Loading...

Употреба на IQOS 3 DUO

Употреба на IQOS 3 DUO

Научи как да използваш IQOS 3 DUO

Как да използваш IQOS 3 DUO?

Бързо ръководство стъпка по стъпка:

  1. Провери дали джобното зарядно устройство на IQOS 3 DUO е включено като натиснеш бутона му за 1 секунда.
    Ако светлинните индикатори на джобното зарядно устройство се включват, устройството е готово за употреба. Ако не светват, включи джобното зарядно устройство на IQOS 3 Duo, като задържиш бутона му за 4 секунди, или зареди устройството с оригиналните IQOS кабел и адаптер.

  2. Отвори капака на джобното зарядно устройство на IQOS 3 DUO, постави холдъра в зарядното устройство и затвори капака.

  3. Провери двата малки светлинни индикатора за състоянието на холдъра, в горната част на джобното зарядно, за да видиш нивото на батерията. Ако някой от тях премигва, това значи, че холдъдрът се зарежда. Когато и двете лампички изгаснат, холдърът е готов за две поредни употреби.

  4. Извади холдъра от зарядното устройство и внимателно постави стик до сребърната линия. Не завъртай стика в холдъра, това ще повреди нагряващата пластина!

  5. Натисни и задръж бутона на холдъра на IQOS 3 DUO. След като устройството извибрира еднократно, светлинните индикатори на холдъра ще започнат да пулсират бавно. След още две вибрации, индикаторите ще останат да светят постоянно в бяло. Това означава, че IQOS е готов за употреба.

  6. След още две вибрации светлинният индикатор ще започне да избледнява. Това означава, че времето за употреба на IQOS свършва. Дръпни капачето на холдъра и внимателно извади използвания стик. Натисни бутона на холдъра, за да видиш състоянието на устройството. Ако един от индикаторите на холдъра свети, това означава, че е останала една употреба. Можеш да използваш IQOS отново или да поставиш холдъра отново в зарядното устройство.

Други видеа

Почистване на IQOS 3 DUO
Научи как да почистваш своя IQOS 3 DUO
Зареждане на IQOS 3 DUO
Научи как да зареждаш своя IQOS 3 DUO
Свържи се с екипа по поддръжка
IQOS e електронно устройство за нагряване на тютюн. Употребата му по предназначение не е без риск и е само за пълнолетни.