Политика за използване на лични данни и поверителност на данни

Получи съдействие Често задавани въпроси Политика за използване на лични данни и поверителност на данни
Получи съдействие Често задавани въпроси Политика за използване на лични данни и поверителност на данни

Много е важно да се каже, че ние спазваме правилата за поверителността на личните данни по отношение на нашите навършили пълнолетие потребители и се отнасяме към това изключително сериозно. 

Използваме информацията, свързана с теб, само в съответствие с приложимата законова рамка, уреждаща събирането, обработването, съхраняването и защитата на личните ти данни.   

 

Може да съберем различни типове информация, свързана с теб, като: 

 

 • информация, необходима за изпълнение на твоите поръчки
 • информация, необходима за предоставяне на гаранционни услуги
 • информация, която ни предоставяш във форуми или проучвания
 • информация, която ни предоставяш в телефонни обаждания в центрове за обслужване на клиенти
 •  

  Тази информация може да бъде събрана по различни начини: 

   

 • Може директно да ни предоставиш информацията (напр. ако се регистрираш да получаване на нашите прес съобщения или имейл уведомления; когато предоставиш съдържание в приложения/уебсайта на PMI или попълниш формуляр, или когато ни се обадиш).
 • Може да събираме информацията и автоматично (напр. когато използваш приложение или уебсайта на PMI).
 •  

  Ще запазим информацията, свързана с теб, за периода, необходим за изпълнение на целите, за които е събрана. След това ще я изтрием. Информацията може да бъде изтрита по всяко време, ако потребителят пожелае.

   

  Периодът ще бъде различен, в зависимост от целите, за които е събрана информацията.  

   

  В определени от закона случаи сме задължени да пазим събраната информация за по-дълъг период, когато това се налага, например за данъчни, счетоводни и статистически цели.

   

  За да научиш повече относно своите лични данни, прочетете Съобщение за поверителност на Philip Morris.  

  Имаш право да поискаш от нас да изтрием информация, свързана с теб, тъй като уважаваме желанията и решенията ти.

   

  В този случай ще направим преглед дали имаме изчакващи изпълнение дейности като неприключени поръчки, гаранции за устройства и т.н., които ще трябва да завършим, преди да изтрием клиентския ти профил. 

   

  Имай предвид, че: 

 • Изтриването на твоя клиентски профил, заедно с клиентските ти данни означава, че повече няма да можеш да влезеш в профила си.
 • В рамките на 3 дни след отправяне на искането ти ще получиш имейл, който ще потвърди статуса на твоето искане.
 • Ако желаеш да прекратиш абонамента си за нашите търговски оферти, съществува начин за това. 

  Можеш да прекратите абонамента си от нашия списък за директен маркетинг, като избереш предложената връзка Прекратяване на абонамент-  Акаунт и регистрация | Често задавани въпорси | IQOS България. 

   

  Ако статуса на процеса на удостоверяване на възрастта е „Неуспешен“, причините са следните: 

   

  Не си въвел правилно необходимата информация, означаваща месеца и годината на твоето раждане. 

   

  Нашият ангажимент е да предлагаме най-добрите възможности само на пълнолетни потребители, които, ако им биха били предложени, те бихапродължили да пушат.  

   

  Най-доброто, което можете да направиш като пълнолетен потребител е да спреш да използваш тютюневи и свързаните с тях изделия. 

  Удостоверяването на възрастта е задължително поле, най-вече при достъп до нашия уебсайт и бот услугите ни.  

   

  Онлайн удостоверяването на възрастта е успешно, когато:  

  • Данните съответстват на тези от твоя профил (напр. собствено име, фамилия, дата на раждане и т.н.) 
  • Идентификацията съответства на данните от твоя профил (напр. собствено име, фамилия, дата на раждане и т.н.)
  •  

  Когато клиент отвори сайта, за да се визуализира информацията задължително трябва да удостовери годината си на раждане.  

   

  Това е най-важната част от нашите насоки за предотвратяване на достъпа на непълнолетни.  

   

  Нашият ангажимент е да предлагаме най-добрите си възможности само на пълнолетни потребители, които без тях  биха продължили да пушат. 

   

  Най-доброто, което можете да направиш като пълнолетен потребител е да спреш да използваш тютюневи изделия. 

   

  Активно прилагаме и иновации в предотвратяването на достъпа на непълнолетни, в подкрепа на нашите принципи и основни позиции.