Серията IQOS ILUMA включва три устройства. IQOS ILUMA PRIME е нашето устройство от най-висок клас, отличаващо се с иновативен дизайн. Дизайнът на IQOS ILUMA е подобен на дизайна на IQOS 3 DUO, а дизайнът на IQOS ILUMA ONE е подобен на този на IQOS MULTI. И трите устройства използват иновативна технология, която е специфична само за устройствата от семейството IQOS ILUMA™.

Системата за индукционно нагряване SMARTCORE INDUCTION SYSTEM™ в IQOS ILUMA е без нагряваща пластина в холдъра и премахва нуждата от почистване. С устройствата от серията IQOS ILUMA има по-малко остатъчна миризма в сравнение с предишните поколения IQOS

Нов набор от подобрени функции ти дава възможност да персонализираш устройството и изживяването си. Функциите за автоматичен старт, яркост на индикаторите, получаване на известия и други се управляват лесно през приложението на IQOS.
Натисни бутона на джобното зарядно на IQOS ILUMA за 4 секунди. Така ще включиш устройството. След това постави холдъра в джобното зарядно, затвори капака и зареди напълно устройството с оригиналните адаптер и кабел за IQOS.
Има два начина да разбереш това.

От холдъра на IQOS ILUMA PRIME, като го повдигнеш или натиснеш бутона за кратко. Индикаторите за батерията ще светнат - ако светят и двата индикатора, това означава, че ти остават две сесии. Ако свети един, остава ти една сесия.

От джобното зарядно при поставен в него холдър чрез натискане на бутона за включване на зарядното можеш да видиш колко индикатори ще светнат. Ако светят два индикатора, това означава, че ти остават две сесии. Ако свети един, остава ти една сесия.

Винаги можете да провериш нивото на зареждане на твоето устройство.  

 

Проверката на нивото на батерията на джобното зарядно става лесно: 

 

1. Просто натисни за кратко страничния бутон на джобното зарядно. 

2. Светлинният индикатор на джобното зарядно ще се включи, за да покаже нивото на батерията 

 • 4 БЕЛИ светлини означават, че батерията е заредена напълно.  
 • 3 БЕЛИ светлини означават, че зарядът на батерията е 75 %.  
 • 2 БЕЛИ светлини означават, че зарядът на батерията е 50 %.  
 • 1 БЯЛА светлина означава, че зарядът на батерията е 25 %. 
 •  

   

  Ако срещнеш проблеми със зареждането на твоите устройства IQOS ILUMA PRIME, можеш да провериш ръководствата и да разбереш какво да предприемеш, когато IQOS ILUMA PRIME не се зарежда посетете: Често задавани въпроси IQOS България

   

  Дали светлинните индикатори на твоя холдър на IQOS ILUMA PRIME мигат?  

  Тук са описани основните сигнали на светлинните индикатори за състояние, които можеш да видиш на холдъра на IQOS ILUMA PRIME и какво означават те. 

   

  Мигаща червена светлина:  

  • Може да е необходимо да рестартираш устройството. 
  • Като алтернатива, мигащата червена светлина може да показва неуспешна актуализация на фърмуера. 

   

  Бяла светлина - в зависимост от начина, по който мига или дали свети постоянно, нейните значения са различни: 

  1. Пулсиращи бели индикаторни светлини: Това може да показва едно от две неща: 

  а. или че холдърът извършва предварително загряване на консуматив, или 

  b. че употребата скоро ще свърши 

   

  2. Постоянно светещи бели индикаторни светлини (те се появяват след кратко натискане на бутона на холдъра):

  • Те показват живота на батерията на холдъра.  
  • Два светещи индикатора показват, че холдърът има достатъчно заряд за два нагрявани консуматива.
  • Един светещ индикатор показва, че има достатъчно заряд за един консуматив.  

  Мигаща жълта/оранжева индикаторна светлина:  

  • Трябва да заредите своето устройств

   

  Погледни ръководството за значението на червената индикаторна светлина на IQOS ILUMA PRIME, значението на белите индикаторни светлини на IQOS ILUMA и значението при липса на светлини на IQOS ILUMA PRIME, заедно с препоръчаните действия 

   

  Рестартиране на IQOS ILUMA  

   

  • Постави холдъра в джобното зарядно. 
  • Натисни и задръж бутона в продължение на 10 секунди, след което го освободи.

  Всички светлинни индикатори ще изгаснат, ще премигнат два пъти и ще се включат отново, за да потвърдят рестартирането. 

  Първо, постави холдъра на IQOS ILUMA PRIME в джобното зарядно. 

   

  Натисни бутона на джобното зарядно, за да видиш статуса на зареждане в съответствие с броя на индикаторните светлини.  

   

  Натисни за кратко бутона за захранването на джобното зарядно, за да провериш състоянието на батерията. Ако долната част на лентата за състоянието мига в жълто, устройството трябва да бъде заредено. 

    

  Увери се, че джобното зарядно е напълно заредено, така че да можеш да се насладиш на до 20 употреби на своето устройство. 

   

  Зареждането на устройството е бързо и лесно, но не забравяй, че е по-безопасно да използваш захранващ адаптер и кабел за зареждане, проектирани за IQOS ILUMA PRIME.

   
  За пълното зареждане на джобното зарядно са необходими около 135 минути и до 10 минути за пълното зареждане на холдера при първо зареждане, след разопаковане. 

  Да, но само от устройствата от поколение IQOS 3. По-старите аксесоари за зареждане не са съвместими с устройствата IQOS ILUMA.
  Нов набор от подобрени функции ти дава възможност да персонализирате устройството и изживяването си. Всички те се управляват лесно през приложението на IQOS.

  Функцията за автоматично стартиране на нагряването се активира автоматично при поставяне на консуматив. Холдърът на IQOS ILUMA PRIME ще извибрира и индикаторите ще примигнат, което показва, че нагряването е стартирано. Устройството ще извибрира още веднъж, когато е готово за употреба. Функцията за автоматичен старт на устройството IQOS ILUMA PRIME е активирана по подразбиране и можеш да я изключиш през приложението на IQOS. Можеш да стартираш нагряването и ръчно с натискане на бутона на холдъра на IQOS ILUMA PRIME.

  Само с едно докосване и смарт жестове можеш да провериш нивото на батерията или оставащото време до края на изживяването.

  За да провериш нивото на батерията на холдъра на IQOS ILUMA PRIME, трябва да го повдигнеш. Индикаторите за батерията ще светнат. Ако светят два индикатора, това означава, че ти остават две сесии. Ако свети един, остава ти една сесия.
  Устройствата IQOS ILUMA са проектирани да се използват само с консумативи пригодени специално за тях. Не използвай IQOS ILUMA и/или неговите консумативи с предишни версии на IQOS, защото може да повредите устройството.

  Не поглъщай и не разглобявай консумативите. Продуктът съдържа метална част с остри ръбове, които може да причинят наранявания при поглъщане. Дръж далеч от деца и домашни любимци.
  Твоят IQOS ILUMA PRIME трябва да стартира нагряването автоматично при поставяне на своя консуматив. Ако това не става, опитайте със следните стъпки.

  Увери се, че ползваш правилния консуматив пригоден единствено за IQOS ILUMA PRIMEA Твоето устройство IQOS ILUMA PRIME работи само с новите консумативи пригодени за него.

  Провери дали консумативът е поставен правилно. В правилната посока и до линията на филтъра.

  Влезте в приложението на IQOS. Провери дали функцията за автоматичен старт не е била деактивирана по невнимание.

  Рестартирай устройството. Постави холдъра в джобното зарядно на IQOS ILUMA PRIME. Натисни бутона за включване за 10 секунди, докато индикаторите изгаснат. Индикаторите ще примигнат два пъти, за да покажат, че устройството е рестартирано. Ако холдърът на IQOS ILUMA PRIME стартира без поставен в него консуматив опитай следните стъпки.

  Рестартирай устройството по начина, описан по-горе.

  Изключи функцията за автоматичен старт през приложението на IQOS. Не забравяй – можеш да стартираш сесия с натискане на бутона за 2 секунди. Ако проблемът не се разреши, свържи се с нас или посети най-близкия магазин на IQOS за съдействие.

  Устройствата IQOS ILUMA PRIME са проектирани да се използват само със собствени консумативи. Не използвай IQOS ILUMA PRIME и/или неговите консумативи с предишни версии на IQOS, защото може да повредите устройството.
  Новият IQOS ILUMA™ използва иновативната система за индукционно нагряване SMARTCORE INDUCTION SYSTEM™. Тя осигурява по-устойчиво устройство, премахва нуждата от почистване и намалява остатъчната миризма, в сравнение с предишните поколения на IQOS. Технология подобрява изживяването от използването му, а усъвършенстваните функции ти дават възможност да персонализираш устройството си.
  Една сесия продължава средно около 6 минути.
  IQOS ILUMA PRIME е нашето устройство от най-висок клас и идеален избор за най-взискателните потребители благодарение на иновативния си дизайн и грижливия избор на впечатляващи материали. Корпусът на холдъра и джобното зарядно на IQOS ILUMA PRIME е изработен от алуминий, като джобното зарядното може да персонализираш с кожен или текстилен капак.

  Устройствата IQOS ILUMA PRIME са проектирани да се използват само с консумативи направени специално за него. Не използвайте IQOS ILUMA PRIME и/или консумативи с предишни версии на IQOS, защото може да повредите устройството .
  Посочените тук случаи не се покриват от условията на гаранцията на IQOS ILUMA PRIME.

  Продуктът функционира без прекъсване или грешки. Неизправност и/или повреда, причинена от нормално износване или по друг начин поради остаряване на продукта. Козметична повреда (като надраскване, вдлъбнатини, счупена пластмаса и др.), която не оказва влияние върху нормалната работа на продукта. Повреда, причинена от неправилна употреба, токов удар, неправилна поддръжка, контакт с течности или огън. Повреда или неизправност, дължаща се на употреба с несъвместим продукт, независимо дали е произведен от Филип Морис Интернешънъл или от трето лице. Повреда или неизправност, причинени от опит за отваряне, модифициране (включително модифициране на фърмуера) или ремонтиране, независимо дали от страна на потребителя или от сервиз, който не е оторизиран от производителя. Повреда или неизправност, причинени от неспазване на инструкциите за употреба на устройството в Ръководството за потребители или нарушаване на лицензния договор за фърмуера. Влошаване на работата на батерията на продукта. Батериите са консумативи и влошаването на тяхната работа и изхабяването им с течение на времето не е производствен дефект и е изключено от тази гаранция*. Продукт, съдържащ изцяло или частично неоригинални части. Продукт, чиито серийни номера са били премахнати или изменени. Неизправност, причинена от това, че продуктът не се използва с последната версия на фърмуера, освен в случаите, когато тази неизправност е възникнала поради дефект по отношение на материали или изработката. Обърни внимание, че съгласно условията на лицензионния договор за фърмуера (който е достъпен на уебсайта за съответния пазар) фърмуерът се предоставя такъв, какъвто е без каквато и да е гаранция. Неизправности, дължащи се на неправилна работа на функцията за автоматичен старт и/или смарт жестове*, не се отразяват на функционалността на продукта.
  Едногодишната гаранция покрива производствени дефекти на електронните устройства IQOS ILUMA PRIME, както и на електронните аксесоари, като адаптер, кабел за зареждане и зарядни станции за IQOS.
  Добрата новина е, че коженият капак се почиства лесно. Просто вземи влажна кърпа и го избърши внимателно. За съжаление, капаците не се покриват от гаранцията.
 • Трябва винаги да използваш само оригиналните захранващи адаптери и кабели IQOS. Неоригиналните може да прекъсват зареждането.
 • Избягвай зареждане чрез лаптоп, тъй като това също може да прекъсва зареждането. 
 • Винаги поставяй холдъра в джобното зарядно по правилния начин. 
 • Провери за замърсявания или прах вхолдъра, които може да взаимодействат с контактните повърхности между него и джобното ззарядно. Ако откриеш такива, отстрани ги от холдъра, преди да го поставиш в джобното зарядно. 
 • Увери се, че джобното зарядно е напълно заредено, преди да изключиш устройството.
 •  

  Дали светлинните индикатори на джобното зарядно на IQOS ILUMA PRIME мигат?  

   

  В следващите редове ще получиш информация за основните сигнали на светлинните индикатори за състояние и какво означават те. 

   

  • Мигаща червена индикаторна светлина 
  • Мигащо червено светлинно кръгче на джобното зарядно показва, че холдърът е почти изтощен. 
  • Когато на джобното зарядно мига плътна червена индикаторна светлина, това може да означава, че е необходимо да рестартираш устройството

  Бяла светлина - в зависимост от начина, по който мига или дали свети постоянно, нейните значения са различни: 

  Мигаща бяла индикаторна светлина: Това може да е индикация, че устройството (включително и джобното зарядно и холдъра) е било изложено на температура извън работния диапазон. Може да е необходимо да дадеш на устройството време от няколко минути, за да се върне към правилната температура, която е между 0°C и 40°C. 

   

  Пулсиращи бели светлинни кръгчета:  

  1. Това означава, че холдърът се зарежда. Ако натиснеш за кратко бутона на джобното зарядно, светлините ще спрат да мигат и ще светят постоянно, за да покажат какво е нивото на заряда на устройството. 

  2. Две постоянно светещи кръгчета показват, че холдърът има достатъчно заряд за две поредни употреби. 

  3. Едно постоянно светещо кръгче показва, че холдърът има достатъчно заряд за една употреба.  

   

  Постоянно светещи бели индикаторни светлини (те се появяват след кратко натискане на бутона на джобното зарядно): Те показват състоянието на заряда на джобното зарядно.

   

  Мигаща жълта/оранжева индикаторна светлина:  

  • Трябва да заредиш своето устройство, като около 15 минути зареждане трябва да са достатъчни, за да спре да мига светлинният индикатор. Осигури оптимално зареждане на устройството.

   

  Може да се случи така, че червената индикаторна светлина на джобното зарядно за IQOS ILUMA Prime да мига. 

   

  В този случай силно препоръчваме следното: 

   

 • Когато кръгчето на джобното зарядно мига в червено, това означава, че холдърът предупреждава, че зарядът му е нисък. 
 • Можеш да прекратиш мигането на светлината, като заредиш устройството.
 • За осигуряване на оптимално зареждане, поддържай контактните повърхности между холдъра и джобното зарядно чисти.  
 • Когато плътната индикаторна светлина на джобното зарядно мига в червено, РЕСТАРТИРАЙ, като натиснеш бутона на джобното зарядно в продължение на 10 секунди. Дръж бутона натиснат, докато всички светлини светнат и избледнеят отново. Изчакай, докато устройството започне да вибрира.
 • Когато светлинният индикатор на холдъра на IQOS ILUMA Prime мига в червено, устройството сигналзира за проблем.  

   

  Проблемът може да бъде един от следните два:  

   

  • устройството се нуждае от РЕСТАРТИРАНЕ.
  • Актуализацията на фърмуера може да не е успешна.

  Важно е да се направи разлика между значенията на белите светлини на холдъра и на джобното зарядно на IQOS ILUMA PRIME. 

   

  Виж по-долу защо бялата светлина на холдъра на твоя IQOS ILUMA PRIMEмига: 

   

  Пулсиращи бели индикаторни светлини: 

  Това може да показва едно от две неща:

 • Или че холдърът извършва предварително загряване на консуматива, или че употребата скоро ще свърши
 • Ако устройството е било изложено на изключително високи или ниски температури, може да е необходимо да дадеш на своето устройство време от няколко минути, за да се върне към правилната работна температура. Работният температурен диапазон е между 0 и 40 градуса Целзий. 
 •  

  Постоянно светещи бели индикаторни светлини (те се появяват след кратко натискане на бутона на холдъра): 

  Те показват живота на батерията на холдъра.

 • Два светещи индикатора показват, че холдърът има достатъчно заряд за две употреби. 
 • Един светещ индикатор показва, че има достатъчно заряд за една употреба.  
 •  

  Когато става въпрос за джобното зарядно на IQOS ILUMA PRIME, виж по-долу значенията на мигащите бели светлини: 

   

  Мигаща бяла индикаторна светлина

  Това може да е индикация, че устройството е било изложено на температура извън работния диапазон. Може да е необходимо да дадеш на устройството време от няколко минути, за да се върне към правилната температура, която е между 0°C и 40°C. 

   

  Пулсиращи бели светлинни кръгчета

  Това означава, че холдърът се зарежда.  

  Ако натиснеш за кратко бутона на джобното зарядно, светлините ще спрат да мигат и ще светят постоянно, за да покажат какво е нивото на заряда на устройството.  

 • Две постоянно светещи кръгчета показват, че холдърът има достатъчно заряд за две поредни употреби.
 • Едно непрекъснато светещо кръгче показва, че твоят холдър има заряд за една употреба.  
 •  

  Постоянно светещи бели индикаторни светлини (те се появяват след кратко натискане на бутона на джобното зарядно)

  Те показват състоянието на заряда на джобното зарядно

  Тези бели индикаторни светлини може да се появят няколко пъти, като показват нивото на батерията: 

 • Четири бели индикаторни светлини: Джобното зарядно има заряд над 75 %.  
 • Три бели индикаторни светлини: Зарядът е между 50 % и 75 %.  
 • Две бели индикаторни светлини: Зарядът е между 25 % и 50 %.  
 • Една бяла индикаторна светлина: Зарядът е под 25 %. 
 • Може да се случи така, че LED светлинните индикатори на джобното зарядно за IQOS ILUMA и IQOS ILUMA PRIME не светят. 

   

  В този случай устройството може просто да е изключено или не се зарежда правилно. 

   

  Силно препоръчваме да: 

   

 • Поставиш холдъра на IQOS ILUMA в джобното зарядно. 
 •  

 • Натисни и задръж бутона на джобното зарядно в продължение на 10 секунди, за да рестартираш устройството. Това ще включи отново твоето устройство.
 •  

 • Включи джобното зарядно в контакт с помощта на оригиналните IQOS захранващ адаптер и кабел за зареждане. Докато джобното зарядно се зарежда, светлините в лентата за зареждане ще мигат. Ако устройството е силно изтощено, може да са необходими до 20 минути за започване на зареждането. 
 •  

  Ако проблемът не бъде разрешен, можеш да стартираш онлайн диагностичния инструмент за устройството.