IQOS е система за нагряване на тютюн, състояща се от холдър и джобно зарядно устройство. IQOS е предназначен за употреба само на нагреваеми тютюневи изделия –тютюневи стикове със специфични технически характеристики.

IQOS HeatControl™ е разработена в Швейцария технология за контрол на температурата, при която тютюнът се нагрява до 350°C, без да протича процес на горене. При нагряването се образува пара, няма дим и пепел, и се отделя по-малко мирис.
Не. IQOS не е електронна цигара. Електронните цигари образуват пара от нагряване на течност, съдържаща никотин. При IQOS парата се образува от нагряване на тютюна, който се съдържа в стиковете.
Холдърът и джобното зарядно на усторойството за нагряване на тютюн IQOS са разработени като безопасни компоненти на електронното устройство и следва да се използват съгласно инструкциите в ръководството за потребители.


И двата компонента на устройството съответстват на изискванията на ЕС за безопасност на потребителските електронни уреди, което е обозначено със знак „CE“ (Европейско съответствие) на опаковката.


Повече информация можеш да намериш в ръководството за потребители, в кутията на твоето устройство.
Можете да закупите IQOS по няколко начина: през онлайн магазина, в някой от официалните IQOS магазини, в IQOS зоните на бензиностанции OMV.
IQOS холдърът и джобното зарядно устройство са разработка на научноизследователския център на Филип Морис Интернешънъл в Швейцария. Производството и сглобяването им е възложено от „Филип Морис Продъктс“ С.А., Швейцария на производител на електроника в Малайзия.
За разлика от пушенето на тютюневи изделия като цигари и друти тютюневи изделия за пушене, при които има горене, употребата на IQOS, при която се отделя пара в резултат на нагряване, не се регулира в националното законодателство. Тютюнопушенето в закрити обществени места е забранено от закона (чл. 56 от Закона за здравето). Съставът на парата от IQOS се различава съществено от цигарения дим. В крайна сметка е по преценка на всеки собственик на закрито обществено място да избере дали да разреши или да ограничи употребата на продукти, които генерират пара, в съответното място. Потребителите на IQOS трябва да спазват правилата, определени от собственика на съответното закрито обществено място. В допълнение, IQOS потребителите следва да прилагат разумна преценка по отношение на това къде и около кого да употребяват тези продукти и да ги употребяват по отговорен начин около непушачи и непълнолетни лица.

Като електронно устройство, трябва да държиш IQOS далеч от вода и да избягваш излагането му на пряка слънчева светлина или топлина.

Избягвай да оставяш устройството IQOS продължително време на високи температури, като например в кола, защото батерията или електронните компоненти може да се повредят и работата им може да се влоши значително.

Можеш лесно да почистиш холдъра на устройството IQOS и капачето към него. Гледай видеото за почистване за твоето устройство или следвай инструкциите по-долу.

Видео: Почистване на IQOS 3 DUO
Видео: Почистване на IQOS 3
Видео: Почистване на IQOS 3 Multi
Видео: Почистване на IQOS 2.4P

IQOS холдър:

 • Подготовка
  1. Изключи холдъра на IQOS;
  2. Изчакай поне 30 секунди, за да се охлади острието в холдъра;
  3. Свали капачето;
  4. Отвори инструмента за почистване на IQOS и провери дали не е деформиран и дали е достатъчно чист.

 • Поставяне
  1. Постави инструмента за почистване на IQOS в холдъра внимателно, без завъртне, докато достигне дъното на камерата на нагревателя.

 • Почистване
  1. Внимателно завърти инструмента за почистване на IQOS 2-3 пъти, без натискане;
  2. Спри въртенето иизвади инструмента от холдъра, отново без завъртане;
  3. Леко потупай холдъра и инструмента за почистване, за да премахнеш остатъците от тютюн.

 • Финално – използвай почистващи клечки за IQOS.
  1. Постави изправена почистваща клечка за IQOS в камерата на холдъра;
  2. Не натискай и не удряй острието, за да избегнеш нежелана повреда;
  3. Постарай се да не докосваш острието с клечката за почистване;
  4. Ако почистващата клечка за IQOS заседне в камерата на холдъра, не пристъпвай към изваждането и със сила. В такъв случай, използвай отново инструмента за почистване на IQOS и повтори горните стъпки.
 • IQOS капаче:
  1. Почисти капачето на IQOS отгоре, като използваш почистващи клечки за IQOS;
  2. Почисти дъното на капачето с инструмента за почистване на IQOS:
   1. Вкарай инструмента за почистване на IQOS до дъното на капачето;
   2. Без да натискаш, внимателно завърти инструмента за почистване на IQOS 2 - 3 пъти;
   3. Спри да въртиш и внимателно потупай капачето и инструмента за почистване на IQOS, за да премахнеш остатъците от тютюн, които може да са останали.
PMI Science (www.pmiscience.com) предоставя информация за усилията на Филип Морис Интернешънъл за разработване и оценка на продукти, които имат потенциал за намаляване на индивидуалния риск и вредата за населението като цяло от употребата на тютюн. Уебсайтът е предназначен за учени, експерти по обществено здраве, регулаторни органи и всички други заинтересовани страни с интерес в областта на политиките за тютюна. Сайтът няма за цел реклама или маркетинг.

Внимателно потупай инструмента за почистване на IQOS отгоре, за да премахнеш евентуално останалите остатъци от тютюн.

Не почиствай инструмента с вода, за да избегнеш навлизането на влага в електронните елементи на холдъра на IQOS.

Препоръчваме да почистваш своето устройство IQOS веднъж на ден. Ако желаеш, можеш да почистваш и по-често устройството си за оптимална поддръжка.

Редовното почистване на твоя IQOS осигурява лесно и безпроблемно почистване.

Използвай само оригиналния инструмент за почистване на IQOS, за да почистваш своя IQOS.

Ако твоето устройство IQOS не работи, опитай да решиш проблема като последваш стъпките за диагностика на IQOS тук:

IQOS 3 DUO
IQOS 3
IQOS 3 Multi
IQOS 2.4P

Ако устойството не работи, свържи се с Центъра ни за обслужване на клиенти чрез някой от следните канали:

потърси съдействие в най-близкия до теб IQOS магазин
Онлайн чат в долния десен ъгъл на екрана
Viber: IQOS България
Facebook: IQOS Bulgaria
Twitter: @IQOS_Support_BG
Имейл: contact.bg@iqos.com

или се обади на тел: 0800 40004