След изваждане на IQOS 3 от опаковката е необходимо джобното зарядно устройство да се зареди напълно посредством USB кабел и адаптер.

Джобното зарядно устройство е напълно заредено след като всички светлинни индикатори престанат да светят.

За зареждане на холдъра, е необходимо да го поставиш в джобното зарядно устройство и да натиснеш бутона за включване. След като индикаторът спре да мига (до 3 минути и половина) холдърът е зареден и готов за употреба.

Виж как да използваш своето IQOS 3 устройство във видеото или следвай инструкциите по-долу:

Извади холдъра на IQOS 3 от джобното зарядно и постави консуматива (стика) в него. Натисни и задръж бутона за няколко секунди, докато LED светлините спрат да мигат, и холдърът е готов за употреба.

Употребата на един стик трае около 6 минути или 14 вдишвания. За да използваш IQOS 3 отново, трябва да поставиш холдъра отново в джобното зарядно устройство и да изчакаш да се зареди за около 3 минути и половина.

ВВиж как да зареждаш своето IQOS 2.4P устройство във видеото и следвай съветите по-долу:

Зареждай джобното зарядно устройство единствено с USB кабела и адаптера към самото устройство.
Холдърът трябва да бъде зареждан след всяка употреба.
Веднъж заредено напълно, джобното зарядно устройство може да бъде използвано за зареждане на холдъра до 20 пъти.
Ако в холдъра има стик, капакът на джобното зарядно устройство няма да може да се затвори.
Можеш да заредиш джобното зарядно устройство независимо дали в него е поставен холдър или не.
Не е необходимо джобното зарядно устройство да бъде напълно заредено, за да осигури зареждане на холдъра, но препоръчваме пълното му зареждане преди първата употреба.
Съветваме да свикнеш да зареждаш своето джобно зарядно всяка вечер, така както правиш с мобилния си телефон.

За пълно зареждане на джобното зарядно устройство са необходими около 120 минути.
Не, не е нужно джобното зарядно да е винаги напълно заредено, за да го използвате за зареждане на холдъра. Холдърът може да бъде зареден и в джобно зарядно, което не е напълно заредено. Моля имайте предвид, че когато джобното зарядно е напълно заредено, можете да зареждате холдъра си в до 20 пъти.
За постигане на оптимална работа на холдъра препоръчваме да почиствате нагряващата пластина на холдъра и зоните около нея, както и капачето, като ползвате инструмента за почистване и клечки за почистване IQOS всеки ден. Преди ръчното почистване на холдъра, капачето трябва да се дръпне и отстрани. Когато капачето е отстранено от холдъра, то може да се почиства с течаща вода. Капачето трябва да е напълно подсушено преди да го поставите отново на холдъра. Никога не ползвайте препарати за почистване, разтворители, химикали, летливи вещества, въздух под налягане или други субстанции (различни от чиста вода) за почистване на капачето на холдъра или инструмента за почистване.
Холдърът нагрява тютюна в тютюневия стик до температура, която не надвишава 350° C. По време и след употреба капачето на холдъра, в което се поставя тютюневия стик, може да се загрее. Това е нормално.
IQOS 3 е разработен за употреба в широк диапазон от климатични условия, но оптимална работа се осигурява, когато устройството се използва при температури на въздуха в диапазона от 0℃ до 50℃. Не допускайте IQOS 3 да попада в досег с вода и не го излагайте на пряка слънчева светлина и/или на високи температури. Не оставяйте устройството за дълъг период от време на горещи места, например в автомобили, защото литиево-йонната батерия или електрическата платка може да се повредят, или работата им да се влоши значително.
Понякога е нормално при стартиране на предварителното нагряване холдърът да изпуска малко пара.