Серията IQOS ILUMA включва три устройства. IQOS ILUMA PRIME е нашето устройство от най-висок клас, отличаващо се с иновативен дизайн. Дизайнът на IQOS ILUMA е подобен на дизайна на IQOS 3 DUO, а дизайнът на IQOS ILUMA ONE е подобен на този на IQOS MULTI. И трите устройства използват иновативна технология, която е специфична само за устройствата от семейството IQOS ILUMA™.

Системата за индукционно нагряване SMARTCORE INDUCTION SYSTEM™ в IQOS ILUMA е без нагряваща пластина в холдъра и премахва нуждата от почистване. С устройствата от серията IQOS ILUMA има по-малко остатъчна миризма в сравнение с предишните поколения IQOS

Нов набор от подобрени функции ти дава възможност да персонализирате устройството и изживяването си. Функциите за автоматичен старт, яркост на индикаторите, получаване на известия и други се управляват лесно през приложението на IQOS.
Новият IQOS ILUMA™ използва иновативната система за индукционно нагряване SMARTCORE INDUCTION SYSTEM™. Тя осигурява по-устойчиво устройство, премахва нуждата от почистване и намалява остатъчната миризма, в сравнение с предишните поколения на IQOS.

Технология подобрява изживяването от използването му, а усъвършенстваните функции тидават възможност да персонализираш устройството си. С IQOS ILUMA разполагате и с онлайн инструменти за отстраняване на проблеми и 24-часова поддръжка, както и получавате достъп до изобилие от ексклузивни IQOS преживявания и привилегии.
1. Първо постави консуматива в холдъра на IQOS ILUMA. Внимателно го натисни до линията на филтъра, докато холдърът извибрира два пъти и индикаторите примигнат. Нагряването ще стартира автоматично.

2. Твоето устройство IQOS ILUMA е готово за употреба, когато холдърът извибрира и двата индикатора започнат да светят в бяло без да мигат.

3. Холдърът на IQOS ILUMA ще извибрира един път и индикаторът ще започне да мига в бяло 30 секунди или 2 дръпвания преди края на сесията.

4. Извади употребявания консуматив . След като се охлади, изхвърли го в кошчето за отпадъци.

5. Постави холдъра в джобното зарядно на IQOS ILUMA, за да го заредиш.

Устройствата IQOS ILUMA са проектирани да се използват само със собствени консумативи. Не използвай IQOS ILUMA с предишни версии на IQOS, защото може да повредиш устройството
Има два начина да разбереш това.

От холдъра на IQOS ILUMA PRIME, като го повдигнете или натиснете бутона за кратко. Индикаторите за батерията ще светнат - ако светят и двата индикатора, това означава, че ти остават две сесии. Ако свети един, остава ти една сесия.

От джобното зарядно при поставен в него холдър чрез натискане на бутона за включване на зарядното можеш да видиш колко индикатори ще светнат. Ако светят два индикатора, това означава, че ти остават две сесии. Ако свети един, остава ти една сесия.
Натисни бутона за включване на джобното зарядно на IQOS ILUMA. Индикаторите за батерията в лентата ще светнат. Един индикатор означава заряд от 25%. Четири индикатора означават, че IQOS ILUMA е напълно зареден.
Ако индикаторът на холдъра на IQOS ILUMA примигва в жълто, това означава, че холдърът трябва да се зареди.
Ако индикаторът на холдъра на IQOS ILUMA примигва в бяло, това означава, че устройството е извън препоръчителния температурен диапазон от 10°C-40°C.
Ако индикаторът примигва в червено, това означава, че устройството IQOS ILUMA трябва да се рестартира. Поставете холдъра в джобното зарядно и след това рестартирайте устройството.
Постави холдъра в джобното зарядно на IQOS ILUMA. Натисни бутона за 10 секунди и го отпуснете. Индикаторите ще изгаснат и ще светнат отново, което е индикация, че устройството е рестартирано.
Използвай адаптера и кабела от комплекта на устройството IQOS ILUMA PRIME. С тях то се зарежда най-сигурно и бързо. При първото зареждане джобното зарядно ще се зареди напълно за 2 часа и 15 минути, а холдърът - за 10 минути. След това холдърът се зарежда за една сесия за средно 2 минути, а за 2 сесии - за 3.5 минути. Средното време за зареждане зависи от амортизацията на батерията и условията на употреба.
Да, но само от устройствата от поколение IQOS 3. По-старите аксесоари за зареждане не са съвместими с устройствата IQOS ILUMA.
Нов набор от подобрени функции ти дава възможност да персонализирате устройството и изживяването си. Всички те се управляват лесно през приложението на IQOS.

Функцията за автоматично стартиране на нагряването се активира автоматично при поставяне на консуматив. Холдърът на IQOS ILUMA ще извибрира и индикаторите ще примигнат, което показва, че нагряването е стартирано. Устройството ще извибрира още веднъж, когато е готово за употреба. Функцията за автоматичен старт на устройството IQOS ILUMA е активирана по подразбиране и можеш да я изключиш през приложението на IQOS. Можеш да стартираш нагряването и ръчно с натискане на бутона на холдъра на IQOS ILUMA.

Само с едно докосване и смарт жестове можеш да провериш нивото на батерията или оставащото време до края на изживяването.

За да провериш нивото на батерията на холдъра на IQOS ILUMA, трябва да го повдигнеш. Индикаторите за батерията ще светнат. Ако светят два индикатора, това означава, че ти остават две сесии. Ако свети един, остава ти една сесия.
Устройството IQOS ILUMA ще стартира нагряване. Ако бързо прекратите сесията, е възможно да не се наложи да зареждате холдъра отново. Бъдете внимателни и използвайте само нови консумативи за всяка сесия.

Устройствата IQOS ILUMA са проектирани да се използват само с консумативи пригодени специално за тях. Не използвай IQOS ILUMA и/или неговите консумативи с предишни версии на IQOS, защото може да повредите устройството.
Твоят IQOS ILUMA PRIME трябва да стартира нагряването автоматично при поставяне на своя консуматив. Ако това не става, опитайте със следните стъпки.

Увери се, че ползваш правилния консуматив пригоден единствено за IQOS ILUMA PRIMEA Твоето устройство IQOS ILUMA PRIME работи само с новите консумативи пригодени за него.

Провери дали консумативът е поставен правилно. В правилната посока и до линията на филтъра.

Влез в приложението на IQOS. Провери дали функцията за автоматичен старт не е била деактивирана по невнимание.

Рестартирай устройството. Постави холдъра в джобното зарядно на IQOS ILUMA PRIME. Натисни бутона за включване за 10 секунди, докато индикаторите изгаснат. Индикаторите ще примигнат два пъти, за да покажат, че устройството е рестартирано. Ако холдърът на IQOS ILUMA PRIME стартира без поставен в него консуматив опитай следните стъпки.

Рестартирай устройството по начина, описан по-горе.

Изключи функцията за автоматичен старт през приложението на IQOS. Не забравяй – можеш да стартираш сесия с натискане на бутона за 2 секунди. Ако проблемът не се разреши, свържи се с нас или посети най-близкия магазин на IQOS за съдействие.

Устройствата IQOS ILUMA PRIME са проектирани да се използват само със собствени консумативи. Не използвай IQOS ILUMA PRIME и/или неговите консумативи с предишни версии на IQOS, защото може да повредите устройството.
Нищо няма да стане. Устройството IQOS ILUMA няма да се стартира. То работи само с консумативи пригодени единствено за него.

Устройствата IQOS ILUMA™ са проектирани да се използват само със собствени консумативи. Не използвай IQOS ILUMA и/или консумативите му с предишни версии на IQOS, защото може да повредиш устройството.
Една сесия продължава средно около 6 минути.
Едногодишната гаранция покрива производствени дефекти на електронните устройства IQOS ILUMA, както и на електронните аксесоари, като адаптер, кабел за зареждане и зарядни станции за IQOS.
Посочените тук случаи не се покриват от условията на гаранцията на IQOS ILUMA PRIME.

Продуктът функционира без прекъсване или грешки. Неизправност и/или повреда, причинена от нормално износване или по друг начин поради остаряване на продукта. Козметична повреда (като надраскване, вдлъбнатини, счупена пластмаса и др.), която не оказва влияние върху нормалната работа на продукта. Повреда, причинена от неправилна употреба, токов удар, неправилна поддръжка, контакт с течности или огън. Повреда или неизправност, дължаща се на употреба с несъвместим продукт, независимо дали е произведен от Филип Морис Интернешънъл или от трето лице. Повреда или неизправност, причинени от опит за отваряне, модифициране (включително модифициране на фърмуера) или ремонтиране, независимо дали от страна на потребителя или от сервиз, който не е оторизиран от производителя. Повреда или неизправност, причинени от неспазване на инструкциите за употреба на устройството в Ръководството за потребители или нарушаване на лицензния договор за фърмуера. Влошаване на работата на батерията на продукта. Батериите са консумативи и влошаването на тяхната работа и изхабяването им с течение на времето не е производствен дефект и е изключено от тази гаранция*. Продукт, съдържащ изцяло или частично неоригинални части. Продукт, чиито серийни номера са били премахнати или изменени. Неизправност, причинена от това, че продуктът не се използва с последната версия на фърмуера, освен в случаите, когато тази неизправност е възникнала поради дефект по отношение на материали или изработката. Обърни внимание, че съгласно условията на лицензионния договор за фърмуера (който е достъпен на уебсайта за съответния пазар) фърмуерът се предоставя такъв, какъвто е без каквато и да е гаранция. Неизправности, дължащи се на неправилна работа на функцията за автоматичен старт и/или смарт жестове*, не се отразяват на функционалността на продукта.