Loading...

Почистване на IQOS 3 Multi

Почистване на IQOS 3 Multi

Научи как да почистваш своя IQOS 3 Multi

Как да почистиш IQOS 3 Multi?

Важно е да поддържаш чист IQOS, за да осигуриш оптимална работа на устройството.

  1. Преди да започнеш с почистването, остави IQOS 3 Multi да изстине след последната употреба.

  2. Отвори инструмента за почистване и се увери, че е в добро състояние (например не е деформиран).

  3. Свали капачката на устройството и внимателно постави инструмента за почистване в устройството. Не завъртай докато инструмента не докосне дъното на устройството.

  4. Завърти инструмента 2-3 пъти бавно и внимателно, без да прилагаш натиск. Извади инструмента за почистване без завъртане.

  5. Използвай IQOS клечки за почистване, за да почистиш IQOS 3 Multi отвътре. Не докосвай пластината! Не забравяй да почистиш и капачката на IQOS 3 Multi, от горната и долната част, отново с IQOS клечките за почиствне.

Други видеа

Зареждане на IQOS 3 Multi
Научи как да зареждаш своя IQOS 3 Multi
Употреба на IQOS 3 Multi
Научи как да използваш IQOS 3 Multi
Свържи се с екипа по поддръжка
IQOS e електронно устройство за нагряване на тютюн. Употребата му по предназначение не е без риск и е само за пълнолетни.