Loading...

Зареждане на IQOS 3 DUO

Зареждане на IQOS 3 DUO

Научи как да зареждаш своя IQOS 3 DUO

Как да заредиш IQOS 3 DUO?

Увери се, че холдърът и джобното зарядно устройство на IQOS 3 са винаги в готовност, когато са ти нужни.

  1. Натисни бутона на джобното зарядно устройство на IQOS 3 DUO, за да провериш нивото на батерията. Мигащ светлинен индикатор в горната част на зарядното устройство сигнализира за изтощена батерия. Включи джобното зарядно устройство на IQOS 3 DUO в електрически контакт, като използваш оригинален IQOS адаптер и кабел. Сега мигащият индикатор показва, че устройството се зарежда. Когато всички четири светлини на продълговатия индикатор за състоянието светят постоянно, това означава, че батерията е напълно заредена, което е достатъчно за до 20 употреби. 

  2. Провери индикаторите за състоянието върху холдъра на IQOS 3 DUO. Два светещи индикатора означават, че холдърът е напълно зареден и можеш да го използваш два пъти. Ако само един от индикаторите свети, това означава, че ти е останала само една употреба. Ако лампичките не светят, това означава, че е време да заредиш холдъра.

  3. За да заредиш холдъра след употреба, издърпай капачето и внимателно извади използвания стик. Постави холдъра на IQOS 3 DUO в зарядното устройство. Провери двата малки светлинни индикатора в горната част на зарядното устройство. Ако индикаторите мигат, холдърът на IQOS 3 DUO се зарежда. Когато и двата светлинни индикатора светят постоянно, това означава, че холдърът на IQOS 3 DUO е готов за две поредни употреби.

  4. След като използваш 20 тютюневи стика, презареди зарядното устройство с оригиналния IQOS кабел и адаптeр.

Други видеа

Почистване на IQOS 3 DUO
Научи как да почистваш своя IQOS 3 DUO
Употреба на IQOS 3 DUO
Научи как да използваш IQOS 3 DUO
Свържи се с екипа по поддръжка
IQOS e електронно устройство за нагряване на тютюн. Употребата му по предназначение не е без риск и е само за пълнолетни.