Loading...

Диагностика на IQOS 3 Multi

Поддръжка за твоето устройство

Провери дали устройството ти е заредено

Натисни бутона на твоето IQOS 3 Multi устройство; светлинните индикатори за състоянието на батерията (в долната част на устройството) трябва да се включат. Ако не се включат, натисни и задръж бутона за 4 секунди, докато индикаторите се включат. Те трябва да светят постоянно, когато натиснеш бутона отново.

Ако не виждаш светещи индикатори, зареди IQOS 3 MULTI в продължение на най-малко 20 минути, като затвориш капачето и използваш стандартния IQOS адаптор и кабел*. Препоръчваме ти да заредиш изцяло IQOS 3 MULTI. Това може да отнеме до 75 минути. След като батерията се зареди напълно, светлинните индикатори за състоянието на батерията ще се изключат.


* Имай предвид, че USB портовете на лаптопите може да нямат достатъчна мощност, за да заредят твоето устройство. Препоръчваме ти вместо това да използваш електрически контакт.

Рестартирай устройството си

Ако IQOS 3 MULTI е заредено, но пак не работи, следващата стъпка е да рестартираш устройството.

Натисни и задръж бутона на твоето устройство за около 10 секунди. Всички индикатори се включват за кратко и примигват в бяло, което показва, че устройството е рестартирано.

Почисти устройството си

Трудност при вдишванията, недостатъчно аерозол или неприятен вкус - всичко това може да се реши с редовно почистване на устройството с инструмента за почистване и IQOS клечките за почистване.

IQOS 3 Multi не стартира?

Ако твоето IQOS 3 MULTI устройство не стартира, понякога това може да се дължи на остатъци от тютюн, които възпрепятстват стартирането му. Просто отстрани капачката и почисти плоската повърхност до камерата за нагряване, както и вътрешността на капачката, като използваш клечка за почистване IQOS.

Провери температурата на която работи IQOS

Виждаш ли червена светлина на IQOS 3 Multi?

Причина за това може да бъде температурата. IQOS 3 Multi работи в температурен диапазон от 0° до 50°C. Ако околната температура е ниска, опитай да затоплиш устройството в ръката си поне за 1 минута. Ако е твърде горещо, премести IQOS 3 Multi на по-студено място и изчакай да изстине.

Провери устройството за физически повреди

Провери дали нагряващата пластина на IQOS 3 Multi не е счупена и дали няма друга физическа повреда. Ако е така, моля, свържи се с центъра за обслужване на клиенти.

За да избегнеш счупване на пластината внимавай да не натискаш силно, когато почистваш IQOS 3 Multi. Поставяй инструмента за почистване внимателно, и никога не върти стика, докато е в холдъра. Това движение може да повреди нагряващата пластина.

IQOS CARE PLUS – Повече грижа за теб и за твоя IQOS! Програмата предоставя услуги при случайно увреждане, помощ в чужбина, достъп до специални отстъпки и индивидуална грижа с IQOS*.


*Съгласно Общите условия на IQOS Care Plus

Научи повече
Свържи се с екипа по поддръжка
IQOS e електронно устройство за нагряване на тютюн. Употребата му по предназначение не е без риск и е само за пълнолетни.