Loading...
Поддръжка
IQOS 3 Диагностика
Холдър
Джобно зарядно устройсто

Следвайте посочените инструкции:

Провери за възможни повреди на адаптера или USB кабела. Ако установиш повреда, опитай с нов адаптер или кабел. Устройствата IQOS са разработени за употреба само с оригиналните адаптери, предназначени за IQOS, с цел да се осигури оптимално зареждане.
Провери дали джобното зарядно е включено. Натисни бутона на джобното зарядно един път и виж дали индикаторите се включват. Ако не, натисни и задръж бутона отново за 4 секунди. Включи устройството в електрическата мрежа за поне 20 минути. Имай предвид, че USB портовете на лаптопите може да не са достатъчно мощни за зареждане на джобното зарядно, ако то е напълно изтощено. Препоръчваме пълно зареждане, което изисква 2 часа.
Рестартирай джобното зарядно. Натисн и задръж бутона на джобното зарядно за 8 секунди. Всички индикатори се включват за кратко и примигват в бяло, което показва, че устройството е рестартирано.
Ползвай почистваща клечка за IQOS, за да почистиш конектора на холдъра (долната част на устройството). Конекторът на холдъра трябва да е съвсем сух. Постави холдъра отново в джобното зарядно (не забравяй, че магнитният конектор на холдъра трябва да сочи надолу).
Свържи се с екипа по поддръжка