Loading...
Поддръжка

Често задавани въпроси

Устройство IQOS

Каквo е IQOS?

IQOS е система за нагряване на тютюн, състояща се от холдър и джобно зарядно устройство. IQOS е предназначен за употреба само на нагреваеми тютюневи изделия –тютюневи стикове със специфични технически характеристики.

IQOS HeatControl™ е разработена в Швейцария технология за контрол на температурата, при която тютюнът се нагрява до 350°C, без да протича процес на горене. При нагряването се образува пара, няма дим и пепел, и се отделя по-малко мирис.

IQOS електронна цигара ли е?

Не. IQOS не е електронна цигара. Електронните цигари образуват пара от нагряване на течност, съдържаща никотин. При IQOS парата се образува от нагряване на тютюна, който се съдържа в стиковете.

Безопасно електронно устройство ли е IQOS?

Холдърът и джобното зарядно на усторойството за нагряване на тютюн IQOS са разработени като безопасни компоненти на електронното устройство и следва да се използват съгласно инструкциите в ръководството за потребители.


И двата компонента на устройството съответстват на изискванията на ЕС за безопасност на потребителските електронни уреди, което е обозначено със знак „CE“ (Европейско съответствие) на опаковката.


Повече информация можеш да намериш в ръководството за потребители, в кутията на твоето устройство.

Къде мога да закупя IQOS В България?

Можете да закупите IQOS по няколко начина: през онлайн магазина, в някой от официалните IQOS магазини, в IQOS зоните на бензиностанции OMV или като заявите посещение от IQOS специалист.

Къде се произвежда IQOS?

IQOS холдърът и джобното зарядно устройство са разработка на научноизследователския център на Филип Морис Интернешънъл в Швейцария. Производството и сглобяването им е възложено от „Филип Морис Продъктс“ С.А., Швейцария на производител на електроника в Малайзия.

Мога ли да ползвам IQOS в затворени помещения?

За разлика от пушенето на тютюневи изделия като цигари и друти тютюневи изделия за пушене, при които има горене, употребата на IQOS, при която се отделя пара в резултат на нагряване, не се регулира в националното законодателство. Тютюнопушенето в закрити обществени места е забранено от закона (чл. 56 от Закона за здравето). Съставът на парата от IQOS се различава съществено от цигарения дим. В крайна сметка е по преценка на всеки собственик на закрито обществено място да избере дали да разреши или да ограничи употребата на продукти, които генерират пара, в съответното място. Потребителите на IQOS трябва да спазват правилата, определени от собственика на съответното закрито обществено място. В допълнение, IQOS потребителите следва да прилагат разумна преценка по отношение на това къде и около кого да употребяват тези продукти и да ги употребяват по отговорен начин около непушачи и непълнолетни лица.

Какви са оптималните условия за съхранение на устройството IQOS?

Като електронно устройство, трябва да държиш IQOS далеч от вода и да избягваш излагането му на пряка слънчева светлина или топлина.

Избягвай да оставяш устройството IQOS продължително време на високи температури, като например в кола, защото батерията или електронните компоненти може да се повредят и работата им може да се влоши значително.

Как да почиствам своя IQOS?

Можеш лесно да почистиш холдъра на устройството IQOS и капачето към него. Гледай видеото за почистване за твоето устройство или следвай инструкциите по-долу.

Видео: Почистване на IQOS 3 DUO
Видео: Почистване на IQOS 3
Видео: Почистване на IQOS 3 Multi
Видео: Почистване на IQOS 2.4P

IQOS холдър:

 • Подготовка
  1. Изключи холдъра на IQOS;
  2. Изчакай поне 30 секунди, за да се охлади острието в холдъра;
  3. Свали капачето;
  4. Отвори инструмента за почистване на IQOS и провери дали не е деформиран и дали е достатъчно чист.

 • Поставяне
  1. Постави инструмента за почистване на IQOS в холдъра внимателно, без завъртне, докато достигне дъното на камерата на нагревателя.

 • Почистване
  1. Внимателно завърти инструмента за почистване на IQOS 2-3 пъти, без натискане;
  2. Спри въртенето иизвади инструмента от холдъра, отново без завъртане;
  3. Леко потупай холдъра и инструмента за почистване, за да премахнеш остатъците от тютюн.

 • Финално – използвай почистващи клечки за IQOS.
  1. Постави изправена почистваща клечка за IQOS в камерата на холдъра;
  2. Не натискай и не удряй острието, за да избегнеш нежелана повреда;
  3. Постарай се да не докосваш острието с клечката за почистване;
  4. Ако почистващата клечка за IQOS заседне в камерата на холдъра, не пристъпвай към изваждането и със сила. В такъв случай, използвай отново инструмента за почистване на IQOS и повтори горните стъпки.
 • IQOS капаче:
  1. Почисти капачето на IQOS отгоре, като използваш почистващи клечки за IQOS;
  2. Почисти дъното на капачето с инструмента за почистване на IQOS:
   1. Вкарай инструмента за почистване на IQOS до дъното на капачето;
   2. Без да натискаш, внимателно завърти инструмента за почистване на IQOS 2 - 3 пъти;
   3. Спри да въртиш и внимателно потупай капачето и инструмента за почистване на IQOS, за да премахнеш остатъците от тютюн, които може да са останали.

Какво представлява уебсайтът PMI Science ?

PMI Science (www.pmiscience.com) предоставя информация за усилията на Филип Морис Интернешънъл за разработване и оценка на продукти, които имат потенциал за намаляване на индивидуалния риск и вредата за населението като цяло от употребата на тютюн. Уебсайтът е предназначен за учени, експерти по обществено здраве, регулаторни органи и всички други заинтересовани страни с интерес в областта на политиките за тютюна. Сайтът няма за цел реклама или маркетинг.

Как да почистя инструмента за почистване на IQOS?

Внимателно потупай инструмента за почистване на IQOS отгоре, за да премахнеш евентуално останалите остатъци от тютюн.

Не почиствай инструмента с вода, за да избегнеш навлизането на влага в електронните елементи на холдъра на IQOS.

Колко често трябва да почиствам своя IQOS?

Препоръчваме да почистваш своето устройство IQOS веднъж на ден. Ако желаеш, можеш да почистваш и по-често устройството си за оптимална поддръжка.

Редовното почистване на твоя IQOS осигурява лесно и безпроблемно почистване.

Използвай само оригиналния инструмент за почистване на IQOS, за да почистваш своя IQOS.

Какво трябва да направя, ако моето устройство IQOS не работи?

Ако твоето устройство IQOS не работи, опитай да решиш проблема като последваш стъпките за диагностика на IQOS тук:

IQOS 3 DUO
IQOS 3
IQOS 3 Multi
IQOS 2.4P

Ако устойството не работи, свържи се с Центъра ни за обслужване на клиенти чрез някой от следните канали:

тел: 0800 40004
Онлайн чат в долния десен ъгъл на екрана
Viber: IQOS България
Facebook: IQOS Bulgaria
Twitter: @IQOS_Support_BG
Имейл: contact.bg@iqos.com

или потърси съдействие в най-близкия до теб IQOS магазин

IQOS 3 DUO

С какво е по-различен IQOS 3 DUO от предишните устройства?

IQOS 3 DUO е с най-бързо зареждащия се холдър от всички устройства IQOS досега.

 • холдърът позволява две последователни употреби без презареждане
 • холдърът се зарежда по-бързо:
  • най-малко с 2 минути и 20 секунди по-бързо в сравнение със зареждането на холдъра на IQOS 2.4 Plus*
  • най-малко с 1 минута и 40 секунди по-бързо в сравнение със зареждането на холдъра на IQOS 3*
 • в него е интегрирана нашата система IQOS ProtectPlus™ за по-добра защита и надеждност и NFC чип за лесна регистрация и достъп до уебсайта на IQOS

* при условие че холдърът на IQOS 3 DUO бъде напълно зареден първият път или когато е напълно изтощен; приложимо за зареждане на холдъра на IQOS 3 DUO от 0 до 1 употреба. Това може да зависи от условията на използване, жизнения цикъл на батерията, метеорологичните условия и употребата на устройството.

Как мога да проверя нивото на зареждане на батерията на IQOS 3 DUO?

За да провериш нивото на зареждане на джобното зарядно устройство на устройството IQOS 3 Duo, натисни и отпусни бутона му.
Лампичката за състоянието на джобното зарядно устройство ще се включи за 3 секунди, за да покаже състоянието на батерията:
4 LED лампички = над 75% зареждане
1 LED лампичка = нисък заряд. Необходимост от зареждане

Колко време отнема пълното зареждане на IQOS 3 DUO?

Пълното зареждане на джобното зарядно устройство на IQOS 3 DUO от електрически контакт отнема около 120 минути. Зареждай устройството IQOS 3 DUO само с IQOS адаптор за променлив ток и USB кабел.

Трябва ли винаги да зареждам напълно батерията на джобното зарядно устройство IQOS 3 DUO?

Не е необходимо устройството IQOS 3 DUO да бъде напълно заредено, за да работи, но ти препоръчваме да заредиш напълно устройството преди първата употреба.
Ако джобното зарядно устройство на IQOS 3 DUO е напълно заредено, може да използваш холдъра до 20 пъти.
Времето за зареждане на холдъра е валидно, само ако холдърът на IQOS 3 DUO бъде напълно зареден първият път или след като е напълно изтощен.

Мога ли да заредя холдър на IQOS 2.4P в джобното зарядно на устройството на IQOS 3 DUO и обратното?

Не, новото джобно зарядно устройство на IQOS 3 DUO е съвместимо само с холдъра на предишната версия IQOS 3.
Ако вкараш холдъра на IQOS 2.4P в джобното зарядно устройство на IQOS 3 DUO, холдърът няма да се побере, защото е с различен размер.
Ако случайно вкараш холдъра на IQOS 3 DUO в джобното зарядно устройство на IQOS 2.4P, лампичките на джобното зарядно на устройството ще започнат да мигат, но холдърът няма да се зарежда.

Мога ли да използвам IQOS адаптор за променлив ток и USB кабел от предишна версия на устройството, за да зареждам устройството IQOS 3 DUO?

Можеш да използваш IQOS адаптора за променлив ток от предишните версии на устройството. Но USB кабелът за IQOS 3 DUO се свързва с USB-C порт, който е различен от този на IQOS 2.4P.

Как мога да рестартирам IQOS 3 DUO устройството?

Лесно можеш да рестартираш твоето IQOS 3 DUO устройство, като натиснеш и задържиш бутона на джобното зарядно устройство в продължение на 10 секунди (докато лампичките избледнеят), после отпусни бутона.
Всички лампички за състоянието ще изгаснат, ще премигнат три пъти и постепенно ще светнат като потвърждение, че е направено рестартиране (RESET).

Колко последвателни употреби предлага IQOS 3 DUO?

IQOS 3 DUO ти позволява две последователни употреби без презареждане на холдъра. Те се показват посредством двете бели LED лампички на холдъра и джобното зарядно устройство.
Когато приключиш с първата употреба, ще има само една останала светеща лампичка, т.е. 2 светещи LED лампички означава готовност за 2 употреби, 1 LED лампичка – 1 употреба.
Ако се нуждаеш от втората употреба веднага, холдърът е готов мигновено за нея.
Ако втората употреба не ти е необходима веднага, просто постави холдъра отново в джобното зарядно на устройството за бързо презареждане, за да имаш отново готовност на холдъра за 2 употреби.
В повечето случаи можеш да заредиш холдъра на IQOS 3 Duo отново много по-бързо, отколкото холдъра на което и да е друго IQOS устройство.

Какво означават вибрациите на IQOS 3 DUO?

Вибрациите на холдъра на IQOS 3 DUO се активират в следните ситуации:

 • при започване на нагряването (след като натиснеш бутона на холдъра за стартиране) – една вибрация
 • когато устройството е готово за използване – две вибрации
 • когато времето за употреба е почти към края си (30 секунди преди края) – две вибрации
 • когато времето за употреба е почти към края си (30 секунди преди края) – две вибрации

Каква е оптималната работна температура на устройството IQOS 3 DUO?

IQOS 3 DUO е проектирано да работи в широк температурен диапазон, но работи оптимално, когато устройството се използва в диапазона от 0° до 50°C.

Как се проверява състоянието на холдъра за останали употреби?

Можеш да провериш състоянието на холдъра (колко употреби има без презареждане) по два начина – или на самия холдър, или на джобното зарядно устройство:

За проверка на състоянието на холдъра, натисни и отпусни бутона на холдъра

 • 2 лампички – готов за две употреби
 • 1 лампичка – готов за една употреба
 • няма светеща лампичка – холдърът не е зареден

За проверка на състоянието на джобното зарядно устройство, натисни и отпусни бутона на джобното зарядно устройство

 • 2 лампички – готово за две употреби
 • 1 лампичка – готово за една употреба

IQOS 3

Какво да направя при първа употреба на IQOS 3?

След изваждане на IQOS 3 от опаковката е необходимо джобното зарядно устройство да се зареди напълно посредством USB кабел и адаптер.

Джобното зарядно устройство е напълно заредено след като всички светлинни индикатори престанат да светят.

За зареждане на холдъра, е необходимо да го поставиш в джобното зарядно устройство и да натиснеш бутона за включване. След като индикаторът спре да мига (до 3 минути и половина) холдърът е зареден и готов за употреба.

Как се използва IQOS 3?

Виж как да използваш своето IQOS 3 устройство във видеото или следвай инструкциите по-долу:

Извади холдъра на IQOS 3 от джобното зарядно и постави консуматива (стика) в него. Натисни и задръж бутона за няколко секунди, докато LED светлините спрат да мигат, и холдърът е готов за употреба.

Употребата на един стик трае около 6 минути или 14 вдишвания. За да използваш IQOS 3 отново, трябва да поставиш холдъра отново в джобното зарядно устройство и да изчакаш да се зареди за около 3 минути и половина.

Как да зареждам своя IQOS 3?

ВВиж как да зареждаш своето IQOS 2.4P устройство във видеото и следвай съветите по-долу:

Зареждай джобното зарядно устройство единствено с USB кабела и адаптера към самото устройство.
Холдърът трябва да бъде зареждан след всяка употреба.
Веднъж заредено напълно, джобното зарядно устройство може да бъде използвано за зареждане на холдъра до 20 пъти.
Ако в холдъра има стик, капакът на джобното зарядно устройство няма да може да се затвори.
Можеш да заредиш джобното зарядно устройство независимо дали в него е поставен холдър или не.
Не е необходимо джобното зарядно устройство да бъде напълно заредено, за да осигури зареждане на холдъра, но препоръчваме пълното му зареждане преди първата употреба.
Съветваме да свикнеш да зареждаш своето джобно зарядно всяка вечер, така както правиш с мобилния си телефон.

Колко време отнема първото зареждане на устройството?

За пълно зареждане на джобното зарядно устройство са необходими около 120 минути.

Трябва ли винаги да зареждам напълно джобното зарядно?

Не, не е нужно джобното зарядно да е винаги напълно заредено, за да го използвате за зареждане на холдъра. Холдърът може да бъде зареден и в джобно зарядно, което не е напълно заредено. Моля имайте предвид, че когато джобното зарядно е напълно заредено, можете да зареждате холдъра си в до 20 пъти.

Как да почиствам своя IQOS 3?

За постигане на оптимална работа на холдъра препоръчваме да почиствате нагряващата пластина на холдъра и зоните около нея, както и капачето, като ползвате инструмента за почистване и клечки за почистване IQOS всеки ден. Преди ръчното почистване на холдъра, капачето трябва да се дръпне и отстрани. Когато капачето е отстранено от холдъра, то може да се почиства с течаща вода. Капачето трябва да е напълно подсушено преди да го поставите отново на холдъра. Никога не ползвайте препарати за почистване, разтворители, химикали, летливи вещества, въздух под налягане или други субстанции (различни от чиста вода) за почистване на капачето на холдъра или инструмента за почистване.

До каква температура нагрява холдърът в IQOS 3?

Холдърът нагрява тютюна в тютюневия стик до температура, която не надвишава 350° C. По време и след употреба капачето на холдъра, в което се поставя тютюневия стик, може да се загрее. Това е нормално.

Как да съхранявам своя IQOS 3?

IQOS 3 е разработен за употреба в широк диапазон от климатични условия, но оптимална работа се осигурява, когато устройството се използва при температури на въздуха в диапазона от 0℃ до 50℃. Не допускайте IQOS 3 да попада в досег с вода и не го излагайте на пряка слънчева светлина и/или на високи температури. Не оставяйте устройството за дълъг период от време на горещи места, например в автомобили, защото литиево-йонната батерия или електрическата платка може да се повредят, или работата им да се влоши значително.

Когато натисна бутона за начало на употреба от холдъра излиза пара. Това нормално ли е?

Понякога е нормално при стартиране на предварителното нагряване холдърът да изпуска малко пара.

IQOS 3 Multi

Какво да направя при първа употреба на IQOS Multi?

След изваждане на IQOS Multi от опаковката е необходимо устройството да се зареди напълно посредством USB кабел и адаптер. Зареждането на IQOS Multi трае около 75 минути след което можете да използвате до 10 стика без презареждане.

Как се използва IQOS 3 Multi?

Завъртете малкото капаче обратно на часовниковата стрелка и поставете консуматива (стика) в устройството. Натиснете и задръжте бутона за няколко секунди, докато IQOS Multi завибрира и LED светлината премигне в бяло. Можеш да започнеш употребата на продукта, когато индикаторът започне да свети постоянно в бяло и отново усетиш вибрация. Употребата на един стик трае около 6 минути или 14 вдишвания.

Когато натисна бутона за начало на употреба от холдъра излиза пара. Това нормално ли е?

Понякога е нормално при стартиране на предварителното нагряване устройството да изпуска малко пара.

Как да зареждам своя IQOS Multi?

Зареждайте IQOS Multi единствено с USB кабела и адаптера към самото устройство. При пълно зареждане на батерията на IQOS 3 Multi, можете да се възползвате от 10 последователни употреби без да е необходимо презареждане на устройството между тях. Не е необходимо устройството да бъде напълно заредено, за да го използвате, но препоръчваме пълното му зареждане преди първата употреба. Съветваме да свикнете да зареждате вашето IQOS Multi устройство всяка вечер, така както правите с вашия мобилен телефон.

Колко време отнема първото зареждане на устройството?

За пълно зареждане на IQOS Multi са необходими около 75 минути.

Трябва ли винаги да зареждам напълно IQOS Multi?

Не, не е нужно устройството да е винаги напълно заредено, за да го използвате. Моля имайте предвид, че когато IQOS Multi е напълно заредено, можете да се възползвате от до 10 последователни употреби без да е необходимо презареждане на устройството.

Как да почиствам своя IQOS Multi?

За постигане на оптимална работа на IQOS Multi препоръчваме да почиствате нагряващата пластина на устройството и зоните около нея, както и капачето, като ползвате инструмента за почистване и клечки за почистване IQOS всеки ден. Преди ръчното почистване на IQOS Multi, капачето трябва да се дръпне и отстрани. Когато капачето е отстранено от устройството, то може да се почиства с течаща вода. Капачето трябва да е напълно подсушено преди да го поставите отново на място. Никога не ползвайте препарати за почистване, разтворители, химикали, летливи вещества, въздух под налягане или други субстанции (различни от чиста вода) за почистване на капачето или инструмента за почистване.

До каква температура нагрява IQOS Multi?

Устройството нагрява тютюна в тютюневия стик до температура, която не надвишава 350° C .

Как да съхранявам своя IQOS Multi?

IQOS Multi е разработен за употреба в широк диапазон от климатични условия, но оптимална работа се осигурява, когато устройството се използва при температури на въздуха в диапазона от 0℃ до 50℃. Не допускайте IQOS Multi да попада в досег с вода и не го излагайте на пряка слънчева светлина и/или на високи температури. Не оставяйте устройството за дълъг период от време на горещи места, например в автомобили, защото литиево-йонната батерия или електрическата платка може да се повредят, или работата им да се влоши значително.

IQOS 2.4P

Какво да направя при първа употреба на IQOS 2.4P?

След изваждане на IQOS 2.4P от опаковката е необходимо джобното зарядно устройство да се зареди напълно посредством USB кабел и адаптер. Джобното зарядно устройство е напълно заредено след като всички светлинни индикатори престанат да светят.

За зареждане на холдъра, е необходимо да го поставиш в джобното зарядно устройство и да натиснеш бутона за включване. След като индикаторът спре да мига (около 4 минути) холдърът е зареден и готов за употреба.

Как се използва IQOS 2.4P?

Виж как да използваш своето IQOS 2.4P устройство във видеото или следвай инструкциите по-долу:

Извади холдъра на IQOS 2.4P от джобното зарядно и постави консуматива(стика) в него, внимателно и без да завърташ.

Натисни и задръж бутона за няколко секунди, докато LED светлините спрат да мигат, и холдърът е готов за употреба. Употребата на един стик трае около 6 минути или 14 вдишвания. За да използваш IQOS отново, трябва да поставиш холдъра отново в джобното зарядно устройство и да изчакаш да се зареди за около 4 минути.

Как да зареждам своя IQOS 2.4P?

Виж как да зареждаш своето IQOS 2.4P устройство във видеото и следвай съветите по-долу:

Зареждай джобното зарядно устройство единствено с USB кабела и адаптера към самото устройство.
Холдърът трябва да бъде зареждан след всяка употреба.
Веднъж заредено напълно, джобното зарядно устройство може да бъде използвано за зареждане на холдъра до 20 пъти.
Капакът на джобното зарядно устройство трябва да е затворен при зареждането на холдъра. Ако в холдъра има стик, капакът на джобното зарядно устройство няма да може да се затвори.
Можеш да заредиш джобното зарядно устройство независимо дали в него е поставен холдър или не.
Не е необходимо джобното зарядно устройство да бъде напълно заредено, за да осигури зареждане на холдъра, но препоръчваме пълното му зареждане преди първата употреба.
Съветваме да свикнеш да зареждаш своето джобно зарядно IQOS всяка вечер, така както правиш с мобилния си телефон.

Колко време е необходимо за пълното зареждане на джобното зарядно на устройството IQOS 2.4P?

Джобното зарядно на IQOS 2.4P се зарежда напълно за около 120 минути при включване в електрическата мрежа. Зареждай устройството IQOS 2.4P само с оригиналния адаптер и USB кабел.

Как да проверя нивото на батерията на IQOS 2.4P?

Можеш лесно да провериш нивото на батерията в няколко прости стъпки:

 1. Настини бутона за включване/изключване на джобното зарядно устройство за 1 секунда
 2. Светлинните индикатори се включват и показват нивото на батерията:
  • 1 светлинен индикатор = батерията е изтощена;
  • 4 светлинни индикатора = устройството е напълно заредено.

Трябва ли винаги да зареждам напълно батерията на джобното зарядно на моя IQOS 2.4P?

Не е необходимо устройството IQOS 2.4P да бъде напълно заредено, за да работи. Ако джобното зарядно IQOS 2.4P е напълно заредено, можеш да използваш холдъра до 20 употреби.

Как да почиствам своя IQOS 2.4Plus?

Можеш лесно да почистиш холдъра на устройството IQOS и капачето към него. Гледай видеото за почистване за твоето устройство или следвай инструкциите по-долу.

За постигане на оптимална работа на холдъра препоръчваме да почистваш нагряващата пластина на холдъра и зоните около нея, както и капачето, като използваш инструмента за почистване и клечки за почистване IQOS всеки ден.

Преди ръчното почистване на холдъра, капачето трябва да се дръпне и отстрани.
Когато капачето е отстранено от холдъра, то може да се почиства с течаща вода. Капачето трябва да е напълно подсушено преди да го поставиш отново на холдъра.

Никога не използвай препарати за почистване, разтворители, химикали, летливи вещества, въздух под налягане или други субстанции (различни от чиста вода) за почистване на капачето на холдъра или инструмента за почистване.

Как да съхранявам своя IQOS 2.4P?

IQOS 2.4 P е разработен за употреба в широк диапазон от климатични условия, но оптимална работа се осигурява, когато устройството се използва при температури на въздуха в диапазона от 10℃ до 40℃.

Не допускай IQOS 2.4P да попада в досег с вода и не го излагай на пряка слънчева светлина и/или на високи температури. Не оставяй устройството за дълъг период от време на горещи места, например в автомобили, защото литиево-йонната батерия или електрическата платка може да се повредят, или работата им да се влоши значително.

Каква е оптималната температура на работа на устройството IQOS 2.4P?

IQOS 2.4P работи оптимално при температури между 10℃ и 40℃.

До каква температура нагрява холдърът в IQOS 2.4P?

Холдърът нагрява тютюна в тютюневия стик до температура, която не надвишава 350° C. По време и след употреба капачето на холдъра, в което се поставя тютюневия стик, може да се загрее. Това е нормално.

Как да рестартирам моето устройство IQOS 2.4P?

Можеш лесно да рестартираш своето устройство IQOS 2.4P, като натиснеш едновременно и след това освободиш бутоните за Bluetooth връзка и включване на устройството, докато всички светлинни индикатори примигнат.

Какво означават вибрациите на устройството IQOS 2.4P?

Вибрациите на холдъра на IQOS 2.4P се активират в следните ситуации:

 • в началото на нагряването (след натискане на бутона на холдъра за старт)
 • непосредствено преди сесията да приключи (30 секунди преди края)
Когато натисна бутона за начало на употреба от холдъра излиза пара. Това нормално ли е?

Понякога е нормално при стартиране на предварителното нагряване холдърът да изпуска малко пара.

Какво означава червен светлинен индикатор на холдъра на моя IQOS 2.4P?

Светещ непрекъснато или мигащ червен индикатор на холдъра на твоя IQOS 2.4P може да показва, че:

 • Холдърът не е зареден;
 • Устройството е извън оптималния температурен диапазон за работа (10°C - 40°C);
 • Натиснат е бутонът на холдъра по време на употреба;
 • Повреда на холдъра.

За да разрешиш проблема, можеш да опиташ следното:

 1. Провери дали джобното зарядно IQOS 2.4P е включено и достатъчно заредено;
 2. Постави холдъра IQOS 2.4P в джобното зарядно и изчакай, докато се зареди напълно (около 4 минути);
 3. Провери дали електрическата контактна повърхност на холдъра на IQOS 2.4P е чиста;
 4. Ако горните стъпки не решат проблема, рестартирай устройството.
 5. Ако отново не работи, тогава се свържи с Центъра ни за обслужване на клиенти чрез някой от следните канали:

  тел: 0800 40004
  Онлайн чат в долния десен ъгъл на екрана
  Viber: IQOS България
  Facebook: IQOS Bulgaria
  Twitter: @IQOS_Support_BG
  Имейл: contact.bg@iqos.com

  или потърси съдействие в най-близкия до теб IQOS магазин

Какво означава червен светлинен индикатор на джобното зарядно на моя IQOS 2.4P?

Светещ непрекъснато или мигащ червен индикатор на холдъра на твоя IQOS 2.4P може да показва, че:

 • Индикаторът за холдъра на джобното зарядно на IQOS 2.4P показва повреда на холдъра. Бавно пулсиращ в червено индикатор при зареждане показва, че батерията на холдъра е достигнала края на жизнения си цикъл.
 • Долният индикатор за статус на батерията на джобното зарядно IQOS 2.4P може да показва, че джобното зарядно на устройството еповредено или ее извън оптималния температурен диапазон за работа (10°C - 40°C).
 • Моля, рестартирай устройството си и го използвай в оптималния температурен диапазон (от 10℃ до 40℃).
 • Ако отново не работи, тогава се свържи с Центъра ни за обслужване на клиенти чрез някой от следните канали:

  тел: 0800 40004
  Онлайн чат в долния десен ъгъл на екрана
  Viber: IQOS България
  Facebook: IQOS Bulgaria
  Twitter: @IQOS_Support_BG
  Имейл: contact.bg@iqos.com

  или потърси съдействие в най-близкия до теб IQOS магазин

 • Акаунт и регистрация

  Какви са ползите от регистрацията?

  Чрез регистрацията можеш да пазаруваш онлайн, да проследяваш статуса и историята на поръчките си, да виждаш устройствата, регистрирани в твоя профил, както и да променяш данните в профила си.

  Защо трябва да удостоверя възрастта си?

  Устройството за нагряване на тютюн IQOS и продуктите свързани с него, както и информацията на уебсайта на IQOS, са предназначени само за пълнолетни пушачи. Удостоверяването на възрастта ти е необходимо, за да потвърдиш, че имаш навършени 18 години.

  Как се използват моите лични данни?

  Всяка лична информация като собствено и фамилно име, телефонен номер, електронна поща, година на раждане, адрес за доставка и друга информация, предоставена от теб в хода на правенето на поръчка се обработва от Орбико България във връзка с обработката на поръчките чрез електронния магазин и извършването на доставките на продуктите от Филип Морис България във връзка с дейността на уебсайта.
  Научи повече в Съобщението за защита на личните данни.

  Ако вече си закупил IQOS устройство и IQOS консултант те е регистрирал в нашата система и искаш да имаш профил на уебсайта, е необходимо само да го активираш. Можеш да направиш това тук или като избереш иконката за профил (малко човече) в горния десен ъгъл на страницата и от секция „ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ ПОТРЕБИТЕЛИ“ избери „Забравена парола“.

  На страницата, която ще се отвори, трябва да попълниш телефонния номер, с който си регистриран и да кликнеш върху бутона „Изпрати“.

  Ще получиш SMS на въведения телефонен номер. Въведи кода от SMS-а в следващото поле на уебсайта и отново кликни върху бутона „Изпрати“.

  Следващата стъпка е да въведеш парола за профила си и да я потвърдиш. Не забравяй, че паролата трябва да отговаря на следните критерии:

  • поне 9 символа
  • малки латински букви
  • главни латински букви
  • цифри
  • специални символи (като ! @ # ? & * и други)

  Кликни отново върху „Изпрати“, за да запазиш паролата си. Вече можеш да я използваш, за да влизаш в профила си.

  Как да активирам профила си, ако нямам достъп до стария си телефонен номер?

  Ако вече си закупил IQOS устройство и IQOS консултант те е регистрирал в нашата система с твой стар телефонен номер и искаш да имаш профил на уебсайта, е необходимо да смениш телефонния си номер и да активираш профила си. Можеш да направиш това като избереш иконката за профил (малко човече) в горния десен ъгъл на страницата. От секция „ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ ПОТРЕБИТЕЛИ“ избери „Забравена парола“.

  На страницата, която ще се отвори, избери „Забравен телефонен номер“ под полето за изписване на номера.

  Въведи имейла и стария си телефонен номер, с които си регистриран, за да можем да верифицираме профила ти. Ще получиш имейл с линк, който трябва да последваш, за да продължиш процеса. Ако не помниш стария си телефонен номер, се свържи с нас.

  Следва да въведеш новия си телефонен номер. Кликни върху „Изпрати“.

  Ще получиш SMS на въведения нов телефонен номер. Въведи кода от SMS-а в следващото поле на уебсайта и отново кликни върху бутона „Изпрати“.

  Телефонният ти номер е променен успешно. Сега можеш да продължиш с процеса по активиране на профила ти.

  Кликни тук или от секция „ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ ПОТРЕБИТЕЛИ“ избери „Забравена парола“.

  Въведи новия си телефонен номер и кликни върху бутона „Изпрати“.

  Ще получиш SMS на въведения телефонен номер. Въведи кода от SMS-а в следващото поле на уебсайта и отново кликни върху бутона „Изпрати“.

  Следващата стъпка е да въведеш парола за профила си и да я потвърдиш. Не забравяй, че паролата трябва да отговаря на следните критерии:

  • поне 9 символа
  • малки латински букви
  • главни латински букви
  • цифри
  • специални символи (като ! @ # ? & * и други)
  • Кликни отново върху „Изпрати“, за да запазиш паролата си. Вече можеш да я използваш, за да влизаш в профила си.

  Как да променя телефонния си номер?

  За да промениш телефонния си номер, влез в профила си в сайта на IQOS, избери иконката за профил (иконката с „малко човече“ в горния десен ъгъл на екрана ти). В секция „Лични данни“ кликни върху иконката „моливче“ до телефонния си номер.

  На следващата страница кликни върху бутона „Изпрати SMS”. На стария си телефоннен номер ще получиш SMS с код. Въведи кода в първото поле на уебсайта, а под него въведи новия си телефонен номер. Натисни бутон „Изпрати“.

  Ще получиш още един SMS, този път на нововъведения телефонен номер. Въведи кода от него в полето на уебсайта и натисни бутон „Изпрати“, за да завършиш процеса.

  Как да променя телефонния си номер, в случай че нямам достъп до него?

  Можеш да промениш телефонния си номер дори да нямаш вече достъп до него. Избери иконката за профил (малко човече) в горния десен ъгъл на страницата. От секция „ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ ПОТРЕБИТЕЛИ“ избери „Забравена парола“.

  На страницата, която ще се отвори избери „Забравен телефонен номер“ под полето за изписване на номера.

  Въведи имейла и телефонния номер, с които си регистриран, за да можем да верифицираме профила ти. Ще получиш имейл с линк, който трябва да последваш, за да продължиш процеса.

  Следва да въведеш новия си телефонен номер в полето на уебсайта. Кликни върху „Изпрати“.

  Ще получиш SMS на въведения нов телефонен номер. Въведи кода от SMS-а в следващото поле на уебсайта и отново кликни върху бутона „Изпрати“.

  Телефонният ти номер е променен успешно.

  Как да променя имейла си?

  За да промениш имейл адреса си, влез в профила си в сайта на IQOS, избери иконката за профил (иконката с „малко човече“ в горния десен ъгъл на екрана ти). В секция „Лични данни“ кликни върху иконката „моливче“ до имейл адреса си.

  На следващата страница въведи новия си имейл адрес и кликни върху бутона „Изпрати”.

  На телефонния номер, с който си регистриран, ще получиш SMS с код. Въведи кода в полето на сайта. Натисни бутон „Изпрати“, за да завършиш процеса.

  Как да променя паролата си?

  За да промениш паролата си, влез в профила си в сайта на IQOS, избери иконката за профил (иконката с „малко човече“ в горния десен ъгъл на екрана ти). В секция „Промени парола“ кликни върху бутон „Редактирай“.

  Въведи настоящата си парола, новата парола и потвърди новата парола в означените полета. Натисни бутон „Запази“, за да запазиш промените.

  Как да променя данните в профила си?

  За да промениш данни в профила, например твоя адрес, влез в профила си на уебсайта на IQOS, избери иконката за профил (иконката с „малко човече“ в горния десен ъгъл на екрана ти). В секция „Лични данни“ кликни върху бутон „Редактирай“.

  Нанеси промените и избери бутон „Запази“.

  Какво да направя, ако забравя паролата си за вход?

  Ако забравиш паролата си за вход, от секция „ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ ПОТРЕБИТЕЛИ“ избери „Забравена парола“.

  На страницата, която ще се отвори, трябва да въведеш телефонния номер, с който си регистриран, и да кликнеш върху бутона „Изпрати“.

  Ще получиш SMS на въведения телефонен номер. Въведи кода от SMS-а в следващото поле на уебсайта и отново кликни върху бутона „Изпрати“.

  Следващата стъпка е да въведеш нова парола за профила си и да я потвърдиш. Не забравяй, че паролата трябва да отговаря на следните критерии:

  • поне 9 символа
  • малки латински букви
  • главни латински букви
  • цифри
  • специални символи (като ! @ # ? & * и други)
  • Кликни отново върху „Изпрати“, за да запазиш паролата си. Вече можеш да я използваш, за да влизаш в профила си.

  Какво да направя, ако забравя имейла или телефонния си номер?

  Можеш да влезеш в профила си, или с имейла си, или и с телефонния си номер. След това можеш да провериш данните, които си ни предоставил в профила си, в секция „Лични данни“.

  С кого да се свържа, ако имам допълнителни въпроси?

  При всякакви въпроси, свързани с устройството IQOS, можеш да се свържеш с Центъра ни за обслужване на клиенти чрез някой от следните канали:

  тел: 0800 40004
  Онлайн чат в долния десен ъгъл на екрана
  Viber: IQOS България
  Facebook: IQOS Bulgaria
  Twitter: @IQOS_Support_BG
  Имейл: contact.bg@iqos.com

  или потърси съдействие в най-близкия до теб IQOS магазин

  Как да прекратя абонамента си за получаване на търговски предложения?

  За да откажеш маркетинг комуникация или да редактираш каналите, чрез които желаеш да получаваш такава, отиди на профила си в уебсайта, намери полето „Избор на канали за комуникация“ и натисни бутона „Редактирай“. Запази промените чрез бутона „Запази“.

  Как да изтрия профила си?

  Ако искаш да изтриеш профила си, влез в уебсайта на IQOS и избери иконката за профил (иконка „човече“ в горния десен ъгъл на екрана ти). Намери бутона „Изтрий профил“, въведи паролата си и запази промените.

  Гаранция и Сервиз

  Каква е гаранцията на устройството?

  IQOS има предоставена от производителя търговска гаранция, която е валидна за срок от 1 година след покупката (при условие, че междувременно не е превишен броят от 7300 употреби). Търговската гаранция дава право на замяна или ремонт на устройството при дефект в материала или изработката на продукта, с изключение на случаите на козметични дефекти в устройствата, повреди, настъпили в случай на неправилна употреба, и други. Условията на търговската гаранция можете да намерите в опаковката на IQOS. Вие разполагате и с всички права по Закона за защита на потребителите във връзка с гаранцията на потребителска стока (осигуряване на съотвествието на стоката с договора за продажба) за срок от 2 години след покупката, включително но не само с правата по чл. 112- 115 от Закона за защита на потребителите.

  Какво да направя, ако смятам, че устройството ми е дефектно?

  Ако смятате, че устройството ви има дефект, свържете се с Центъра за обслужване на клиенти на IQOS, където можем да направим диагностика на устройството по телефона Може да посетете официален IQOS магазин или IQOS зоните в бензиностанции ОМВ за по-обстойна проверка.

  Трябва ли да подменям някои части на IQOS холдъра и джобното зарядно устройство?

  Не е необходима подмяна на части. При спазване на инструкциите за употреба, джобното зарядно устройство е проектирано и тествано така, че да се осигури консумация на около 7300 тютюневи стика. IQOS има предоставена от производителя търговска гаранция, която е валидна за срок от 1 година след покупката (при условие, че междувременно не е превишен броят от 7300 употреби). Търговската гаранция дава право на замяна или ремонт на устройството при дефект в материала или изработката на продукта, с изключение на случаите на козметични дефекти в устройствата, повреди, настъпили в случай на неправилна употреба, и други. Условията на търговската гаранция можете да намерите в опаковката на IQOS. Вие разполагате и с всички права по Закона за защита на потребителите във връзка с гаранцията на потребителска стока (осигуряване на съотвествието на стоката с договора за продажба) за срок от 2 години след покупката, включително но не само с правата по чл. 112- 115 от Закона за защита на потребителите.

  Ако съм разопаковал моя IQOS имам ли право на гаранция?

  Да. Разопакованите продукти се ползват от правото за гаранция.

  Свържете се с нас

  За повече информация относно IQOS, може да се свържеш с Центъра за обслужване на клиенти на:
  тел: 0800 40004
  Онлайн чат в долния десен ъгъл на екрана
  Viber: IQOS България
  Facebook: IQOS Bulgaria
  Twitter: @IQOS_Support_BG
  Имейл: contact.bg@iqos.com

  посети най-близкия до теб IQOS магазин

  или се срещни с мобилен IQOS специалист на удобно за теб място.

  Свържи се с екипа по поддръжка
  IQOS e електронно устройство за нагряване на тютюн. Употребата му по предназначение не е без риск и е само за пълнолетни.