Loading...

Диагностика на IQOS 3 DUO

Поддръжка за твоето устройство

Провери дали устройството ти е заредено

Първо провери дали джобното зарядно устройство на IQOS 3 DUO е включено, като натиснеш бутона му за 1 секунда. Светлинните индикатори трябва да се включат. Ако не се включат, натисни и задръж бутона за 4 секунди.
Ако все още не виждаш светещи индикатори, зареди джобното зарядно устройство, като използваш стандартния IQOS адаптер и кабел*.

За да установиш дали холдърът на IQOS 3 DUO е зареден, просто натисни бутона на джобното зарядно устройство (като холдърът е поставен вътре). Ако поне един от кръглите индикатори в горната част на джобното зарядно устройство свети постоянно, холдърът е готов за използване. Ако индикаторът пулсира, това означава, че в момента устройството се зарежда. Алтернативно просто извади холдъра и провери дали неговите индикатори светят. Ако поне един свети, това означава, че холдърът е зареден и готов за използване.

* Имай предвид, че USB портовете на лаптопите може да нямат достатъчна мощност, за да заредят твоето джобно зарядно устройство. Препоръчваме ти вместо това да използваш електрически контакт. 

Рестартирай устройството си

Ако IQOS 3 DUO е зареден, но не работи, може да се наложи да го рестартираш. За да направиш това, натисни бутона на зарядното устройство, докато лампичките избледнеят постепенно, после отпусни бутона. Всички лампички за състоянието ще изгаснат, ще премигнат два пъти и после постепенно ще светнат като потвърждение, че е направено рестартиране. 

Разгледай как мигат светлинните индикатори

Ако примигнат два пъти в бял цвят: IQOS 3 DUO може да е извън температурния диапазон на работа (0° – 50°C). Ако околната температура е ниска, опитай да затоплиш устройството в ръката си поне за 1 минута. Ако е твърде горещо, премести устройството на по-студено място и изчакай да изстине. Възможно е IQOS 3 DUO да има нужда от автоматично почистване - постави холдъра в джобното зарядно устройство и затвори капака.  


Ако мигат в червен цвят: Рестартирай IQOS 3 DUO. Ако червената лампичка продължи да свети, свържи се с отдела за обслужване на клиенти.

Почисти устройството си

За да се насладиш на продукта трябва да почистваш редовно холдъра с инструмента за почистване и IQOS клечките за почистване.

Провери устройството за физически повреди

Провери дали нагряващата пластина на IQOS 3 DUO не е счупена и дали няма друга физическа повреда. Ако е така, моля, свържи се с центъра за обслужване на клиенти.

За да избегнеш счупване на пластината, внимавай да не натискаш силно, когато почистваш холдъра на IQOS 3 DUO. Поставяй инструмента за почистване внимателно, и никога не върти стика, докато е в холдъра. Това движение може да повреди нагряващата пластина.

IQOS CARE PLUS – Повече грижа за теб и за твоя IQOS! Програмата предоставя услуги при случайно увреждане, помощ в чужбина, достъп до специални отстъпки и индивидуална грижа с IQOS*.


*Съгласно Общите условия на IQOS Care Plus

Научи повече
Свържи се с екипа по поддръжка
IQOS e електронно устройство за нагряване на тютюн. Употребата му по предназначение не е без риск и е само за пълнолетни.