Loading...

Употреба на IQOS 3 Multi

Употреба на IQOS 3 Multi

Научи как да използваш IQOS 3 Multi

Как да използваш IQOS 3 Multi?

Бързо ръководство стъпка по стъпка:

  1. Провери дали IQOS 3 Multi е включен, като натиснеш бутона му за 1 секунда.
    Ако светлинните индикатори в долната част на устройството се включват, устройството е готово за употреба. Ако не светват, включи IQOS 3 Multi, като задържиш бутона му за 4 секунди, или зареди устройството с оригиналните IQOS кабел и адаптер.

  2. Завърти капака на IQOS 3 MULTI и постави консуматива. Постави го внимателно до сребърната линият (увери се, че не въртиш тютюневия стик).

  3. Задръж бутона, докато извибрира. Лампичката ще започне да пулсира, когато IQOS 3 MULTI се нагрява.

  4. После IQOS 3 MULTI ще извибрира два пъти и лампичката ще светне постоянно с бял цвят. Това означава, че устройството е готово за използване!

  5. Когато лампичката започне на пулсира и устройството отново извибрира два пъти, това означава, че времето за употреба на IQOS 3 MULTI е почти свършило.

  6. Когато лампичката избледнее, извади използвания тютюнев стик. Сега можеш да използваш IQOS 3 MULTI отново, когато пожелаеш.

Други видеа

Почистване на IQOS 3 Multi
Научи как да почистваш своя IQOS 3 Multi
Зареждане на IQOS 3 Multi
Научи как да зареждаш своя IQOS 3 Multi
Свържи се с екипа по поддръжка
IQOS e електронно устройство за нагряване на тютюн. Употребата му по предназначение не е без риск и е само за пълнолетни.