Loading...
Поддръжка

Често задавани въпроси

Обща информация за IQOS

Каквo е IQOS?

IQOS е система за нагряване на тютюн, състояща се от холдър и джобно зарядно устройство. IQOS е предназначен за употреба само на нагреваеми тютюневи изделия –тютюневистикове със специфични технически характеристики. IQOS HeatControl™ е разработена в Швейцария технология за контрол на температурата, при която тютюнът се нагрява до 350°C, без да протича процес на горене. При нагряването се образува пара, няма дим и пепел, и се отделя по-малко мирис.

IQOS електронна цигара ли е?

Не. IQOS не е електронна цигара. Електронните цигари образуват пара от нагряване на течност, съдържаща никотин. При IQOS парата се образува от нагряване на тютюна, който се съдържа в стиковете.

Къде мога да закупя IQOS В България?

Можете да закупите IQOS по няколко начина: през онлайн магазина, в някой от официалните IQOS магазини, в IQOS зоните на бензиностанции OMV или като заявите посещение от IQOS специалист.

Къде се произвежда IQOS?

IQOS холдърът и джобното зарядно устройство са разработка на научноизследователския център на Филип Морис Интернешънъл в Швейцария. Производството и сглобяването им е възложено от „Филип Морис Продъктс“ С.А., Швейцария на производител на електроника в Малайзия.

Мога ли да ползвам IQOS в затворени помещения?

За разлика от пушенето на тютюневи изделия като цигари и друти тютюневи изделия за пушене, при които има горене, употребата на IQOS, при която се отделя пара в резултат на нагряване, не се регулира в националното законодателство. Тютюнопушенето в закрити обществени места е забранено от закона (чл. 56 от Закона за здравето). Съставът на парата от IQOS се различава съществено от цигарения дим. В крайна сметка е по преценка на всеки собственик на закрито обществено място да избере дали да разреши или да ограничи употребата на продукти, които генерират пара, в съответното място. Потребителите на IQOS трябва да спазват правилата, определени от собственика на съответното закрито обществено място. В допълнение, IQOS потребителите следва да прилагат разумна преценка по отношение на това къде и около кого да употребяват тези продукти и да ги употребяват по отговорен начин около непушачи и непълнолетни лица.

Какво представлява уебсайтът PMI Science ?

PMI Science (www.pmiscience.com) предоставя информация за усилията на Филип Морис Интернешънъл за разработване и оценка на продукти, които имат потенциал за намаляване на индивидуалния риск и вредата за населението като цяло от употребата на тютюн. Уебсайтът е предназначен за учени, експерти по обществено здраве, регулаторни органи и всички други заинтересовани страни с интерес в областта на политиките за тютюна. Сайтът няма за цел реклама или маркетинг.

Употреба на IQOS 2.4Plus

След изваждане на IQOS 2.4Plus от опаковката е необходимо джобното зарядно устройство да се зареди напълно посредством USB кабел и адаптер Джобното зарядно устройство е напълно заредено след като всички светлинни индикатори престанат да светят. За зареждане на холдъра, е необходимо да го поставите в джобното зарядно устройство и да натиснете бутона за включване. След като индикаторът спре да мига (до 4 минути) холдърът е зареден и готов за употреба.

Как се използва IQOS 2.4Plus?

Извадете холдъра на IQOS 2.4Plus от джобното зарядно и поставете консуматива(стика) в него. Натиснете и задръжте бутона за няколко секунди, докато LED светлините спрат да мигат, и холдърът е готов за употреба. Употребата на един стик трае около 6 минути или 14 вдишвания. За да използвате IQOS отново, трябва да поставите холдъра отново в джобното зарядно устройство и да изчакате да се зареди за около 4 минути.

Когато натисна бутона за начало на употреба от холдъра излиза пара. Това нормално ли е?

Понякога е нормално при стартиране на предварителното нагряване холдърът да изпуска малко пара. Може, също така, да се забележи пара, излизаща от джобното зарядно, и при започване на електронния процес на самопочистване.

Как да зареждам своя IQOS 2.4Plus?

Зареждайте джобното зарядно устройство единствено с USB кабела и адаптера към самото устройство. Холдърът трябва да бъде зареждан след всяка употреба. Веднъж заредено напълно, джобното зарядно устройство може да бъде използвано за зареждане на холдъра до 20 пъти. Капакът на джобното зарядно устройство трябва да е затворен при зареждането на холдъра. Ако в холдъра има стик, капакът на джобното зарядно устройство няма да може да се затвори. Можете да заредите джобното зарядно устройство независимо дали в него е поставен холдър или не. Не е необходимо джобното зарядно устройство да бъде напълно заредено, за да осигури зареждане на холдъра, но препоръчваме пълното му зареждане преди първата употреба. Съветваме да свикнете да зареждате вашето джобно зарядно IQOS всяка вечер, така както правите с Вашия мобилен телефон.

Колко време отнема първото зареждане на устройството?

За пълно зареждане на джобното зарядно устройство на IQOs 2.4Plus са необходими около 90 минути.

Трябва ли винаги да зареждам напълно джобното зарядно?

Не, не е нужно джобното зарядно да е винаги напълно заредено, за да го използвате за зареждане на холдъра. Холдърът може да бъде зареден и в джобно зарядно, което не е напълно заредено. Моля имайте предвид, че когато джобното зарядно е напълно заредено, можете да зареждате холдъра си до 20 пъти.

Как да почиствам своя IQOS 2.4Plus?

За постигане на оптимална работа на холдъра препоръчваме да почиствате нагряващата пластина на холдъра и зоните около нея, както и капачето, като ползвате инструмента за почистване и клечки за почистване IQOS всеки ден. Преди ръчното почистване на холдъра, капачето трябва да се дръпне и отстрани. Когато капачето е отстранено от холдъра, то може да се почиства с течаща вода.Капачето трябва да е напълно подсушено преди да го поставите отново на холдъра. Никога не ползвайте препарати за почистване, разтворители, химикали, летливи вещества, въздух под налягане или други субстанции (различни от чиста вода) за почистване на капачето на холдъра или инструмента за почистване.

До каква температура нагрява холдърът в IQOS 2.4 Plus?

Холдърът нагрява тютюна в тютюневия стик до температура, която не надвишава 350° C. По време и след употреба капачето на холдъра, в което се поставя тютюневия стик, може да се загрее. Това е нормално.

Как да съхранявам своя IQOS 2.4Plus?

IQOS 2.4 Plus е разработен за употреба в широк диапазон от климатични условия, но оптимална работа се осигурява, когато устройството се използва при температури на въздуха в диапазона от 10℃ до 40℃. Не допускайте IQOS 2.4 Plus да попада в досег с вода и не го излагайте на пряка слънчева светлина и/или на високи температури. Не оставяйте устройството за дълъг период от време на горещи места, например в автомобили, защото литиево-йонната батерия или електрическата платка може да се повредят, или работата им да се влоши значително.

Употреба на IQOS 3

Какво да направя при първа употреба на IQOS 3?

След изваждане на IQOS 3 от опаковката е необходимо джобното зарядно устройство да се зареди напълно посредством USB кабел и адаптер Джобното зарядно устройство е напълно заредено след като всички светлинни индикатори престанат да светят. За зареждане на холдъра, е необходимо да го поставите в джобното зарядно устройство и да натиснете бутона за включване. След като индикаторът спре да мига (до 3 минути и половина) холдърът е зареден и готов за употреба.

Как се използва IQOS 3?

Извадете холдъра на IQOS 3 от джобното зарядно и поставете консуматива (стика) в него. Натиснете и задръжте бутона за няколко секунди, докато LED светлините спрат да мигат, и холдърът е готов за употреба. Употребата на един стик трае около 6 минути или 14 вдишвания. За да използвате IQOS 3 отново, трябва да поставите холдъра отново в джобното зарядно устройство и да изчакате да се зареди за около 3 минути и половина.

Когато натисна бутона за начало на употреба от холдъра излиза пара. Това нормално ли е?

Понякога е нормално при стартиране на предварителното нагряване холдърът да изпуска малко пара.

Как да зареждам своя IQOS 3?

Зареждайте джобното зарядно устройство единствено с USB кабела и адаптера към самото устройство. Холдърът трябва да бъде зареждан след всяка употреба. Веднъж заредено напълно, джобното зарядно устройство може да бъде използвано за зареждане на холдъра до 20 пъти. Ако в холдъра има стик, капакът на джобното зарядно устройство няма да може да се затвори. Можете да заредите джобното зарядно устройство независимо дали в него е поставен холдър или не. Не е необходимо джобното зарядно устройство да бъде напълно заредено, за да осигури зареждане на холдъра, но препоръчваме пълното му зареждане преди първата употреба. Съветваме да свикнете да зареждате вашето джобно зарядно всяка вечер, така както правите с вашия мобилен телефон.

Колко време отнема първото зареждане на устройството?

За пълно зареждане на джобното зарядно устройство са необходими около 120 минути.

Трябва ли винаги да зареждам напълно джобното зарядно?

Не, не е нужно джобното зарядно да е винаги напълно заредено, за да го използвате за зареждане на холдъра. Холдърът може да бъде зареден и в джобно зарядно, което не е напълно заредено. Моля имайте предвид, че когато джобното зарядно е напълно заредено, можете да зареждате холдъра си в до 20 пъти.

Как да почиствам своя IQOS 3?

За постигане на оптимална работа на холдъра препоръчваме да почиствате нагряващата пластина на холдъра и зоните около нея, както и капачето, като ползвате инструмента за почистване и клечки за почистване IQOS всеки ден. Преди ръчното почистване на холдъра, капачето трябва да се дръпне и отстрани. Когато капачето е отстранено от холдъра, то може да се почиства с течаща вода. Капачето трябва да е напълно подсушено преди да го поставите отново на холдъра. Никога не ползвайте препарати за почистване, разтворители, химикали, летливи вещества, въздух под налягане или други субстанции (различни от чиста вода) за почистване на капачето на холдъра или инструмента за почистване.

До каква температура нагрява холдърът в IQOS 3?

Холдърът нагрява тютюна в тютюневия стик до температура, която не надвишава 350° C. По време и след употреба капачето на холдъра, в което се поставя тютюневия стик, може да се загрее. Това е нормално.

Как да съхранявам своя IQOS 3?

IQOS 3 е разработен за употреба в широк диапазон от климатични условия, но оптимална работа се осигурява, когато устройството се използва при температури на въздуха в диапазона от 0℃ до 50℃. Не допускайте IQOS 3 да попада в досег с вода и не го излагайте на пряка слънчева светлина и/или на високи температури. Не оставяйте устройството за дълъг период от време на горещи места, например в автомобили, защото литиево-йонната батерия или електрическата платка може да се повредят, или работата им да се влоши значително.

Употреба на IQOS 3 Multi

Какво да направя при първа употреба на IQOS Multi?

След изваждане на IQOS Multi от опаковката е необходимо устройството да се зареди напълно посредством USB кабел и адаптер. Зареждането на IQOS Multi трае около 75 минути след което можете да използвате до 10 стика без презареждане.

Как се използва IQOS 3 Multi?

Завъртете малкото капаче обратно на часовниковата стрелка и поставете консуматива (стика) в устройството. Натиснете и задръжте бутона за няколко секунди, докато IQOS Multi завибрира и LED светлината премигне в бяло. Можеш да започнеш употребата на продукта, когато индикаторът започне да свети постоянно в бяло и отново усетиш вибрация. Употребата на един стик трае около 6 минути или 14 вдишвания.

Когато натисна бутона за начало на употреба от холдъра излиза пара. Това нормално ли е?

Понякога е нормално при стартиране на предварителното нагряване устройството да изпуска малко пара.

Как да зареждам своя IQOS Multi?

Зареждайте IQOS Multi единствено с USB кабела и адаптера към самото устройство. При пълно зареждане на батерията на IQOS 3 Multi, можете да се възползвате от 10 последователни употреби без да е необходимо презареждане на устройството между тях. Не е необходимо устройството да бъде напълно заредено, за да го използвате, но препоръчваме пълното му зареждане преди първата употреба. Съветваме да свикнете да зареждате вашето IQOS Multi устройство всяка вечер, така както правите с вашия мобилен телефон.

Колко време отнема първото зареждане на устройството?

За пълно зареждане на IQOS Multi са необходими около 75 минути.

Трябва ли винаги да зареждам напълно IQOS Multi?

Не, не е нужно устройството да е винаги напълно заредено, за да го използвате. Моля имайте предвид, че когато IQOS Multi е напълно заредено, можете да се възползвате от до 10 последователни употреби без да е необходимо презареждане на устройството.

Как да почиствам своя IQOS Multi?

За постигане на оптимална работа на IQOS Multi препоръчваме да почиствате нагряващата пластина на устройството и зоните около нея, както и капачето, като ползвате инструмента за почистване и клечки за почистване IQOS всеки ден. Преди ръчното почистване на IQOS Multi, капачето трябва да се дръпне и отстрани. Когато капачето е отстранено от устройството, то може да се почиства с течаща вода. Капачето трябва да е напълно подсушено преди да го поставите отново на място. Никога не ползвайте препарати за почистване, разтворители, химикали, летливи вещества, въздух под налягане или други субстанции (различни от чиста вода) за почистване на капачето или инструмента за почистване.

До каква температура нагрява IQOS Multi?

Устройството нагрява тютюна в тютюневия стик до температура, която не надвишава 350° C .

Как да съхранявам своя IQOS Multi?

IQOS Multi е разработен за употреба в широк диапазон от климатични условия, но оптимална работа се осигурява, когато устройството се използва при температури на въздуха в диапазона от 0℃ до 50℃. Не допускайте IQOS Multi да попада в досег с вода и не го излагайте на пряка слънчева светлина и/или на високи температури. Не оставяйте устройството за дълъг период от време на горещи места, например в автомобили, защото литиево-йонната батерия или електрическата платка може да се повредят, или работата им да се влоши значително.

Гаранция и Сервиз

Каква е гаранцията на устройството?

IQOS има предоставена от производителя търговска гаранция, която е валидна за срок от 1 година след покупката (при условие, че междувременно не е превишен броят от 7300 употреби). Търговската гаранция дава право на замяна или ремонт на устройството при дефект в материала или изработката на продукта, с изключение на случаите на козметични дефекти в устройствата, повреди, настъпили в случай на неправилна употреба, и други. Условията на търговската гаранция можете да намерите в опаковката на IQOS. Вие разполагате и с всички права по Закона за защита на потребителите във връзка с гаранцията на потребителска стока (осигуряване на съотвествието на стоката с договора за продажба) за срок от 2 години след покупката, включително но не само с правата по чл. 112- 115 от Закона за защита на потребителите.

Какво да направя, ако смятам, че устройството ми е дефектно?

Ако смятате, че устройството ви има дефект, свържете се с Центъра за обслужване на клиенти на IQOS, където можем да направим диагностика на устройството по телефона Може да посетете официален IQOS магазин или IQOS зоните в бензиностанции ОМВ за по-обстойна проверка.

Трябва ли да подменям някои части на IQOS холдъра и джобното зарядно устройство?

Не е необходима подмяна на части. При спазване на инструкциите за употреба, джобното зарядно устройство е проектирано и тествано така, че да се осигури консумация на около 7300 тютюневи стика. IQOS има предоставена от производителя търговска гаранция, която е валидна за срок от 1 година след покупката (при условие, че междувременно не е превишен броят от 7300 употреби). Търговската гаранция дава право на замяна или ремонт на устройството при дефект в материала или изработката на продукта, с изключение на случаите на козметични дефекти в устройствата, повреди, настъпили в случай на неправилна употреба, и други. Условията на търговската гаранция можете да намерите в опаковката на IQOS. Вие разполагате и с всички права по Закона за защита на потребителите във връзка с гаранцията на потребителска стока (осигуряване на съотвествието на стоката с договора за продажба) за срок от 2 години след покупката, включително но не само с правата по чл. 112- 115 от Закона за защита на потребителите.

Ако съм разопаковал моя IQOS имам ли право на гаранция?

Да. Разопакованите продукти се ползват от правото за гаранция.

Свържете се с нас

Как мога да получа допълнителна информация за IQOS?

За повече информация относно IQOS, можете да се свържете с Центъра за обслужване на клиенти на телефон 0800 40004. Центърът работи всеки делничен ден от 08:00 до 19:00ч и събота и неделя от 10:00 до 18:00ч. Информация за IQOS може да получите и в най-близкия до Вас IQOS магазин, както и при посещение на място от IQOS специалист.

Свържи се с екипа по поддръжка