Loading...

Диагностика на IQOS 3

Поддръжка за твоето устройство

Провери дали устройството ти е заредено

Първо провери дали джобното зарядно на устройството IQOS 3 е включено, като натиснеш бутона му за 1 секунда. Светлинните индикатори трябва да се включат. Ако не се включат, натисни и задръж бутона за 4 секунди.

Ако все още не виждаш светещи индикатори, зареди джобното зарядно устройство, като използваш стандартния IQOS адаптер и кабел*.


За да установиш дали холдърът на IQOS 3 е зареден, просто натисни бутона на джобното зарядно устройство (като холдърът е поставен вътре). Ако кръглият индикатор в горната част на джобното зарядно устройство свети постоянно, холдърът е готов за използване. Ако индикаторът пулсира, това означава, че в момента устройството се зарежда. Алтернативно, извади холдъра и провери дали неговият индикатор свети. Ако свети, това означава, че холдърът е зареден и готов за използване.


* Имай предвид, че USB портовете на лаптопите може да нямат достатъчна мощност, за да заредят твоето джобно зарядно устройство. Препоръчваме ти, вместо това, да използваш електрически контакт.

Рестартирай устройството си

Ако IQOS 3 е зареден, но пак не работи, следващата стъпка е да рестартираш устройството.

Постави холдъра в джобното зарядно устройство. Натисн и задръж бутона на джобното зарядно за 10 секунди. Всички индикатори се включват за кратко и примигват в бяло, което показва, че устройството е рестартирано.

Почисти устройството си

За да се насладиш на продукта трябва да почистваш редовно холдъра с инструмента за почистване и IQOS клечките за почистване.

Холдърът не се зарежда?

Ако холдърът на IQOS 3 не се зарежда нормално, е възможно контактните почърхности да се нуждаят от почистване. Почисти ги с клечките за почистване IQOS, като изчакаш да изсъхнат добре преди да върнеш холдъра в джобното зарядно устройство.

Използвай IQOS при подходящи температурни условия

Виждаш ли червена светлина на джобното зарядно устройство или на холдъра на IQOS 3?

Причина за това може да бъде температурата. IQOS 3 работи в температурен диапазон от 0° до 50°C. Ако околната температура е ниска, опитай да затоплиш холдъра на IQOS 3 в ръката си поне за 1 минута. Ако е твърде горещо, премести устройството на по-студено място и изчакай да изстине.

Провери устройството за физически повреди

Провери дали нагряващата пластина на IQOS 3 не е счупена и дали няма друга физическа повреда. Ако е така, моля, свържи се с центъра за обслужване на клиенти.

За да избегнеш счупване на пластината, внимавай да не натискаш силно, когато почистваш холдъра на IQOS 3. Поставяй инструмента за почистване внимателно и никога не върти стика, докато е в холдъра. Това движение може да повреди нагряващата пластина.

IQOS CARE PLUS – Повече грижа за теб и за твоя IQOS! Програмата предоставя услуги при случайно увреждане, помощ в чужбина, достъп до специални отстъпки и индивидуална грижа с IQOS*.


*Съгласно Общите условия на IQOS Care Plus

Научи повече
Свържи се с екипа по поддръжка
IQOS e електронно устройство за нагряване на тютюн. Употребата му по предназначение не е без риск и е само за пълнолетни.