Loading...

Почистване на IQOS 3

Почистване на IQOS 3

Научи как да почистваш своя IQOS 3

Как да почистиш IQOS 3?

Важно е да поддържаш чист IQOS, за да осигуриш оптимална работа на устройството.

  1. Преди да започнеш с почистването, остави холдъра на IQOS 3 да изстине след последната употреба.

  2. Отвори инструмента за почистване и се увери, че е в добро състояние (например не е деформиран).

  3. Свали капачката на холдъра и внимателно постави инструмента за почистване в холдъра. Не завъртай докато инструмента не докосне дъното на холдъра.

  4. Завърти инструмента 2-3 пъти бавно и внимателно, без да прилагаш натиск. Извади инструмента за почистване без завъртане.

  5. Използвай IQOS клечки за почистване, за да почистиш холдъра отвътре. Не докосвай пластината! Не забравяй да почистиш и капачето на холдъра, от горната и долната му част, отново с клечките за почиствне на IQOS.

Други видеа

Зареждане на IQOS 3
Научи как да зареждаш своя IQOS 3
Употреба на IQOS 3
Научи как да използваш IQOS 3
Свържи се с екипа по поддръжка
IQOS e електронно устройство за нагряване на тютюн. Употребата му по предназначение не е без риск и е само за пълнолетни.