Loading...
Поддръжка
Диагностика на IQOS 3 Multi

Следвайте посочените инструкции:

IQOS 3 Multi работи в темературен диапазон от 0° до 50°C. Ако температурата на въздуха е ниска, опитай да затоплиш устройството в ръка за поне 1 минута.
Натисни и задръж бутона за нагряване на IQOS 3 Multi докато индикаторът не примигне в бяло и не усетиш вибрация. Когато индикаторът започне да свети постоянно в бяло, можеш да започнеш употребата на продукта. Внимавай да не натиснеш бутона на IQOS 3 Multi отново, защото може да изключиш устройството. Нагряването ще започне, само ако капакът отгоре е отворен.
Рестартирай IQOS 3 Multi като натиснеш и задръжиш бутона на устройството за 8 секунди. Всички индикатори се включват за кратко и примигват в бяло, което показва, че устройството е рестартирано.
Провери дали IQOS 3 Multi е включено. Включи го в електрическата мрежа и провери дали се зарежда (поне два светлинни индикатора светят постоянно в бяло). Имай предвид, че USB портовете на лаптопите може да не са достатъчно мощни за зареждане на устройството, ако то е напълно изтощено. Натисни бутона на IQOS 3 Multi един път и виж дали индикаторите се включват. Ако не, натисни и задръж бутона отново за 4 секунди.
Свържи се с екипа по поддръжка