Loading...

Употреба на IQOS 3

Употреба на IQOS 3

Научи как да използваш IQOS 3

Как да използваш IQOS 3?

Бързо ръководство стъпка по стъпка:

  1. Провери дали джобното зарядно устройство на IQOS 3 е включено като натиснеш бутона му за 1 секунда.
    Ако светлинните индикатори на джобното зарядно устройство се включват, устройството е готово за употреба. Ако не светват, включи джобното зарядно устройство на IQOS 3, като задържиш бутона му за 4 секунди, или зареди устройството с оригиналните IQOS кабел и адаптер.

  2. Отвори капака на джобното зарядно устройство на IQOS 3, постави холдъра в зарядното устройство и затвори капака.

  3. Малкият светлинен индикатор в горната част на джобното зарядно устройство примигва докато холдърът се зарежда. Когато индикаторът изгасне, холдърът е готов за употреба.

  4. Извади холдъра от зарядното устройство и внимателно постави стик до сребърната линия. Не завъртай стика в холдъра, това ще повреди нагряващата пластина!

  5. Натисни и задръж бутона на холдъра на IQOS 3. След като извибрира еднократно, светлинният индикатор на холдъра ще започне да пулсира бавно. След като извибрира два пъти, индикаторът ще остане да свети постоянно в бяло. Това означава, че IQOS е готов за употреба.

  6. Когато светлинният индиатор на холдъра избледнее, времето за употреба на IQOS е свършило. Дръпни капачето на холдъра и внимателно извади използвания стик. Постави холдъра обратно в джобното зарядно за да го презаредиш.

Други видеа

Зареждане на IQOS 3
Научи как да зареждаш своя IQOS 3
Почистване на IQOS 3
Научи как да почистваш своя IQOS 3
Свържи се с екипа по поддръжка
IQOS e електронно устройство за нагряване на тютюн. Употребата му по предназначение не е без риск и е само за пълнолетни.