IQOS 3 DUO е с най-бързо зареждащия се холдър от всички устройства IQOS досега.
 • холдърът позволява две последователни употреби без презареждане
 • холдърът се зарежда по-бързо:
  • най-малко с 2 минути и 20 секунди по-бързо в сравнение със зареждането на холдъра на IQOS 2.4 Plus*
  • най-малко с 1 минута и 40 секунди по-бързо в сравнение със зареждането на холдъра на IQOS 3*
 • в него е интегрирана нашата система IQOS ProtectPlus™ за по-добра защита и надеждност и NFC чип за лесна регистрация и достъп до уебсайта на IQOS

* при условие че холдърът на IQOS 3 DUO бъде напълно зареден първият път или когато е напълно изтощен; приложимо за зареждане на холдъра на IQOS 3 DUO от 0 до 1 употреба. Това може да зависи от условията на използване, жизнения цикъл на батерията, метеорологичните условия и употребата на устройството.

За да провериш нивото на зареждане на джобното зарядно устройство на устройството IQOS 3 Duo, натисни и отпусни бутона му.
Лампичката за състоянието на джобното зарядно устройство ще се включи за 3 секунди, за да покаже състоянието на батерията:
4 LED лампички = над 75% зареждане
1 LED лампичка = нисък заряд. Необходимост от зареждане
Пълното зареждане на джобното зарядно устройство на IQOS 3 DUO от електрически контакт отнема около 120 минути. Зареждай устройството IQOS 3 DUO само с IQOS адаптор за променлив ток и USB кабел.
Не е необходимо устройството IQOS 3 DUO да бъде напълно заредено, за да работи, но ти препоръчваме да заредиш напълно устройството преди първата употреба.
Ако джобното зарядно устройство на IQOS 3 DUO е напълно заредено, може да използваш холдъра до 20 пъти.
Времето за зареждане на холдъра е валидно, само ако холдърът на IQOS 3 DUO бъде напълно зареден първият път или след като е напълно изтощен.
Не, новото джобно зарядно устройство на IQOS 3 DUO е съвместимо само с холдъра на предишната версия IQOS 3.
Ако вкараш холдъра на IQOS 2.4P в джобното зарядно устройство на IQOS 3 DUO, холдърът няма да се побере, защото е с различен размер.
Ако случайно вкараш холдъра на IQOS 3 DUO в джобното зарядно устройство на IQOS 2.4P, лампичките на джобното зарядно на устройството ще започнат да мигат, но холдърът няма да се зарежда.
Можеш да използваш IQOS адаптора за променлив ток от предишните версии на устройството. Но USB кабелът за IQOS 3 DUO се свързва с USB-C порт, който е различен от този на IQOS 2.4P.
Лесно можеш да рестартираш твоето IQOS 3 DUO устройство, като натиснеш и задържиш бутона на джобното зарядно устройство в продължение на 10 секунди (докато лампичките избледнеят), после отпусни бутона.
Всички лампички за състоянието ще изгаснат, ще премигнат три пъти и постепенно ще светнат като потвърждение, че е направено рестартиране (RESET).
IQOS 3 DUO ти позволява две последователни употреби без презареждане на холдъра. Те се показват посредством двете бели LED лампички на холдъра и джобното зарядно устройство.
Когато приключиш с първата употреба, ще има само една останала светеща лампичка, т.е. 2 светещи LED лампички означава готовност за 2 употреби, 1 LED лампичка – 1 употреба.
Ако се нуждаеш от втората употреба веднага, холдърът е готов мигновено за нея.
Ако втората употреба не ти е необходима веднага, просто постави холдъра отново в джобното зарядно на устройството за бързо презареждане, за да имаш отново готовност на холдъра за 2 употреби.
В повечето случаи можеш да заредиш холдъра на IQOS 3 Duo отново много по-бързо, отколкото холдъра на което и да е друго IQOS устройство.
Вибрациите на холдъра на IQOS 3 DUO се активират в следните ситуации:
 • при започване на нагряването (след като натиснеш бутона на холдъра за стартиране) – една вибрация
 • когато устройството е готово за използване – две вибрации
 • когато времето за употреба е почти към края си (30 секунди преди края) – две вибрации
 • когато времето за употреба е почти към края си (30 секунди преди края) – две вибрации
IQOS 3 DUO е проектирано да работи в широк температурен диапазон, но работи оптимално, когато устройството се използва в диапазона от 0° до 50°C.

Можеш да провериш състоянието на холдъра (колко употреби има без презареждане) по два начина – или на самия холдър, или на джобното зарядно устройство:

За проверка на състоянието на холдъра, натисни и отпусни бутона на холдъра

 • 2 лампички – готов за две употреби
 • 1 лампичка – готов за една употреба
 • няма светеща лампичка – холдърът не е зареден

За проверка на състоянието на джобното зарядно устройство, натисни и отпусни бутона на джобното зарядно устройство

 • 2 лампички – готово за две употреби
 • 1 лампичка – готово за една употреба