Loading...
Вземи IQOS за 15 дни без ангажимент за покупка

Най-доброто от света на науката се среща с най-доброто от света на технологиите

НИЕ ВЯРВАМЕ В НАУКАТА

Вярваме, че нашата наука може да промени живота на 1.1 милиарда пушачи по света. През последните 10 години учените от нашите научно-изследователски центрове работиха по осъществяването на една идея от фундаментално значение за всички тези пушачи по света: да разработят продукти, които са по-малко вредни в сравнение с цигарите. Над 430 учени и инженери в нашия научноизследователски център в Швейцария разработиха IQOS - иновативно устройство за нагряване на тютюн.
До момента IQOS премина през строга научна оценка, включваща 18 неклинични и 10 клинични проучвания. Резултатите от тях показват, че въпреки че употребата на IQOS не е без риск, преминаването към него носи по-малък риск в сравнение с продължителното пушене. Тук можете да разберете повече за научните данни за IQOS

iqos

IQOS: ПО-МАЛКА ТОКСИЧНОСТ ОТ ЦИГАРИТЕ

iqos iqos
IQOS: Ние прилагаме установената научна практика и подлагаме нашите продукти на задълбочени изпитвания, преди те да стигнат до потребителите. IQOS преминава тестове и оценка в нашите лаборатории, които се изискват при изпитванията на лекарства и на редица потребителски стоки. Тези лабораторни анализи показват, че намалението на концентрациите на вредни вещества в парата на IQOS води до значително намаление на токсичността. И това е само малка част от нашата работа като тези анализи са от ключово значение преди IQOS да бъде тестван в клинични проучвания с групи доброволци.
iqos

КЛИНИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ

iqos
За да докажем, че парата, образуванa при употребата на IQOS има по-ниска концентрация на вредни вещества в сравнение с цигарения дим, ние направихме измерания при стотици пушачи, които участваха в нашата програма за клинични проучвания (част от тях преминават на IQOS, а останалите – не). Тези проучвания показват, че когато пушачите преминават на IQOS,  се отчита по-малко излагане на вредни вещества и отчетеното е почти същото, както при пушачи, които са спрели да пушат конвенионални цигари. (Но имайте предвид, че пълният отказ от употреба на изделия, съдържащи никотин, е най-добрият избор и че IQOS не е алтернатива на отказа.) И още, ние оценихме дали пълното преминаване на IQOS може да повлияе на редица маркери за риск, за които е известно, че са свързани със заболяванията, причинявани от пушенето. Нашите проучвания показват, че пълното преминаване на IQOS води до благоприятни промени при всички тези маркери за риск. Но нещата не свършват дотук.

ДЪЛГОСРОЧНИ ПРОУЧВАНИЯ

ДЪЛГОСРОЧНИ ПРОУЧВАНИЯ

След като IQOS започне да се предлага на пазара, проучванията вече не се провеждат в изследователска среда, а в реални условия. IQOS се предлага само от няколко години на различните пазари по света и милиони пушачи спряха цигарите и преминаха на него. Когато толкова голям брой хора ползват тази бездимна технология, ние вече можем да изследваме как и от кого се употребява IQOS, за да допълним информацията от нашите проучвания преди пускане на пазара и да направим всичко възможно да не допускаме той да се ползва от хора, за които този продукт не е предназначен. Ние още следим и получени от потребители съобщения за нежелани ефекти.
Дългосрочните проучвания евентуално ще ни помогнат след време да разберем повече дали има и рискове от развитие на конкретни заболявания при употреба на IQOS. Събирането на данни с цел да получим отговор на този въпрос ще отнеме време, но това е правилният избор. До момента данните показват по-добър рисков профил на IQOS в сравнение с продължителното пушене

КАТРАНИ

"Катрани" е понятие, с което се обозначава общото тегло на остатъка от цигарения дим, без никотина и водата, след изгарянето на тютюна. Понятието "катрани" се свързва традиционно с остатъка от цигарения дим и то не е съвсем приложимо за тютюневата пара, образувана при употребата на IQOS — факт, потвърден от редица проучвания. При пушене на цигара белият цвят на филтъра става жълт или кафяв, което онагледява катраните, които се отделят в дима на цигарите под формата на твърди частици. Разбира се, нещата не са толкова прости и в лабораторни условия учените могат да улавят твърдите частици от дима върху филтърни подложки, като извличат водата и никотина, за да измерят теглото им. Именно това са катраните - теглото на остатъка, измерено лабораторно. Можем също така да измерим и теглото на тютюневата пара, образувана при употребата на IQOS, в която водата и глицеринът представляват около 90% от теглото й. Тютюневата пара от IQOS не съдържа твърди частици. Т.е. това, което остава на филтърната подложка е нещо много различно и то не може да се сравни с дима от цигарите, защото той има фундаментално различен състав.
Ето един друг пример: ако може да се улови количеството отработени газове от дизелов и от водороден автомобил, те ще имат еднакво тегло, но ще означава ли това, че те имат еднакъв състав? Не. За да се направи сравнение на състава, двата автомобила трябва да образуват еднакви отработени газове. Същото е и при тютюневите изделия. Важно е да се сравнява съставът, а на просто общото тегло на остатъка ("катраните") в цигарения дим спрямо тютюневата пара на IQOS. Здравни институции, като Световната здравна организация, посочват, че “Катраните не е нужно да се измерват, тъй като не са надежна база за регулиране на тютюна и концентрациите може да бъдат подвеждащи” [източник: WHO, Report on the Scientific Basis of Tobacco Product Regulation: Fifth Report of a WHO Study Group, 2015]. Подобни изявления има и от други водещи държавни органи.
Важно е да се разбере, че при IQOS няма катрани в общоприетия смисъл, както в цигарения дим. В сравнение с цигарите той е по-добрият избор. Важна информация: IQOS не е без риск.
IQOS e електронно устройство за нагряване на тютюн. Употребата му по предназначение не е без риск и е само за пълнолетни.