IQOS е система за нагряване на тютюн, състояща се от холдър и джобно зарядно устройство. IQOS е предназначен за употреба само на нагреваеми тютюневи изделия –тютюневи стикове със специфични технически характеристики.

IQOS използва иновативната индукционна система SMARTCORE INDUCTION SYSTEM TM без нагряваща пластина в холдъра, който работи единствено с нови консумативи направени специално за него. SMARTCORE INDUCTION SYSTEM TM осигурява по-устойчиво устройство, премахва нуждата от почистване и намалява остатъчната миризма, в сравнение с предишните поколения на IQOS.
Не. IQOS не е електронна цигара. Електронните цигари образуват пара от нагряване на течност, съдържаща никотин. При IQOS парата се образува от нагряване на тютюна, който се съдържа в стиковете.
Холдърът и джобното зарядно на усторойството за нагряване на тютюн IQOS са разработени като безопасни компоненти на електронното устройство и следва да се използват съгласно инструкциите в ръководството за потребители.


И двата компонента на устройството съответстват на изискванията на ЕС за безопасност на потребителските електронни уреди, което е обозначено със знак „CE“ (Европейско съответствие) на опаковката.


Повече информация можеш да намериш в ръководството за потребители, в кутията на твоето устройство.
Можете да закупите IQOS по няколко начина: през онлайн магазина, в някой от официалните IQOS магазини, в IQOS зоните на бензиностанции OMV.
IQOS холдърът и джобното зарядно устройство са разработка на научноизследователския център на Филип Морис Интернешънъл в Швейцария. Производството и сглобяването им е възложено от „Филип Морис Продъктс“ С.А., Швейцария на производител на електроника в Малайзия.
За разлика от пушенето на тютюневи изделия като цигари и друти тютюневи изделия за пушене, при които има горене, употребата на IQOS, при която се отделя пара в резултат на нагряване, не се регулира в националното законодателство. Тютюнопушенето в закрити обществени места е забранено от закона (чл. 56 от Закона за здравето). Съставът на парата от IQOS се различава съществено от цигарения дим. В крайна сметка е по преценка на всеки собственик на закрито обществено място да избере дали да разреши или да ограничи употребата на продукти, които генерират пара, в съответното място. Потребителите на IQOS трябва да спазват правилата, определени от собственика на съответното закрито обществено място. В допълнение, IQOS потребителите следва да прилагат разумна преценка по отношение на това къде и около кого да употребяват тези продукти и да ги употребяват по отговорен начин около непушачи и непълнолетни лица.

Всички IQOS устройства трябва да се съхраняват в среда, която не е прекалено суха, или прекалено влажна. 

Важно е да държите своя IQOS на разстояние от течности и източници на топлина.     

Най-добре е да съхраняваш своето IQOS устройство на сухо и проветриво място. 

Освен това, използвай своето IQOS устройство в определения за него работен температурен диапазон. 

Не излагай своето IQOS устройство на прекалена топлина или влага.  

Ако не си използвал своето IQOS устройство известно време, първо провери дали то се намира в оптималния работен температурен диапазон и след това го зареди изцяло, преди да го използваш. 

 

Искаме да имаш най-доброто изживяване с твоето IQOS устройство. 

 

За тази цел трябва редовно да почистваш своя IQOS след всеки пакет от консумативи.

 

Редовното почистване спомага да се запази вкусът и поддържа устройството в оптимално състояние.  

 

Почистването на IQOS отнема само минута. Разбира се, може да почистваш устройството и по-често. 

 

Само се увери, че използваш само IQOS продукти за почистване, когато почистваш своето устройство. 

 

Избягвай да упражняваш прекалено голям натиск и да докосваш нагревателното острие. 

 

Следвай стъпките, за да гарантираш най-доброто почистване на своя IQOS: 

1. Увери се, че IQOS е напълно изстинал (изчакайте колкото е необходимо).

2. Отстрани консуматива.

3. Отвори въртящия се накрайник на двойния почистващ инструмент и вмъкни, без да завърташ. Завърти внимателно три пъти. Извади без да усукваш. Внимателно почукай устройството, за да отстраниш наличните остатъци.

4. Отвори забърсващия накрайник на двойния почистващ инструмент и центрирай неговата позиция спрямо устройството и нагревателното острие. Вмъкни плавно, без да усукваш. Движи настрани, отляво надясно, за да отстраниш замърсяванията около острието. Внимателно почукай устройството, за да отстраниш наличните остатъци.

5. Използвай пръчици за почистване на вътрешността на устройството, без да докосваш нагревателното острие.

6. Почисти и вътрешността на капачката, от дъното до върха.

 

PMI Science (www.pmiscience.com) предоставя информация за усилията на Филип Морис Интернешънъл за разработване и оценка на продукти, които имат потенциал за намаляване на индивидуалния риск и вредата за населението като цяло от употребата на тютюн. Уебсайтът е предназначен за учени, експерти по обществено здраве, регулаторни органи и всички други заинтересовани страни с интерес в областта на политиките за тютюна. Сайтът няма за цел реклама или маркетинг.

Внимателно потупай инструмента за почистване на IQOS отгоре, за да премахнеш евентуално останалите остатъци от тютюн.

Не почиствай инструмента с вода, за да избегнеш навлизането на влага в електронните елементи на холдъра на IQOS.

Препоръчваме да почистваш своето устройство IQOS веднъж на ден. Ако желаеш, можеш да почистваш и по-често устройството си за оптимална поддръжка.

Редовното почистване на твоя IQOS осигурява лесно и безпроблемно почистване.

Използвай само оригиналния инструмент за почистване на IQOS, за да почистваш своя IQOS.

Инструментът за онлайн диагностика е услуга за самостоятелна диагностика за бързо и самостоятелно решаване на проблеми, свързани с функционирането на устройството като мигаща светлина, липса на аерозол или неработещо устройство.

 

Ако устройството е дефектно, посети раздела за отстраняване на проблема. От менюто "Услуги и предимства" избери „Получи съдействие“, избери вид устройство, проблема за отстраняване и стартирай диагностика съгласно инструкциите, стъпка по стъпка. Ако проблемът остане, ще бъдеш пренасочен към проверка за допустимост и замяна.

 

Ако продължавате да имате затруднения, моля свържете се с нас на 0800 40004

Има различни действия, в зависимост от проблема и устройството, което ползваш.

 

Конкретните решения на възможните проблеми с различните модели устройства може да намериш  ТУК.

 

Ако след посочените стъпки все още имаш проблем стартирай онлайн диагностика като избереш „Онлайн чат“ в долния десен ъгъл на екрана ти.

 

Ако устройството продължава да не работи след стриктно изпълняване на описаните стъпки, свържи се с нас чрез контактната ни форма.

Може да е необходимо да почистиш устройството и залепналите около острието остатъци от употреба. Това се случва, когато капачката на холдъра не е издърпана преди изваждане на използвания консуматив.

 

За да отстраниш остатъците, изпълни следните стъпки:

 

 • Отстрани капачката от холдъра с плъзгане нагоре.
 • Внимателно чукни капачката в маса.
 • С клечка за почистване изчисти капачката отвътре от твърди остатъци.
 • По същия начин изчисти холдъра.
 • Не натискай острието.
 • Постави капачката върху холдъра.

 

Гледай видеото за почистване на IQOS устройството от ТУК

Ако това се случи, изпълни следните стъпки за почистване на устройството:

 

 • Използвай оригинални инструменти за почистване на IQOS;
 • Почисти холдъра, капачката му и връзките към джобното зарядно;
 • Сменяй капачката на холдъра на всеки 6 месеца;
 • Гледай видеото за почистване на IQOS устройството от ТУК;

 

Има няколко стъпки, за да решиш проблема със зареждането на IQOS и да осигуриш оптимално зареждане на своето устройство:

 

 • Провери входа за зареждащия кабел на устройството. Ако е запушен, отпуши като внимателно продухаш от разстояние.
 • Увери се, че си включил джобното зарядно в контакт с работещ адаптер и кабел. Препоръчваме ти винаги да използваш оригиналния адаптер и кабел на IQOS - неоригиналните може да прекъсват зареждането.
 • Не зареждай устройството от лаптоп. Това също може да прекъсне зареждането. Докато се зарежда, индикаторът мига. Напълно изтощено устройство може да светне след 20 минути.
 •  

  Ако след изпълнение на стъпките устройството не се зарежда, гледай видеото Как да заредя своя IQOS“ .

   

  В този случай има няколко стъпки, за да решиш проблема със зареждането на IQOS и да осигуриш оптимално зареждане на своето устройство.

   

 • Провери входа за зареждащия кабел на устройството. Ако е запушен, отпуши го като внимателно продухаш от разстояние.
 • Увереи се, че си включили джобното зарядно в контакт с работещ адаптер и кабел. Препоръчваме ти винаги да използваш оригиналния адаптер и кабел на IQOS – неоригиналните може да прекъсват зареждането.
 • Не зареждай устройството от лаптоп. Това също може да прекъсне зареждането.
 • Почисти връзките между джобното зарядно и холдъра.
 • Постави холдъра обратно в джобното зарядно. Металният конектор на холдъра трябва да влиза правилно в основата на джобното зарядно. Докато се зарежда, индикаторът мига. Напълно изтощено устройство може да светне след 20 минути.
 •  

  Ако след изпълнение на стъпките устройството не се зарежда, гледай видеото „Как да заредя своя IQOS“ .

   

  Инциденти се случват! Ето някои съвети за избягване на счупване нагреваемата пластина в бъдеще?

   

  • При почистване на холдъра, не упражнявай натиск върху острието;
  • Никога не усуквай консуматива в холдъра;
  • Избягвай неправилното пъхане на капачката върху холдъра;

   

  Виж нашата страница за отстраняване на неизправности, за да научиш повече за почистването и консумативите.

   

  Ако нагревателната пластина на твоето IQOS устройство е счупена, можеш да замениш своето устройство, безплатно, като се възползваш от предоставената от производителя търговска гаранция.

  Актуализацията на твоите IQOS ILUMA/ IQOS ORIGINALS/ IQOS 3 DUO е много важна и поради тази причина силно препоръчваме често да актуализираш фърмуера, за да си осигуриш най-добрата употреба.  

   

  Има лесни стъпки за актуализация на фърмуера на IQOS устройство 

  1. Влез в IQOS.com със своите данни и отвoри своя IQOS профил, Акаунт и регистрация | Често задавани въпорси | IQOS България като щракнеш върху иконата за профил в горната лента със задачи. 

   

  2. Избери джобно зарядно устройство чрез елемента от менюто „Моите устройства“ и щракни върху „Преглед на данни“. 

  Ако все още не си добавил своето IQOS устройство в профила си, първо ще трябва да направиш това.

   

  3. Щракни в полето „Настройки на устройство“ и следвай инструкциите iqos.com/bg/iqos-application за свързване на джобното зарядно устройство към IQOS приложението чрез USB, или чрез версията на приложението за компютър, или чрез приложението за Android. 

   

  4. След успешно сдвояване, щракни върху елемента на менюто „За моето устройство“ 

  Като избереш тази опция, можете да провериш и актуализираш фърмуера на джобното си зарядно устройство IQOS, както и на своя холдър. Моля, следвай инструкциите в приложението и продължи нататък. 

   

  5. След като актуализацията завърши, рестартирай IQOS устройството си.

  Изключително важно e да се отбележи, че твоето джобно зарядно устройство IQOS и IQOS холдъра имат отделни фърмуерни версии, които трябва да бъдат актуализирани. 

   

  Можеш да актуализираш фърмуера на своето зарядно IQOS чрез USB кабел. 

   

  Фърмуерът на IQOS холдъра може да се актуализира само когато холдърът е поставен в джобното зарядно устройство и е свързан към компютър или лаптоп чрез USB кабел. 

   
  Поради тази причина е задължително актуализацията на фърмуера да се извършва чрез USB кабел. 

  Ако твоето IQOS устройство прекъсва и възстановява връзката по няколко пъти по време на актуализация на фърмуера, не се притеснявай, тъй като това може да се очаква.  

   

  По време на актуализация на софтуера, връзката с устройството се прекратява по няколко пъти автоматично с цел инсталиране на новия софтуер.  

   

  Моля, следвай инструкциите и свържи отново устройството в рамките на 20 секунди, за да гарантираш, че актуализацията на фърмуера се изпълнява гладко. 


   
  Освен това, бялата и червената светлина на твоето IQOS устройство може да светнат.  

   

  Това също е нормално в процеса на актуализация на софтуера.

  Фърмуерът представлява софтуер на устройството и поради тази причина изисква редовна поддръжка.​​​  

   

  Важно е да поддържаш фърмуера на своето устройство актуален, тъй като това спомага за запазване на качеството на употребата на IQOS. 

   

  ​​ Редовната актуализация на фърмуера е най-важната задача за всяко сложно или интелигентно електронно устройство като IQOS, защото тя: 

   

  1. гарантира удължен експлоатационен живот на устройството

  2. подобрява работата на устройството

  3. отстранява проблеми и може да поддържа по-бързо зареждане 

  Силно препоръчително е твоят IQOS да се намира в среда, отговаряща на определения температурен диапазон, за да получиш най-добрата употреба.  

  Твоят IQOS може да работи в широк температурен диапазон, но нагряваните без изгаряне консумативи ще ти доставят най-голямо потребителско удовлетворение, когато системата се използва в определен температурен диапазон.  

  Всички IQOS устройства работят най-добре, когато околната температура е в рамките на оптималния диапазон. 

  • IQOS 3 DUO/IQOS 3 MULTI: приблизително между 0° и 50°C
  • IQOS 2.4+: приблизително между 10° и 40°C
  • IQOS ILUMA и IQOS ORIGINALS: приблизително между 0° и 40°C

   Когато IQOS устройствата се намират в среда извън определените работни температури по-горе, някои светлини за тяхното състояние може да започнат да мигат.   

   

  Винаги се стреми да поддържаш своето IQOS устройство напълно заредено, за да не пропускаш възможност за употреба, най-вече, когато го разопаковаш. 

  Препоръчваме да заредиш изцяло твоя IQOS преди да го използваш за първи път и когато батерията му се изтощи докрай. 

  В зависимост от модела на IQOS, устройството ще се нуждае от зареждане след 10 до 20 употреби: 

 • IQOS ILUMA/ IQOS 3 DUO/ IQOS 2.4+ трябва да бъде зареждано след 20 употреби
 • IQOS 3 MUTLI трябва да бъде зареждано след 10 употреби
 •  

  Всички IQOS устройства нагряват консумативи и не горят като цигари.  

   

  Изключително важно е да спазваш правилата и да се съобразяваш къде и около кого използваш продукти на IQOS.  

   

  Съставът на аерозола от продуктите на IQOS е много по-различен от цигарения дим. 

   

  Но това не означава, че IQOS не носи рискове за теб и хората наоколо и трябва да бъдеш внимателен, когато използваш продукта около други хора. ​  

   

  Най-вече, когато си в компанията на деца или бременни жени, не трябва да използваш IQOS. 

   

  Когато пътуваш със самолет, трябва да поискаш разрешение от бордовия персонал. Повечето авиокомпании не разрешават тютюнопушенето или използването на алтернативни продукти на борда на техните самолети. 

   

  Решението относно използването на продуктите IQOS на закрито или на обществени места трябва да бъде взето от властите.

  IQOS е електронно устройство и трябва да се използва със същото внимание като подобни на него устройства, например смартфон. 

   

  Трябва да си сигурен, че IQOS е защитен от вода (тъй като продуктът не е водоустойчив), пряка слънчева светлина и топлина.  

   

  Не оставяй своя IQOS на горещо място за дълъг период от време, например, в автомобил. Ако това се случи, батерията и електрониката може да се повредят или да бъдат значително увредени. 

   

  IQOS холдърът трябва винаги да бъде напълно сух, преди да бъде поставен в джобното зарядно.  

   

  Когато температурите са ниски, възможните неизправности могат да се избегнат чрез лекото загряване на устройството в ръцете ти. 

   

  При всички случаи, силно препоръчваме да се грижиш за своето IQOS устройство и да го поддържаш в рамките на определения работен температурен диапазон.  

  Има няколко начина по които можеш да провериш колко употреби са останали в IQOS устройството.  

   

  Можеш да провериш или на самия холдър, или като провериш джобното зарядно с постaвен в него холдър.  

   

  Разбери как да провериш колко употреби са ти останали:   

   

  Проверка чрез холдъра:  

  1. Наклони холдъра към себе си или натисни бутона за кратко. 

  2. Индикаторните светлини ще светнат и ще покажат нивото на батерията. 

  3. Когато светят 2 индикаторни светлини, това означава, че холдърът е готов за 2 употреби, а 

  4. Когато свети 1 светлина, това означава, че той е готов само за 1 употреба.  

   

  Проверка чрез джобното зарядно:   

  1. Натисни за кратко страничния бутон на джобното зарядно, като холдърът е поставен в зарядното. 

  2. Светлинният индикатор на джобното зарядно ще се включи. 

  3. Когато светят 2 индикаторни светлини, това означава, че холдърът е готов за 2 употреби, а 

  4. Когато свети 1 светлина, това означава, че той е готов само за 1 употреба. 

  Ако опитът за рестартиране на устройството, актуализацията на фърмуера чрез приложението IQOS, правилното почистване и зареждане не са отстранили проблема с твоето IQOS устройство, това означава, че IQOS устройството е дефектно. 

   

  Съжаляваме, че си попаднал на дефектно IQOS устройство. Не го използвай и не се опитвай да поставиш консуматив, тъй като това може да повреди допълнително устройството.  

    

  Нашата гаранция покрива дефектни устройства, когато дефектите са свързани с материалите или изработката и когато устройствата се използват в съответствие с техните ръководства за употреба, в който случай, те могат да бъдат заменени при подаване на валидна гаранционна претенция.  

  Всички IQOS холдъри стават топли по време на употреба. Това може да се случи поради непрекъсната или прекалена употреба на устройството.  

   

  Нормално е устройството да загрее, особено по време на 2 последователни употреби.  

   

  IQOS устройствата са проектирани да бъдат безопасни електронни устройства по време на употреба в съответствие с инструкциите в Ръководство на потребителя. 

   

  Холдърът на IQOS ILUMA може да стане малко по-топъл в сравнение с предходните поколения холдъри за IQOS устройства, поради разлика в материала на устройството:  

   

 • IQOS 3 DUO е изработено от пластмаса 
 •  

 • IQOS ILUMA е изработено от алуминий 
 •  

  Поради тази причина, „усещането“ за топлина е различно.  

   

  Имай предвид, че устройството IQOS ILUMA е оборудвано с термо датчик, който изключва устройството, ако неговата температура надвиши предварително зададените граници.  

   

  По този начин, външната температура на IQOS ILUMA устройството/холдъра се контролира, за да се гарантира, че не се надвишават определени температурни граници.  

   

  Бъди уверен, че всички IQOS устройства преминават през строги изпитвания, за да се гарантира, че те се представят в съответствие с всички приложими регламенти за безопасност. 

  Съжаляваме, че IQOS холдърът ти не работи както трябва.  

   

  Ако IQOS холдърът работи само за една употреба, актуализация на фърмуера до неговата последна версия, чрез приложението IQOS може да помогне.  

   

  За да използваш приложението IQOS, просто влез в своя потребителски профил в IQOS на адрес IQOS.com, отиди в раздел „Моите устройства“, избери съответното устройство и щракни върху „Преглед на детайли“.  

   

  Като щракнеш върху бутон „Настройка на устройство“, приложението се стартира.  

   

  След осъществяването на връзка, можеш да актуализираш фърмуера на устройството, като щракнеш върху „Относно моето устройство“, избереш опцията „АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ФЪРМУЕР“ и следваш инструкциите. bg.iqos.com/bg/iqos-application