеш да използваш Стандартния формуляр за отказ, предоставен от Продавача, но не е задължително. Стандартният формуляр за отказ може да изтеглиш ТУК

  За да спазиш срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратиш съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на 14 - дневния срок от датата на получаване на продукта.

  Продуктът, предмет на договора за онлайн покупка, от който се отказваш, трябва да бъде върнат обратно на Продавача, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който си информирал Продавача за отказа си от договора, като го изпратиш по пощата/ куриер на адрес: “гр. София, п.к. 1839, ул. Челопешко шосе № 24, получател: „Орбико България“ ЕООД, телефон за контакт: +359 884 460 041.

  Срокът се счита спазен ако Продуктът е изпратен обратно преди изтичането на 14-дневния срок.

  По свое желание можеш да изпратиш Продукта на адреса, посочен по-горе в настоящата точка, едновременно с изпращането на изявлението си за отказ от договора за онлайн поръчка (тоест в 14-дневния срок от датата, на която си получил Продукта от куриера).

  Продуктът трябва да бъде върнат:

 • в оригиналната му опаковка, в нейната цялост, без следи от механични и други увреждания по опаковката като намачкване, надраскване и други (разпечатване на целофан/фолио, част от опаковката, необходимо с оглед нейното отваряне и достъп до Продукта в нея не се счита за нарушаване на целостта на опаковката);
 • в добър търговски вид и без следи от механични и други увреждания или изменения по Продукта като надраскване, счупване и други подобни, както и без следи от персонализиране (т.е. без номера, имена или други знаци за идентификация);
 • в пълна окомплектовка така, както Продуктът е бил закупен (в това число всички части, аксесоари, резервни части и принадлежности, в случай че Продуктът представлява комплект от няколко отделни продукта);
 • с придружаващата Продукта документация (в това число гаранционна карта, ръководство на потребителя, инструкции за употреба, предупреждения и рискове при употреба и други подобни, ако има такива);
 • заедно с доказателство за плащането на цената на Продукта (касов бон или друг документ, удостоверяващ заплащането на цената).
 • Ако се откажеш от договора, Продавачът ще ти възстанови всички плащания, които си получил от него, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от теб начин за доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от Продавача),  без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която си информирал Продавача за решението за отказ от договора. Продавачът има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на Продуктите обратно или докато не представиш доказателства, че си изпратил обратно продуктите, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

  Продавачът ще възстанови платените от теб суми, като използва същото платежно средство, което си използвал при първоначалната трансакция за плащане цената на закупените Продукти, освен ако изрично не си се е съгласил за друг начин. Във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за теб. Ти отговаряш единствено за намаляване стойността на Продуктите вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране. Преките разходи във връзка с връщането на Продуктите (транспортни разходи, куриерски/ пощенски такси и други), са за твоя сметка и не се възстановяват от Продавача.

  В случай че поръчката се отнася за няколко Продукта и само някои от тях са върнати, или само някои отговарят на условията по член 2.2., Продавачът връща съответстващата сума (т.е. възстановява само цената на върнатите и отговарящите на условията за връщане Продукти и тяхната доставка, ако е начислена отделно).

  Продавачът не носи отговорност за забавяне при получаването на върнатите суми, ако си предоставил невярна банкова информация или поради други причини извън контрола на Продавача.

  Възстановяването на средствата се осъществява чрез банков превод, след като закупените продукти бъдат изпратени към наш склад чрез куриер. Трябва да се изпрати попълнен приемо-предавателен проткол.

   

  След преценка дали направеното искане за възстановяване отговаря на заложените по-долу изисквания, ще извършим банков превод.

   

   Правила и условия за възстановяване на средства: 

   

 • Имаш право на възстановяване на пълната стойност на върнатите артикули.
 • Ако си използвал код за отстъпка за цялата поръчка, по твоята банкова сметка ще бъде преведена сумата, която реално си заплатил в момента на поръчката.
 • В случай, че си заплатил в брой при доставката, ще получиш възстановените средства по твоята разплащателна сметка и поради тази причина се нуждаем от следните данни:
 •  

  1. ТИТУЛЯР НА СМЕТКАТА: име на титуляра на разплащателната сметка или на титулярите

  2. IBAN: можете да видите своя IBAN в банковите извлечения или да го изискаш от своята банка. 

  3. BIC / SWIFT: BIC / SWIFT е код, използван при международните плащания за идентификация на твоята банка. Той може да е образуван от 8 или 11 буквено-цифрени символа.

   

  Препоръчваме внимателно да провериш тази информация преди да ни я изпратиш, защото в случай на грешка, възстановяването на средствата може да не бъде успешно.  

   

  Ще използваме твоите данни само за извършване на плащането. 

   

  Съжаляваме, но трябва да те информираме, че без доказателство за покупка процесът за връщане/възстановяване на средствата не може да бъде изпълнен.

   

  Препоръчваме да прегледаш своя имейл или кореспонденцията, получена от нас, която потвърждава закупуването на твоето IQOS устройство.  

   

  Единствено след като ни покажеш доказателство за покупка, ще можете да върнеш закупените продукти и ще получиш възстановяване на средствата, ако това е необходимо

  Благодарим ти, че ни изпратихте закупените продукти с помощта на процеса за връщане. 

   

  Възстановяването на средствата ще бъде осъществено след като продуктите пристигнат в нашия склад. 

   

  Обикновено възстановяване на средствата се обработва в рамките на около две седмици (14 дни), считано от датата на получаване от наша страна на върнатите от теб продуктите.